Tarixçi arxeoloq alim Abbas Seyidov

Tarix elmləri doktoru, professor Seyidov Abbas Qadir oğlu 01.04.1957-ci ildə Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açıb.1963-1973-cü illərdə Naxçıvan şəhər C.Məmmədquluzadə adına 2 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1974-1978-ci illərdə Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix-Filologiya fakültəsini tarix ixtisası üzrə bitirib. Təhsil aldığı dövrdə İnstitut Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri olub. 1978-1982-ci illərdə təyinatı üzrə Babək rayon Hacıvar kənd məktəbində tarix müəllimi işləyib. […]

Yorulmaq bilməyən tədqiqatçı alim

Bu dünyadan köçüb – ölməyənlər     İstedadlı  tədqiqatçı, alim Əjdər Fərzəli (Əjdər Əliş oğlu Fərzəliyev 1937-2011) son illərdə çap olunmuş monoqrafiyaları  və elmi-kütləvi məqalələri ilə diqqəti cəlb etmişdir. Onun saysız araşdırmalar və tarixi müqayisəli təhlillər əsasında aşkar etdiyi, gəldiyi nəticələr elm üçün, xalqımızın qədim və zəngin mədəniyyətinin əl çatmayan qatlarının aşkarlanması üçün çox gərəklidir. Bunu müəllifin son 40 ildə […]

1 4 5 6