Hər qonşuda bir parçası əsir qalan Torpağına canım qurban Azərbaycan

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq Azərbaycan-ABŞ arxeoloji ekispedisiyasının fəaliyyəti yekunlaşmaq üzrədir. Ekspedisiyanın Sədərək rayonunda yerləşən Kültəpə (Sədərək Kültəpəsi) yaşayış yerində apardığı araşdırmalar zamanı olduqca önəmli nəticələr əldə edilmişdir. İndiyədək Cənubi Azərbaycan, Şərqi Anadolu və Cənubi Qafqazda aşkar olunan arxeoloji abidələr ya skiflərə, ya da urartulara aid edilmişdir. Halbuki, Urartu kitabələrində bu ölkələrin işğal edilməsi, yəni urartulara aid olmadığına […]

Norveçli qohumumuz – Tur Heyerdal

Bu gün görkəmli alim, Azərbaycanın yaxın dostu Tur Heyerdalın doğum günüdür. Etnoqraf alim, arxeoloq, antropoloq, elmlər doktoru, professor, dünyanın bir neçə məşhur elmlər akademiyasının akademiki, səyyah Tur Heyerdal öz ekspedisiyası ilə Cənubi Amerikadan Tomatu adalarına qədər 7 min 200 kilometrlik məsafəni sadəcə sal üzərində keçməklə bəşəriyyəti heyrətə gətirib. Öz təəssüratlarını, xatirələrini, səyahət zamanı müşahidə etdiyi, tədqiqat apardığı məsələlərlə bağlı problemləri, […]

Torpaqşünas-coğrafiyaşünas alim Sahib Hacıyev haqqında

Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, dosent Sahib Əsgər oğlu Hacıyev 1950-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonun Saltaq kəndində anadan olmuşdur. O, 1971-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin coğrafiya ixtisasını bitirmiş, 1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «Torpaqşünaslıq» ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi almış, 1996-cı ildə isə ona Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı […]

Ramiz Dənizin “Brazilyanın müəmmalı kəşfi” əsəri barədə

…Florentsiyalı alim Paolo Toskanelli 1474-cü ildə tərtib etdiyi məşhur dünya xəritəsinə görə Avropada böyük şöhrət qazandı. Toskanelli Portuqal kralı V Alfonsa Yerin kürə şəkildə olması və Hindistana qərb yolu ilə getməyin mümkünlüyünü bildirmişdi. Yazıçı-tədqiqatçı R. Dəniz öz tədqiqatlarına əsaslanaraq yeni bir fikir söyləyir ki, Kolumb özünün trasatlantik layihəsini P. Toskanellinin tərtib etdiyi xəritəsindən deyil, N. Tusinin tərtib etdiyi “Zic Elxani” astronomik kataloqunun […]

“AR Təhsil Cəmiyyəti” Ramiz Qasımov haqqında

…Ən əsası isə dünya alimlərinə əyan olacaq ki, coğrafiyanın və coğrafiya tarixin mürəkkəb sayılan erkən və orta əsrlər coğrafi kəşflər tarixi sahəsi Azərbaycanda da tədqiq olunur və həmin zəka sahibləri, növbəti əsərlərin ərsəyə gəlməsini səbirsizliklə Ramiz Dənizdən gözləyəcəklər. Ramiz Dəniz (Qasımov) “Xristofor Kolumb, Nəsirəddin Tusi və Amerika qitəsinin həqiqi kəşfi”, “Əsrləri qabaqlamış alim – Nəsirəddin Tusi”, “Braziliyanın müəmmalı kəşfi” elmi-tədqiqat əsərlərini yazarkən, […]

Fikir vulkanı – sözün lavası

…Ramiz Dəniz dünya ilə fərdi insan, cəmiyyətlə şəxsiyyət arasında zəkanın görmədiyi və sezmədiyi əlaqələri, münasibətləri, qarşılıqlı təsiri aşkar edib öz əsərində göstərə bilir. …Ramiz Qasımov bir çoxlarından fərqli olaraq özünəməxsus təhsil və həyat yolu keçib. 1965-ci ildə anadan olub. Ancaq orta təhsildən sonra M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Akademiyasını səbr və təmkinlə oxuyub başa çıxıb. Başqa bir yolla “Əsrləri […]