“Nevskoye vremya” qəzetində Naxçıvan haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir

Sankt-Peterburqda çıxan “Nevskoye vremya” həftəlik ictimai-siyasi qəzetində Naxçıvan haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir. AzərTAc-ın Rusiya Federasiyasındakı xüsusi müxbiri xəbər verir ki, qəzetin baş redaktoru Andrey Petrov bu ilin oktyabr ayında III Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçılarından ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmuşdur. AzərTAc jurnalistin Naxçıvana səfəri barədə məqaləsini cüzi ixtisarlarla təqdim edir. – SSRİ regionları arasında birinci […]

2002-ci ilil avqust ayı Azərbaycanın yeni tarixşünaslığının başlanğıcı oldu.

“Müstəqilliyi möhkəmləndirmək üçün xalqımızın, millətimizin qədim tarixini, keçdiyi yolu elmi surətdə tədqiq edib, əsərlər, illüstrativ materiallar, kinolentlər yaratmaq, bunu həm öz xalqımıza, həm də bütün dünya xalqlarına göstərmək lazımdır.” Heydər Əliyev. *** “İnsan həmişə öz tarixi, öz keçmişi ilə, öz tarixi kökləri ilə, müasir nailiyyətləri ilə fəxr edir. Bunu bizim xalqımız bilsin…” Heydər Əliyev.              […]

Qədim qaya yazılarımızın toplusunu əks etdirən gərəkli monoqrafiya

Zaman-zaman özünün dövlətçilik qurumlarını yaradan qədim Azərbaycan öz mədəniyyəti, dili və adətlərini dünyaya bəyan edərək, bu mədəniyyətin izlərini öz varislərinə də bir miras olaraq qoyub getmişlər. Belə bir ulu mədəniyyətlə zəngin olan qədim Naxçıvan on minillər öncə yaşadığı mədəniyyəti tam olaraq öz üzərindən silib atmamış, Nuh tufanı ilə bağlı Gəmiqaya kimi bir daş kitabəni günümüzə qədər daşımışdır. Qeyd edək ki, […]

Nuhçıxandan-Naxçıvana tarix və müasirlik

Nuhdaban – Nuhçıxan İndiyədək Naxçıvan sözünün mənşəyi və etimologiyası barədə ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə müxtəlif fikirlər meydana çıxmışdır. Mənbələrdə Naxçıvan sözünün əsasən Naxsuana, Aksuana, Nəşavə, Akçıobon, Nəqçuan, Naxçirvan, Naxcivan, Nəqşi-cahan şəklində işlədildiyi barədə məlumatlar mövcuddur. Bu onomastik vahidlərin hərəsi müxtəlif tarixi mərhələlərdə yaranmış və həmin dövrün ictimai-siyasi şəraitinin nəticəsində formalaşmışdır. Belə ki, Naksuana coğrafi adı yunanlara, Aksuana saklara, Nəşəva ərəblərə, Nəxçir […]

Məhəmməd Taği Sidqinin və Məhəmmədəli Sidqinin yeni əlyazmalari, ədəbi, pedaqoji düşüncələri

Böyük pedaqoq, istedadlı şair, xalq müəllimi M.T.Sidqininn fikirləri öz dövründə olduğu kimi, bu gün də aktual olaraq qalmaqdadır. Naxçıvan tarix boyu elm, mədəniyyət mərkəzi olmuşdur. Naxçıvan MR Ali məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin açılışındakı  nitqində Naxçıvanın çox qədim bir tarixə malik olduğunu və min illər boyu burada elmin, mədəniyyətin inkişaf etdiyini söyləmiş  və  Naxçıvanın […]

Akademik Ramiz Mehdiyev Şah İsmayıl Xətainin tarixi missiyası barədə

… Siyasi  xaos və birliyin olmadığı vaxtda dövlət sükanı arxasına keçən Şah İsmayılın şəxsiyyəti və əməlləri, dünya nizamının dağıldığı dövrdə xalq tərəfindən dövlət başçısı postuna çağırılmış Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə çox baxımdan oxşardır.  Məhz  belə  dövlət  xadimlərinin  zəkası  və istedadı  sayəsində  millət  öz müstəqilliyinə və suveren dünyagörüşünə nail olur.  Siyasi düha keyfiyyətlərinin təzahürü  və  əsl  vətənpərvərlərin  qələbəsi  bu  deyilmi?   […]

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev – tariximizin öyrənilməsinin vacibliyi barədə

Azərbaycan ele bir ölkədir ki, onun çox qədim tarixi var. Bizim tarixçilər XX əsrdə çox işlər görüblər. Ancaq mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın, xalqın, ümumiyyətlə, bu torpağın, ölkənin tarixi, lazımı səviyyədə öyrənilməyib, tədqiq olunmayıbdır. Bu sahədə çox böyük işlər görülməlidir. Bununla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan nadir bir ölkədir, nadir bir ərazidir, bəşər tarixində Azərbaycan bir ərazi kimi, bir […]

Gəmiqaya və tariximiz haqqında

Məlum olduğu kimi, bədxah qonşularımız – ermənilər Şərqin bütün tarixi abidələrini saxtalaşdırdıqları kimi, Gəmiqayanı, o cümlədən bura ilə bağlı Nuh peyğəmbəri də ozlərinə çıxmaq üçün bütün metodlara əl atmışlar. Onların hər dəfə ortaya atdıqları iddialar artıq bir ənənə‚ daha dəqiq ifadə etsək‚ xəstəlik halına çevrilmişdir. Onu qeyd etmək lazımdır ki‚ erməni iddialarının elmi obyektivlikdən uzaq və əsassız olduğunu sübuta yetirmək […]

Gəmiqaya və tariximiz haqqında

Gəmiqaya, bildiyimiz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni zamanda insan yaradıcılığının abidəsidir. Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir… Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz  bir hissəsidir, gözəl bir diyardır və Azərbaycan ərazisi də ən qədim insan məskənlərindən biridir… Naxçıvanın gözəl təbii abidələri var. Gəmiqaya dünyada məşhur bir yerdir… O, bizim böyük sərvətimizdir. Gəmiqaya daşlarında Qobustan qayalarındakı kimi rəmzlər var. Orada […]

Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

Monoqrafiyada Azərbaycan xalqına qarşı törədil­miş soyqırımı və deportasiya siyasətini ifşa edən sənədlər, Azərbaycan torpaqlarına qarşı əsassız ərazi iddiaları, bu torpaqlar uğrunda gedən mübarizə və onların nəticələri, düşmən dövlətlərin məkrli siyasəti və bu siyasətin həyata keçirilməsində ermənilərin oynadıqları mənfi rol aydın şəkildə göstərilmişdir.  Müəllif arxiv sənədləri, dövrü mətbuat materialları, habelə bir çox tədqiqatçıların əsərlərindən istifadə etmək­lə ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının […]

1 3 4 5 6