İnsan, bütün Canlılar, niyə “Acırlar” – səbəb nədir?…

İnsan, bütün Canlılar, Günün hansısa Mərhələsində, Acırlar! Çox dərin Düşünəndə, “Acmağın”, səbəbini axtaranda, Qəribə hallarla, qarşılaşmalı, Oluruq! Biz Azərbaycanlılar, Azərlər, “Acmaq”, Sözü ilə, Bədən Daxilində baş verən, Anatomok – Fizioloji halı, olduğunu-olduğu kimi, ifadə edərək, Mə’də Daxilində gedən prosesin, öz Adı ilə, “Acı Dadının”, Artdığını, bildiririk! Mə’də Daxili, Acılaşıb, “Acı” Miqdarı, “Turş”, Miqdarı ilə, Bərabərləşib! Onda deyirik ki, “Acmışam”, yə’ni […]

Xanəli Kərimli:”Payız Duyğuları”

  Çağdaş Azərbaycan poeziyasının tanınmış nümayəndələrindən biri, pedaqoq, tədqiqatçı Xanəli Kərimlinin bu kitabında poetik yaradıcılığından seçmələr toplanmışdır. Şairin əsərlərinin cövhəri olan vətəndaş yanğısı, Haqqa sədaqət, yurda bağlılıq, insana sevgi bu şeirlərdə aşkar gö­rünür. Şübhə etmirik ki, toplu oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq. BU DA BİR NAĞILDI… Ata, bir nağıl kitabı tap, oxuyaq                   […]

Niyə, Badə – Badəyə, Vurulur?…

Yer Üzündə, Meynə kolları, Torpaqda, Qumluqda, Dağlıq ərazidə, Düzəngahda, bitir! Yer Üzündə, İlk Çaxırın E’mal Tarixi, bir o, qədər də, dəqiq mə’lum deyil! İlk Çaxır E’malı haqda, ilkin olaraq elə bir mə’lumat, yox dərəcəsindədir! Bu haqda, ilk Çaxır e’malı Tarixi haqda, Ehtimallar daha çoxdur! Amma, buna baxmayaraq, hələ də, Yer Üzündə, Çaxır e’malı və İstehsalı, mövcuddur! “Çaxır” əzilmiş, Üzüm Suyundan […]

Qıcqırma Prosesi, Labüddür, Onu Dayandırmaq, olmur…

Bir çox Başlanğıclar, Qıcqırma Prosesi ilə, başlar! Ümumiyyətlə, bütün Meyvələrdən, Qıcqırma Prosesi nəticəsində, Sirkələr alınır! Qıcqırma Prosesi, yə’ni ki, “Qıcqırma Prosesinin Mahiyyəti – bütün Kütlələr arasında dayanıb, onları Hava ilə, Oksigen, Kislorodla, Zənginləşdirmə, halına deyilir”, bu halın getməsi, Mütləqdir! Çünki, Qıcqırma Prosesi, bütün Qida mə’mulatlarını, Hava ilə, Zənginləşdirməyə xidmət, edir! Çox addi görünən, Xəmir Yoğurmanın özü də, Xəmiri Hava ilə, […]

Səsi, Sözü, Düşüncəni çox da, Sadə bilməyək…

Səslə, Sözün, bir də Düşüncənin qarşısında, heç bir Maniyə dura, bilməz!  Heç bir Maniyə, onların Qarşıdında dayanıb, onları Susdura, Söndürə bilməz! Səslə, Sözün Mahiyyəti arasında, Düşüncə, Dayanar! “Səs” – İşıq qədərində olub, canlılığı bildirəndir! “Söz” – Canlıların biri-birinə, bağlılığını, Bildirəndir! “Düşüncə” – Sözə, Çevriləndir!  “Düşüncə” – “Səslə”, “Söz” arasına, Bərabər olub, bərabər Bölüb, arada, Dayanandır! “Səs” – İşıq kimi, Maniyəsiz, […]

Nə Tükənir ki? Tükənməyə, Səbəb yoxdur ki…

Hər nə Görürüksə, o nə vaxtsa, Qurtaracaqdır, Tükənəcəkdir, Günəş də, Sönəcəkdir? Yəqindir ki, hər Başlanğıcın, bir Sonu da, olmalıdır! Yox, bu Hal, Mümkünsüzdür! Çünki, Bir Başlanğıc Var! O, Başlanğıcdan da, Yenə də, Davam edən, Başqa bir, Başlanğıc var!  O, Başlanğıc Halını, Anını isə, Dayandıra Biləcək, başqa bir Varlıq, Yoxdur! Çünki, Başlanğıc İçərisində, Yenə də, bir Yenilənmiş, yenə də, Davam edən, […]

Dərk et…

Sufilərdən, belə bir, Tə’lim var idi, “Təsəvvür et ki, Təsvir etmə!”. Yə’ni ki : – Təsəvvür edə Bilmədiyini, necə Təsvir edə Bilərsən? Dərk et!  Dərk edə Bilmədiyini, necə Şərh, edə bilərsən?” Kainat bir Sirdir! Kainatı, Dərk etmədən, Kainatı, o, Sirri, necə Şərh edə bilərsən? Tanrını, Xaliqi Mütləqi, Dərk etmədən, “O”-nun Kəlamlarını, “O”-nun Sirlərini, necə Şərh edə Bilərsən?. Vahid Rzaev.

GÖRKƏMLİ KİMYAÇI, QAYĞIKEŞ İNSAN – ƏLİ NURİYEVİN 85 İLLİK HƏYAT YOLU

İstənilən bir alim haqqında yazmaq,məncə,çox çətindirhələ bu insan dünya görmüş kimyaçı alimdirsə. Lakin çətin olduğu qədər dəməsuliyyətli və şərəflidir. Xalqın sevimlisi, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev 1928-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan rayonunun (indiki Babək rayonu) Nehrəmkəndindəanadan olmuşdur.1944-cü ildə Nehrəm kənd orta məktəbinin doqquzuncu […]

Günəş Baxar bizlərə, Günəbaxan isə, Baxmaz, Bizlərə…

Yer Kürəsinə, Yer Üzünə baxanda, nə qədər də, Sirli, Örtülü, Düçündürücü Hallar, nə qədər də, Varlıqlar var? Hər bir Varlıq, hər bir Cisim, hər bir Kütlə, hər bir Hal-hərəkət, nələrinsə bir Anlamı, bir Açarıdırlar! Yer üzünün, Bitki örtüyünə diqqətlə baxdıqda, qəribə bar Varlıqla, qarşılaşırıq! O, da ki, Günəbaxandır! Onun Mahiyyətini, ancaq Qida qədərinədə bilməklə, onu ancaq, alınan Yağ və Tumları ilə […]

Yer Həyatı, Canlı Aləm, Susuz olmaz, amma ki, heç Havasız da, olmaz…

Yer Aləmində, Həyatın olması üçün, ən mühüm Amil, Sudur! Amma ki, Su, Havasız olmaz, Hava da, heç Susuz, Olmaz!  Onların hər İkisi, biri-birini, Tamamlayırlar!  Onların hər İkisi, biri-birindən, Ayrılmaz, Yoldaşdırlar! Yer Kürəsinə Su, Kürənin Dərin Qatlarında Gedən, Ardıcıl, Dayanmayan, prosesin, dərin qatlarda, Layları, Qatları, Süxurları, Faydalı qazıntıları, hasilə gətirməklə yanaşı, eyni vaxtda, Yer Üzündə, Canlıların, var olmasını da, Suyun Mövcudiyyəti, […]

1 4 5 6 7 8 28