Ömür də bir paydır

Bu yer həyatı bir qatarda, bir vaqonda, bir kupedə, bir pəncərədən pəncərə arxasından keçən görüntülərə baxmağa bənzər.    Çöllər, körpülər, ağaclar, yollar, insanlar, şəhərlər, dostlar yaxınlar, küləklər, yağan yağışlar, qarlar sür`ətlə göz önündən keçər. Amma keçər, arxada qalar, yaddaşda qalar, səsi ilə, vaxtı ilə, sür`əti ilə. Nə tez keçər, nə tez şütüyər. Keçilən o yollar arxada qalar. Ömürmü keçir, vaxtmı […]

Möhtəşəm konstruktor

Qurulacaq bütün konstruksiyalara ilkin istinad axtarılır. Kainata baxdıqda planetlər də bir istinaddadırlar. Onların istinadı birgə hərəkət mexanikasıdır. O, birgə hərəkət arasında 16 – sür`ət hərəkəti və əhatəsində varlığındadırlar. O, planetlərin kütlə və həcminə baxmayaraq birgə hərəkət və sür`ətlər dəyişməz olaraq qalır. Birgə hərəkətdə olduqlarından biri – birinə güc, tə`sir etməz.    Yer aləminə baxdıqda ən böyük və möhtəşəm konstruktor Hacı […]

Söz…

Sözə, söz gərəkdir. Fikrə söz gərəkdir. Sözsüz, söz olmur. Sözsüz, fikir olmur. Sözsüz, düşüncə olmur. Sözsüz, demək olmur. Söz idi ilk, söz deyildi ilk. Sözlə söz dedilər, sözə söz dedilər. Sözlə, sözü ardıcıllıqda dedilər. Kainata üz tutdular, Kainatın öz dilində Kainata söz dedilər. Onun dili ilə, Ona söz dedilər. Sözün ilki Onda idi, Ona öz sözünü, sözdə dedilər. Sözlə Söz […]

Bu şeirimi bu günlərdə şəhid olan vətən övladlarına həsr edirəm

     ŞƏHİDLƏR QABARDIB KÖKSÜNÜ SIRA DAĞ KİMİ, DURDU KEŞİYİNDƏ ANA TORPAĞIN! YAZARAQ TARİXƏ QƏHRƏMANLIĞIN, VERDİ CANLARINI ONLAR VƏTƏNÇÜN!   CANIYLA QORUYUB ÖZ TORPAĞINI, ŞƏRƏFDİR DEDİLƏR ÖLSƏK VƏTƏNÇÜN! ÖLÜM QORXUTMADI BİR AN GÖZÜNÜ, GERİYƏ BAXMADI QƏHRƏMAN ƏSGƏR!   VURULSADA KÖKSÜNDƏN DURMADI YENƏ, DİK BAXDI ÖLÜMÜN O GÖZLƏRİNƏ, YAZDI QƏHRƏMANLIQ SƏLNAMƏSİNİ, ATILDI  İRƏLI DÖNMƏDİ GERİ!   VƏTƏNÇÜN ÖLMƏK ŞƏRƏFDİR DEDİ! ANA […]

“Nevskoye vremya” qəzetində Naxçıvan haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir

Sankt-Peterburqda çıxan “Nevskoye vremya” həftəlik ictimai-siyasi qəzetində Naxçıvan haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir. AzərTAc-ın Rusiya Federasiyasındakı xüsusi müxbiri xəbər verir ki, qəzetin baş redaktoru Andrey Petrov bu ilin oktyabr ayında III Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçılarından ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmuşdur. AzərTAc jurnalistin Naxçıvana səfəri barədə məqaləsini cüzi ixtisarlarla təqdim edir. – SSRİ regionları arasında birinci […]

Həyat gözəldir! Nədir gözəlliyi?

Yer planeti istisi, işığı, su, qidası ilə insanlara bir xilaskar və yaşadıcıdır. Yer planetinin səthində olmaqla biz ona nə bəxş edirik? ( dağıdıcılıq, təşəkkürsüzlük, günəşə  et`inasızlıq). Vücudlarımız vaxtsız, zamansız və dayanmadan bizim “Var olmağımız” üçün çalışmada və fəaliyyətdədir. Vücudumuza nə bəxş edə bilirik? Xəstələnəndə üzvlərimizi yad etməyimiz? Oğuznamədə deyilənə görə “Ağsakrallıq” ifadəsi işlənilir. Bu məncə Azərbaycanda çox işlənən “Ağsaqqal” ifadəsinə […]

Plastika, elastika, karbo – hidratlar

Bütün varlıqlar işıq, nəm, isti və yağla (karbo hidratlar) örtük halındadırlar. Yağla örtük halı bir qlafdır. Kainat (oval) işıq, isti, nəmişliklə örtük halındadır. Canlı varlıqların nəmişlik və yağlarla örtük halları varlıqları quruluqdan parçalanma və alışma halından qoruyur. Varlıqların alışmasına səbəblər, yağla havanın birlik halıdır. Bütün mövcud varlıqlardan və mövcud ola biləcək varlıqlardan zərrə, nəm, isti, yağla əhatə hallarını biri – […]

Vaqif Məmmədov

Məmmədov Vaqif Cəfər oğlu 1948-ci il iyunun 28-də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək kəndində anadan olub.  Doğulduğu kənddə orta məktəb bitirib.  Naxçıvan şəhər pedaqoji məktəbini (1968) və Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarix ixtisasını (1975) bitirəndən sonra uzun müddət Sədərək kənd məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. 20 yaşından kənd  məktəbində müəllimliyə başlayan Vaqif  Məmmədov həmin məktəbdə ibtidai siniflər  üzrə (1975-1978),  tədris işləri […]

Dillər, sözlər kainatlara bağlıdır

Bəşəriyyət nitqinin tarixən ilkin sözləri çoх qısa olsa da, mə’nalı olmuş və böyük də məntiq əsasında təşəkkül tapmışdı. Sözlər və bunları təşkil edən sait və samit səslər sanki kainatlardakı ardıcıl aхımlı hərəkətləri, onun və cisimlərinin ayrı-ayrı hallarını konkretlənmiş kod formaları ilə ifadə edirmiş və nitqin genişlənmiş, dolğunlaşmış indiki halında da bu хassə özünü saхlamaqdadır. Yə’ni, hər hansı bir səs ayrıca […]

Klassik poeziyamızda Nuh və Nuh tufanı

XÜLASƏ Məqalədə  uzun müddət  böyük müzakirə mövzusu olmuş Nuh və Nuh tufanı əfsanəsinin Azərbaycan klassik poeziyasında əks olunması konkret  faktlarla gösərilir. Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, S.Ə.Şirvani və A.Bakıxanov kimi dühaların yaradıcılığına   istinadən aparılan təhlillər diqqəti cəlb edir.    Açar sözlər:   Naxçıvan,  Nuh peyğəmbər,  poeziya,  Nuh tufanı,  Nuhun gəmisi     Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi, qədim Naxçıvanın  yaşının  […]

1 21 22 23 24 25 30