GÖRKƏMLİ KİMYAÇI, QAYĞIKEŞ İNSAN – ƏLİ NURİYEVİN 85 İLLİK HƏYAT YOLU

İstənilən bir alim haqqında yazmaq,məncə,çox çətindirhələ bu insan dünya görmüş kimyaçı alimdirsə. Lakin çətin olduğu qədər dəməsuliyyətli və şərəflidir. Xalqın sevimlisi, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev 1928-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan rayonunun (indiki Babək rayonu) Nehrəmkəndindəanadan olmuşdur.1944-cü ildə Nehrəm kənd orta məktəbinin doqquzuncu […]

Akademik Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov

Mən həmvətənimiz, dünya şöhrətli kimyaçı alim, akademik Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyevin həyat və elmi fəaliyyəti haqqında Sizlərə mə`lumat vermişdim. Onun sevimli tələbələri arasında gülərüz, öz fikirləri və istetadı ilə digərlərindən fərqlənən Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov da var idi. İllər ötdü və N.Seyidov müəlliminin yolunu davam etdirdi və bu yol onu elmin ən yüksək zirvələrinə qaldırdı. Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov polimer […]

Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev

AZƏRBAYCANIN  İLK  KİMYAÇI  AKADEMİKİ  YUSUF HEYDƏR OĞLU MƏMMƏDƏLİYEV Tarixdə еlə şəxsiyyətlər vardır ki, zaman keçdikcə onlarn həyatı və fəaliyyəti nəinki unudulmur, əksinə yeni və daha parlaq xüsusiyyətləri ilə üzə çıxır. Qədim türk-oğuz yurdu Naxçıvan diyarının bəşər mədəniyyətinə və elminə tarix boyu layiqli töhvələri olmuşdur. XII əsrin qüdrətli memarı Əcəmi Əbubəkr və onun yaratdığı mömünə Xatun məqbərəsi, zamanının görkəmli alimi Nəciməddin […]