Həzrəti Nuhla xilas və ərazi

   Tarixi mənbələrdən Azərbaycan və şərqlə – qərb arasında yerləşən Naxçıvan bir çox tarixçilərin, səlnaməçilərin əsərlərində özünəməxsus yer tutub.     Şərqlə – qərb arasında yerləşən Naxçıvan öz ərazi və tarixi mərhələləri ilə yanaşı, tarixi şəxsiyyətləri ilə tanınıb, məhşurlaşıb, diqqət cəlb edib.     Azərbaycan və Naxçıvan ərazisi bir də İşıqlar, odlar yurdu kimi də yaddaşlarda, tarixlərdə qalıb.     İşıq, od, alov […]

Bütün bəşəriyyət ağrıya, əzaba düşəndə, öz dilində öz anasını çağırar.

Hər bir insan hansı qitədə yaşamış olsa da milliyətindən, irqindən asılı olmayaraq əziyyətə düşəndə, əzablı, ağrılı olanda  öz dilində  “ana”  çağırar.   Çünki, o fərd  öz yaddaşını ( şüur altı) çağırar. O yaddaş   ki, ana varlığında olanda (müəyyən olunmuş müddət ərzində)  “İsti  yox, soyuq  yox, ağrı     yox, acmışam yox,  suzmuşam  yox,  təlatum  yox,  qorxu  yox” – u  səsləyib […]

Maddə -“ var oldu” halı yox, “var olsun” halıdır.

    Maddə bir adlı, çox mənalıdır. Maddə var olmanın fiziki-kimyəvi halıdır. Riyazi-həndəsi halı deyil. Varlığında, bütün məlum və naməlumların məzmuisi halıdır. Maddə məzmuisi aləmlərin işıq toplum halıdır. Maddə -“ var oldu” halı yox, “var olsun” halıdır. Maddə ətrafın halına görə dəyişilə bilmir. O, ətrafın həmahəng halına uyğunlaşdırılma halını dəyişə bilən halıdır. Dəyişdiyi qədərində də yenə də naməlum məzmuisidir.    […]

Bitkilərin də, öz yaddaşı…

Bitkilərin də, öz yaddaşı… Hər bitki, hər ağac, hər kol, öz rayihəsini, öz dadını, öz rəngi ilə, öz meyvəsini gətirər! Onların da, öz yaddaşı, onlar, öz yaddaşları ilə, öz yaddaşında gələr! Bitkilər aləmi, öz yaddaşındakıları gətirib, onları bölüşüb, deyər! Qışda, soyuqlarda gövdəsi ilə, budaqları ilə, özünü qoruyar, Yazda isə, yaddaşı ilə, yaddaşında olanları, bir də deyər! Onların Yaddaşları dəyişməz! Onlar […]

İşıq, İtmir…

İşıq, İtmir… Enerji, İşıq əmsalının, istilik əmsalına çevrilməsidir! İstilik, temperatur hədlərinə görə dəyişən, İşıq isə, dəyişməyəndir (nə tezliyi, nə sür’əti). Temperatur, material Aləmə aiddir, (dəydiyimiz, toxunduğumuz, hiss etdiyimiz, ölçmələr apardığımız, müqayisələr etdiyimiz), Mütləq olan İşıq Sahibi isə, Yaradıcı (obsalyut), İlahi Aləmlədir ki, O, dəyişilmir! Dəyişilmədiyindən də, (təməl), İtmir, İtirilmir! İşıq Ata, törəmələri, Zərrələrdir! 02.05.2015 Vahid Rzayev.

İstəklər…

İstəklər… Nə istədik, “O”- ndan istədik! Bəxş edən “O”- idi, “O”- ndan istədik Biz müvəqqəti, “O”- Əbədi!  Bəxş Edəndən, “O” – ndan, istədik! 01.05.2015 Vahid Rzayev.

“ Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir “

“ Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir “.    H.Cavid əfəndim dedi ki, “ Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir”. Ustad, o göz ki, ətrafını gözəllikdə görmürsə, o daha qara bir zülmətə bürəlidir. Tanrını gözəllikdə bildin ki, sevgidə birləşdin. Ərtoğrul, Müşkinaz, Turan H.Cavidlə bir məqbərə əhatəsində ( Naxçıvandan ) Əbədiyyətə çatdılar, qovuşdular. Budur Tanrı istəyi: Tanrıya çatar, qovuşar, qovuşdurar.    Görmədim, bilmədim elə bir […]

Onlar bizə nə ad veriblər ?

Onlar bizə nə ad veriblər?    Bütün heyvanat aləminə ad deyib, ad vermişik. Heyvanlara ad vermişik: it, pişik, şir, ilan, milçək, qarğa, çalağan, at və.s.    Görəsən ad verdiyimiz o heyvanlar biz insanları görəndə nə düşünür, bizi nə adla bilir? Yəqin fikirləşir ki, “yenə bu … gəlir”. O, heyvanlar aləmi biz insanlar aləminə baxanda, biz insanları nə “adda” bilirlər görəsən? […]

Vahid Rzayevdən qısa deyimlər

Axtarır, axtarır, axtarır insan… qayıdacağı Aləmə, nə aparacağını, axtarır insan? 29.04.2015   Çox düşündürücüdür, qanad qürrələnir yoxsa quş? Yəqin ki, qanad qürrələnir. Qanad uçmur, uçurdur. 29.04.2015   İnsan elə bilməsin ki, bu aləmə ölməyə gəlib. İnsan bilsin ki, bu aləmdən bir də, dirilməyə gəlib. Çünki, hər iki aləmdə, ölüm yox, dirilmək olur. 29.04.2015   İnsan – Nəyə gəldiyini bilmədi, Niyə […]

1 3 4 5 6 7 59