Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

Mən burada olan və Naxçivanda zalda əyləşən bütün elmi ictimaiyyətin nümayəndələrini salamlayıram. Hamınıza  bizim Nümayəndəlik  adından da  böyük təşəkkür elan edirəm ki,bu qədər diqqət göstərib bu kitabın təqdimatında iştirak edirsiniz.      Təbii ki,ortada olan kitab haqqında,onun elmi əsasları və  ictimai əhəmiyyəti  və  deyərdim ki, siyasi əhəmiyyəti haqqında da İsa müəllim yetərincə məlumat verdi. Mən sadəcə onu vurğulamaq istəyirəm ki,həqiqətən rəhmətlik Əjdər […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

Mən Əjdər müəllimlə tanış idim, onunla birlikdə işlərimiz olub, mən də o sahədə tədqiqat apardığıma görə tez-tez görüşüb söhbət aparırdıq. Sevinirəm ki, o kitabda mənim dediyim, mənimlə apardığı müzakirələrin nəticəsi olan- məsələn güzcü konsepsiyasının müəllifi kimi mənim dediyim fikirlər də öz əksini tapıb, sonra Mingəçevir yazıları ilə bağlı fikirləri var və s. Əjdər müəllimlə hər dəfə görüşəndə bir çayxanada otururduq, […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

İsa müəllim, çox sağ olun məni bu tədbirə dəvət etdiyinizə görə, təşəkkür edirəm. Bəlkə də bu taleyin bir qismətidir, mən izah edim: üç gün bundan öncə mən Londonda kitab sərgisində olmuşam və ordan qayıtmışam və mən düşünürdüm ki, bu barədə Sizinlə bir söhbət edim. Orada  bir professor- alim mənə yaxınlaşdı, Oksford universitetinin professorudur, gəldi məndən kitablar istədi, dilçiliyə dair və […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

    Bu akademiya 1947-ci ildən qol qoyduğu yalanları bu gün etiraf edir, yəni yaxşı mənada. Düşünürəm ki, bu işdə yəqin ki, İsa müəllimin də böyük əməyi var, “AqRa” ictimai birliyinin də böyük əməyi var, yəqin ki, bir müddət əvvəl bu cür müzakirə baş tuta bilməzdi, lakin 1947-ci ildə tədqiqatına başlanmış Qobustan qaya rəsmlərinin bir qayda olaraq arxeoloqlarımız  və sənətşünaslarımız […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

  Çıxışlara əlavə olaraq bir məsələni də qeyd edərdik ki, maq tayfaları dövrü onlardan midiyaya keçid dövrü, sonra əhəməni yazıları kimi ortalığa çıxan yazılar özləri də  bu əlifbalarla eynidir.     Əvvəl bunu farslar özlərinə çıxarmaq istəyirdilər ki, əhəməni əlifbaları bizim əlifbalardır.     Lakin manna midiya yazılarındaki işarələri, eləcə də əhəməni yazı işarələrinin Əjdər müəllimin verdiyi əlifbalarla müqayisəsini aparanda görünür ki, xeyli  […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

 Kitab həqiqətən lazımlı kitabdır.     Mənim orada bir balaca rəyim var yazmışam da, bu kitabın bu şəkildə müzakirə olunması üçün Sizə, burada iştirak edən şəxslərə və eyni zamanda bizə Naxçıvanda qulaq asanların hamısına böyük minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, Siz belə işlərin belə yüksək səviyyədə dünyaya çatdırılması üçün cəhd edirsiniz.       Bunların mən də tərəfdarıyam ki, kitabların müxtəlif sistemli dillərə tərcümə olunub […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

Milli xarakterli tədqiqat işləri,monoqrafiyalar,araşdırmalar xalqımızın dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir.     Mən də Sizin kimi sovet dövründə yaşamış bir insanam və o fikrə şərikəm ki, sovet dövründə milli maraqlara xidmət edən tədqiqatların aparılmasına icazə verilmirdi,şərait yaradılmırdı,kənarlaşdırılırdı, ideologiya imkan vermirdi,sıxışdırırdılar və biz belə böyük tədqiqatçılardan Əbülfəz Hüseyninin,mərhum elamşünas Yusif  Yusifovun tədqiqatları ilə bərabər rəhmətlik Əjdər Fərzəlini də qeyd etməliyik.Doğrudan da bu şəxslər […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

     Əjdər Fərzəli bu gün sıralarımızda olmasa da onun böyük bir konsepsiyası bizim üçün yadigar qalıb və gələcək tədqiqatçılar, gələcək araşdırmaçılar onun üzərində daha dəqiq işləyərək Əjdər müəllimdən də artıq məsələlər ortaya çıxaracaqlar. Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan Gəmiqaya-Qobustan əlifbasının araşdırılmasında öz mühüm sözlərini deyəcəklər.      Əjdər müəllim 19 kitabı ilə, 200 elmi əsəri ilə,yuzıçılığı,şairliyi ilə xalqın tarixində […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

 Bu cür tədbirlər tədbir kimi qalmamalıdır.     Bu kitab rus dilində nəşr olunub.Lakin bu kitab dünyanın müxtəlif -ingilis,ispan, fransız və s. dillərinə tərcümə olunmalıdır.Biz yeniliklərimizi təkcə özümüzə bəyan etməməliyik,biz dünyaya təqdim etməyi bacarmalıyıq.     (məruzəçinin təqdim etdiyi çıxışdan):    Azərbaycan dilinin və tarixinin kökləri indiyə qədər lazımi səviyyədə tədqiq olunmamışdır. Bu baxımdan Əjdər Fərzəlinin 2014-cü ildə rus dilində çap olunmuş “Nuh […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

İsa Həbibbəyli: (çıxışından)     Gəmiqaya mövzusu, NUH Peyğəmbər mövzusu Azərbaycan həyatında əslində qədim köklərə malik olan bir mövzudur.Lakin sovet rejimi dövründə xalqın ən qədim kökləri ilə baglı olan məsələlər rəsmi qadagan olunmasa da: əslində müzakirəyə çıxarılması, tədqiqat aparılması məhdudlaşdırılan mövzulardan biri idi. Ona görə də 20-ci əsrin sovet hakimiyyəti illərində Gəmiqaya mövzusu ətrafında barmaqla sayılan azsaylı məqalələrdən başqa heç bir […]

1 2 3 4 5 6