Susuz olmur, ola bilmir

Print Friendly, PDF & Email

Yer aləmində, Yer həyatında, bütün canlı varlıqlar, su əhatəsində – sudadır!

Ağac barsız, meyvəsiz ola bilər, amma susuz ola bilməz!
İnsan vücudu özünü, qidadan məhdud edə bilər (mərhumiyyət olmaz), amma Susuz ola bilməz!
Səbəb?
Yer üzündə və planetin dərin qatlarında, gedən bütün fiziki proseslərin aparıcısı, nizamlayıcısı, Sudur!

 İnsan və canlı, vücudunun əsas daşıyıcısı sudur ki, o qanın miqdarını, hücrə və hüceyrələrin işlək olmasını nizamlayır.
Sudan, insan məhdudlaşdıqca, mərhumlaşdıqca bədəndə nə kimi fiziki bərabərlik pozulur?
Bədən, vücud daxili bütün daşıyıcı sistem, Başda (kəllə), Yaddaş hücrələri, bədəndə Yaddaş Hüceyrələri, susuzluqdan “keyləşir”- özünü sabit saxlamaq üçün, öz həyat fəaliyyətini kəskin azaldır!
“Susuzluqdan” – (məhdud), həm baş yaddaş Hücrələri, həm də, bədən bölüşdürüzü Hüceyrələri daha “düşünmək, düşündürmək”- mexanizmində, özünü kəskin azaldır və bu səbəbdən “cismani”- əzab başlayır, indiki terminlə desək, daha “robota”- dönür! 
Su – eyni vaxtda, Yaddaş daşıyıcısıdır!
“Robota dönür” – dedikdə, yə’ni İlğımlar başlayır!
Gözünə, Oazislər görünür – yə’ni uzaqda su axır, ağaclar, kölgəliklər var və istər-istəməz bə’zi obrazlarla, özünü karıxdıra bilir.
Bir halda isə, Qalisunasiyaya – yə’ni yaddaş Hücrələrini uydurduğu müxtəlif, düşüncə ilə onu karıxdırmağa çalışır!
Su miqdarı bərabərliyi məhdudlaşdırıldıqda, vücud sanki fəaliyyətini özü məhdudlaşdırır!
Spirtli içkilər də, fəsadlar törədir!
Spirtli içkilər (mütəmadi və ya tez-tez), qəbul edildikdə, bədən daxili bütün vəz sisteminin “susuzlaşmasına”- gətirdiyindən, “qara ciyar”- o halı nizamlamağa çalışdıqca, özü daha, “cismani əzab”- çəkə bilir!
Susuz, həyat ola bilməz deyilir!
Susuz, canlı da, ola bilməz deyilir!

Susuz olmaz, İşıqsız olmaz!

İnsan qidasız, yeməksiz ötüşə biləndir, Susuz, su içməsə, ötüçə bilmir!
Bitkilərin cücərməsinin də susuz, bir mə’nası olmaz, heç cücərməz də!
Susuz, bu Yür aləmi olmaz, onsuz ola bilməz də!
Susuz cücərti olmaz, canlı doğulmaz!
Hava qatı da, nəmlə olar, quru olmaz!
Kürəmiz suda, canlılar su əhatəsində suda!
Yeriyərik “suda”, nəfəs alarıq “suda”, bütün kütlələr, su əhatəsinfə, suda!
Göz qapaqlarınız, oynaqlarımız (yerimək, tutmaq, yapışmaq), su qatında, suda!
Vücud daxilimiz, (bədən), daxili üzvlərimiz suda!
Bütün bizi əhatə edən aləm də, suda!
Kainat nəmlədir, planetlər hərəkət edər nəm əharətəsində, nəmdə!
Hardan gəldi bu su, bu nəm əhatəsində bütün aləm su əhatəsində suda?
Yaranış suda, Yaranar suda, Yaradar onu, su əhatəsində, suda!
Su axıcı, yaddaşlıdır, yaddaş daşıyar su da!
Susuz əzab olar, yanar, quruyar kütlələr də, varlıqlar da!
Susuz yaranmayan yaranış, susuz cismani əzab daşıyar o da!
Vermə əzab cismunə, cismaniliyinə quriluqla!
Yaranış pakdan! Yaranış sudan! 
Kainat Paklıq daşıyar Pakla, Sudan! Su, sudan! 
İşıq Pak su Qədərində, O İşıqdan, Pak qədərindən, Paklıqdan!
Su ilə İşıq, Paklıqdan! Pak qədərində Paklıqdan!
Susuz olmaz, İşıqsız olmaz, o ikisi olmasa, Yaranış olmaz!

Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.