“Professor ABBAS ZAMANOV” kitabına giriş

Azərbaycan müstəqillik əldə edənədək «Sovet ədəbiyyatşünaslığı» kimi təşəkkül tapmış və inkişaf etmiş müasir ədəbiyyatşünaslığımıza bu gün yenidən qayıtmaq, ona müstəqillik  mövqeyindən yanaşmaq, tənqidi şəkildə elmi təhlilini  vermək, ideoloji təzyiqlərə məruz qaldığını açıqlamaq mühüm vəzifələrdəndir. O cümlədən ədəbiyyatşünaslığımızın ayrı – ayrı görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılıq yolunu yeni təfəkkür işığında araşdırmaq zərurəti ortaya çıxmışdır.             Azərbaycan filoloji fikrində ədəbiyyatşünaslar, tənqidçilər barəsində bir sıra […]

Fərqanə Ramiz qızı Kazımova

Fəqanə Ramiz qızı Kazımova 1965-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Naxçıvan Dövlət Universitetinin ədəbiyyat kafedrasının müəllimi kimi göstərdiyi səmərəli fəaliyyət Fərqanə xanıma ciddi nüfuz qazandırıb,elmi mühitdə əks-səda yaradıb.O, 1999-cu ildə “Professor Abbas Zamanovun həyat və yaradıcılığının elmi bibloqrafik tədqiqi”mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fililogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülüb.             Filologiya elmlər namizədi,dosent Fərqanə Kazımova […]

Firudin Həsən oğlu Rzayev

1952-ci ildə Naxçıvan Muxtr Respublikası, Culfa rayonunun Xoşkeşin kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildən Culfa rayon M.Qasımov adına Xoşkeşin kənd orta məktəbində müəllimlik fəaliyyətinə başlayan F.H.Rzayev 1983-cü ildə M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirərək ixtisası üzrə müəllimlik sənətini davam etdirmişdir.             Orta məktəbdə müəllim işləyərkən o, elmi yaradıcılıqla məşğul olmuş, Xarici Dillər Universitetinin dissertantı kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2003-cü ildə […]

Qəmbərova Gülnarə Qəzənfər qızı

Mən Qəmbərova Gülnarə Qəzənfər qızı 1965-ci ildə (sentyabrın 19) Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 1972-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam. 1982-ci ildə Bakı şəhər İnşaat Mühəndislər institutunun “Memarlıq” fakültəsinə daxil olub, 1987-ci ildə həmin institutun (hazırda Az. MİU) “Memarlıq” fakultəsinin “Memarlıq” ixtisasını bitirmişəm. 1987-ci ildə təyinatla Naxçıvan “Aqrosənayetikinti” birliyində mühəndis-memar kimi fəaliyyətə başlamışam. 1987-ci ildən həmin idarədə mühəndis-memar, baş mühəndis-memar, şöbə […]

Nuğay Xasay oğlu Əliyev

Nuğay Xasay oğlu Əliyev-Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri, Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) “Elektrotexnikanın nəzəri əsasları” kafedrasının dosenti. 14 sentyabr 1947-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. 1965-ci ildə Şuşa şəhərindəki Y.Hacıbəyov adına 1 №-li orta məktəbi bitirib.  1972-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakultəsini bitirib.  1969-1972-ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutunda işləyib. 1974-1977-ci illərdə Sumqayıt Elmi-Tədqiqat […]

Nuğay Xasay oğlu Əliyev

Nuğay Xasay oğlu Əliyev-Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri, Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) “Elektrotexnikanın nəzəri əsasları” kafedrasının dosenti. 14 sentyabr 1947-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. 1965-ci ildə Şuşa şəhərindəki Y.Hacıbəyov adına 1 №-li orta məktəbi bitirib.  1972-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakultəsini bitirib.  1969-1972-ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutunda işləyib. 1974-1977-ci illərdə Sumqayıt Elmi-Tədqiqat […]

Təhsil fədaisinin portretinə cizgilər

Müstəqil Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətləri olan insanlar barədə düşünərkən AzTU-nun dosenti, t.e.n. Nuqay Əliyevin adını çəkməmək mümkün deyil… Hətta cəsarətlə söyləmək olar ki, onun bu sahədə misilsiz xidmətləri vardır və çox təəssüf ki, geniş təhsil ictimaiyyəti bu haqda heç də kifayət qədər məlumatlı deyil… Bunun səbəblərindən biri odur ki, Nuqay müəllim özü çox təvazökar insandır. O, hər hansı bir işdə […]

Əmanətə xəyanət

Tarixi saxtakarlıq 2008-ci il oktyabr ayının 21 də Alfred Nobelin anadan olmasının 175-ci illiyi tamam olur. (2013-cü il, həmin tarixdə Alfred Nobelin anadan olmasının 180-ci illiyi tamam olur: B. Tahirbəyov). Əmanətə xəyanət Alfred Bernhard Nobelin anadan olmasının 175-illiyidir XIX əsrin ikinci yarısında Rusiyada fəaliyyət göstərmiş isvecli ixtiraçı və sahibkar Alfred Nobel ölümündən bir il qabaq vəsiyyət etmişdir ki, bütün var-dövləti […]

Sistemoloq-alim Bahadur Tahirbəyov

Tərcümeyi-hal Tahirbəyov Bahadur Bayram oğlu 2 iyul 1956-ci il Sumqayıt şəhərində (Azərbaycan) anadan olub. Elmi maraqların dairəsi – sistemologiya və bu elmin təbiət elmlərinə, iqtisadiyyata, mədəniyyətşünaslığa, diyarşünaslığa, etnoqrafiyaya, sosiologiyaya, demoqrafiyaya, texnoqrafiyaya və s. tətbiqi. Sistemologiya-qaydalar haqqında elmdir.  Təhsil: 8 №-li xüsusi musiqi məktəbi – fortepiano sinfi (Bakı, 1961-1967). Müasir beşnövçülük üzrə OİK-in idman bölməsi (Bakı, 1967-1970). 134 №-li riyaziyyat istiqamətli ümumtəhsil […]

Həqiqət carçısı

HƏQİQƏT CARÇISINA DAYAQ OLAQ! MOLDOVA OMBUDSMANINA TƏZYİQLƏR DAVAM EDİR. BU BARƏDƏ AÇIQLAMA VERƏN A.QRİQORİU BİLDİRİB Kİ, ERMƏNİLƏR BU DƏFƏ ONU ASALA (ERMƏNİSTANIN AZADLIĞI UĞRUNDA GİZLİ ERMƏNİ ORDUSU )TERROR TƏŞKİLATININ YARAQLILARI İLƏ HƏDƏLƏYİBLƏR. BU TƏZYİQLƏRƏ ONUN SİNƏ   GƏRMƏSİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN   KÖMƏYİNƏ CİDDİ EHTİYAC VAR.   Dünyada elə insanlar var ki, onların əməllərindən təkcə öz milləti və ya xalqı deyil, neçə-neçə […]

1 53 54 55 56 57 65