Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

  Çıxışlara əlavə olaraq bir məsələni də qeyd edərdik ki, maq tayfaları dövrü onlardan midiyaya keçid dövrü, sonra əhəməni yazıları kimi ortalığa çıxan yazılar özləri də  bu əlifbalarla eynidir.     Əvvəl bunu farslar özlərinə çıxarmaq istəyirdilər ki, əhəməni əlifbaları bizim əlifbalardır.     Lakin manna midiya yazılarındaki işarələri, eləcə də əhəməni yazı işarələrinin Əjdər müəllimin verdiyi əlifbalarla müqayisəsini aparanda görünür ki, xeyli  […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

 Kitab həqiqətən lazımlı kitabdır.     Mənim orada bir balaca rəyim var yazmışam da, bu kitabın bu şəkildə müzakirə olunması üçün Sizə, burada iştirak edən şəxslərə və eyni zamanda bizə Naxçıvanda qulaq asanların hamısına böyük minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, Siz belə işlərin belə yüksək səviyyədə dünyaya çatdırılması üçün cəhd edirsiniz.       Bunların mən də tərəfdarıyam ki, kitabların müxtəlif sistemli dillərə tərcümə olunub […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

Milli xarakterli tədqiqat işləri,monoqrafiyalar,araşdırmalar xalqımızın dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir.     Mən də Sizin kimi sovet dövründə yaşamış bir insanam və o fikrə şərikəm ki, sovet dövründə milli maraqlara xidmət edən tədqiqatların aparılmasına icazə verilmirdi,şərait yaradılmırdı,kənarlaşdırılırdı, ideologiya imkan vermirdi,sıxışdırırdılar və biz belə böyük tədqiqatçılardan Əbülfəz Hüseyninin,mərhum elamşünas Yusif  Yusifovun tədqiqatları ilə bərabər rəhmətlik Əjdər Fərzəlini də qeyd etməliyik.Doğrudan da bu şəxslər […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

     Əjdər Fərzəli bu gün sıralarımızda olmasa da onun böyük bir konsepsiyası bizim üçün yadigar qalıb və gələcək tədqiqatçılar, gələcək araşdırmaçılar onun üzərində daha dəqiq işləyərək Əjdər müəllimdən də artıq məsələlər ortaya çıxaracaqlar. Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan Gəmiqaya-Qobustan əlifbasının araşdırılmasında öz mühüm sözlərini deyəcəklər.      Əjdər müəllim 19 kitabı ilə, 200 elmi əsəri ilə,yuzıçılığı,şairliyi ilə xalqın tarixində […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

 Bu cür tədbirlər tədbir kimi qalmamalıdır.     Bu kitab rus dilində nəşr olunub.Lakin bu kitab dünyanın müxtəlif -ingilis,ispan, fransız və s. dillərinə tərcümə olunmalıdır.Biz yeniliklərimizi təkcə özümüzə bəyan etməməliyik,biz dünyaya təqdim etməyi bacarmalıyıq.     (məruzəçinin təqdim etdiyi çıxışdan):    Azərbaycan dilinin və tarixinin kökləri indiyə qədər lazımi səviyyədə tədqiq olunmamışdır. Bu baxımdan Əjdər Fərzəlinin 2014-cü ildə rus dilində çap olunmuş “Nuh […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

İsa Həbibbəyli: (çıxışından)     Gəmiqaya mövzusu, NUH Peyğəmbər mövzusu Azərbaycan həyatında əslində qədim köklərə malik olan bir mövzudur.Lakin sovet rejimi dövründə xalqın ən qədim kökləri ilə baglı olan məsələlər rəsmi qadagan olunmasa da: əslində müzakirəyə çıxarılması, tədqiqat aparılması məhdudlaşdırılan mövzulardan biri idi. Ona görə də 20-ci əsrin sovet hakimiyyəti illərində Gəmiqaya mövzusu ətrafında barmaqla sayılan azsaylı məqalələrdən başqa heç bir […]

“Nevskoye vremya” qəzetində Naxçıvan haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir

Sankt-Peterburqda çıxan “Nevskoye vremya” həftəlik ictimai-siyasi qəzetində Naxçıvan haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir. AzərTAc-ın Rusiya Federasiyasındakı xüsusi müxbiri xəbər verir ki, qəzetin baş redaktoru Andrey Petrov bu ilin oktyabr ayında III Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçılarından ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmuşdur. AzərTAc jurnalistin Naxçıvana səfəri barədə məqaləsini cüzi ixtisarlarla təqdim edir. – SSRİ regionları arasında birinci […]

2002-ci ilil avqust ayı Azərbaycanın yeni tarixşünaslığının başlanğıcı oldu.

“Müstəqilliyi möhkəmləndirmək üçün xalqımızın, millətimizin qədim tarixini, keçdiyi yolu elmi surətdə tədqiq edib, əsərlər, illüstrativ materiallar, kinolentlər yaratmaq, bunu həm öz xalqımıza, həm də bütün dünya xalqlarına göstərmək lazımdır.” Heydər Əliyev. *** “İnsan həmişə öz tarixi, öz keçmişi ilə, öz tarixi kökləri ilə, müasir nailiyyətləri ilə fəxr edir. Bunu bizim xalqımız bilsin…” Heydər Əliyev.              […]

Qədim qaya yazılarımızın toplusunu əks etdirən gərəkli monoqrafiya

Zaman-zaman özünün dövlətçilik qurumlarını yaradan qədim Azərbaycan öz mədəniyyəti, dili və adətlərini dünyaya bəyan edərək, bu mədəniyyətin izlərini öz varislərinə də bir miras olaraq qoyub getmişlər. Belə bir ulu mədəniyyətlə zəngin olan qədim Naxçıvan on minillər öncə yaşadığı mədəniyyəti tam olaraq öz üzərindən silib atmamış, Nuh tufanı ilə bağlı Gəmiqaya kimi bir daş kitabəni günümüzə qədər daşımışdır. Qeyd edək ki, […]

Nuhçıxandan-Naxçıvana tarix və müasirlik

Nuhdaban – Nuhçıxan İndiyədək Naxçıvan sözünün mənşəyi və etimologiyası barədə ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə müxtəlif fikirlər meydana çıxmışdır. Mənbələrdə Naxçıvan sözünün əsasən Naxsuana, Aksuana, Nəşavə, Akçıobon, Nəqçuan, Naxçirvan, Naxcivan, Nəqşi-cahan şəklində işlədildiyi barədə məlumatlar mövcuddur. Bu onomastik vahidlərin hərəsi müxtəlif tarixi mərhələlərdə yaranmış və həmin dövrün ictimai-siyasi şəraitinin nəticəsində formalaşmışdır. Belə ki, Naksuana coğrafi adı yunanlara, Aksuana saklara, Nəşəva ərəblərə, Nəxçir […]

1 2 3 4