GÖRKƏMLİ KİMYAÇI, QAYĞIKEŞ İNSAN – ƏLİ NURİYEVİN 85 İLLİK HƏYAT YOLU

İstənilən bir alim haqqında yazmaq,məncə,çox çətindirhələ bu insan dünya görmüş kimyaçı alimdirsə. Lakin çətin olduğu qədər dəməsuliyyətli və şərəflidir. Xalqın sevimlisi, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev 1928-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan rayonunun (indiki Babək rayonu) Nehrəmkəndindəanadan olmuşdur.1944-cü ildə Nehrəm kənd orta məktəbinin doqquzuncu […]

Günəş Baxar bizlərə, Günəbaxan isə, Baxmaz, Bizlərə…

Yer Kürəsinə, Yer Üzünə baxanda, nə qədər də, Sirli, Örtülü, Düçündürücü Hallar, nə qədər də, Varlıqlar var? Hər bir Varlıq, hər bir Cisim, hər bir Kütlə, hər bir Hal-hərəkət, nələrinsə bir Anlamı, bir Açarıdırlar! Yer üzünün, Bitki örtüyünə diqqətlə baxdıqda, qəribə bar Varlıqla, qarşılaşırıq! O, da ki, Günəbaxandır! Onun Mahiyyətini, ancaq Qida qədərinədə bilməklə, onu ancaq, alınan Yağ və Tumları ilə […]

Yer Həyatı, Canlı Aləm, Susuz olmaz, amma ki, heç Havasız da, olmaz…

Yer Aləmində, Həyatın olması üçün, ən mühüm Amil, Sudur! Amma ki, Su, Havasız olmaz, Hava da, heç Susuz, Olmaz!  Onların hər İkisi, biri-birini, Tamamlayırlar!  Onların hər İkisi, biri-birindən, Ayrılmaz, Yoldaşdırlar! Yer Kürəsinə Su, Kürənin Dərin Qatlarında Gedən, Ardıcıl, Dayanmayan, prosesin, dərin qatlarda, Layları, Qatları, Süxurları, Faydalı qazıntıları, hasilə gətirməklə yanaşı, eyni vaxtda, Yer Üzündə, Canlıların, var olmasını da, Suyun Mövcudiyyəti, […]

Sözlər Kainatın, Dillər Kainatındır…

Bütün Düşüncələrlə, bütün Fikirlər, Sinxrondur! Hər Düşüncə, hər bir Fikir, anilikdə, “Sözə”, çevrilir. Söz, Sözlər, Düşüncələri açıqlayır! İnsan, Canlı Beyni, heç vaxt Susmur, heç vaxt Yatmır! İnsan, Yuxuda olsa da, belə, o, yenə də, Düşünür, Düşündürür, Danışır! Hər Düşüncə, onda Sözə çevrilir! İnsanlar arasında ünsiyyət, Sözlərlədir! Kainatlara Xitab isə, ancaq Düşüncə Tezliyi ilədir! Kainata ünvanlanan hər bir Ricamız da, Sözə […]

“Həqiqət” və Həqiqətlər…

Hər Kəsin, dərk etdiyinin Özü, onun üçün, bir “Həqiqətdir!”. Hər kəsin, Mə’na içərisindən, Tapdığı Məntiq, onun üçün, bir Həqiqətdir! Nə Həqiqət, deyil ki?  Hər Gördüyümüz, hər Toxunduğumuz, hər Hiss etdiyimiz, hər Daddığımız, bir Həqiqətdir!  Onları, nə Təstiq, nə də ki, İnkar etməyə, ehtiyac yoxdur! Çünki onların hər Biri, ayrı-ayrılıqda, hər Kəs üçün, bir Həqiqətdir! Ölümlə, Ölürük!  Bu, bir Həqiqətdir! Amma […]

Milli, Musiqi Alətimiz Tar, nəyin Tərənnümçüsü, nəyin Təmsilçisidir?

Azərbaycan Ərazisində, Simli Musiqi Alətimiz olan Tar, çox-çox qədim olan, Tarixi dövr və Mərhələlərdə, Musiqilərimizi, Muğamlarımızı, Ritmik Muğamlarımızı, müşayət və səslənməsində çox mühüm, Musiqi Aləti olub! Muğam Janrı, Azərbaycana Məxsus, Azərbaycanın, Mülkiyyətidir! Simli Musiqi Alətimiz olan Tar, səsində, səslənməsində Günəş və Kainatın səs Ahənginin, İşıq Toplumunun, Tərənnümçüsüdür! Musiqi aləti Tar, özündə, Tərtibatında, Konstruksiyasında, Günəş Hərəkətini, onun, bütün hallarını, dəyişikliklərini, hal ardıcıllıqlarını, […]

Fikri, Düşüncəni, Səsli Cümləyə çevirən, Əlifbadır…

Ətrafımızda hər nəyi görürüksə, O, Gördüklərimizin, Özü, Hər biri, ayrı-ayrılıqda, bir Əlifbadır, (Alfavit). O, Gördüklərimizin hər birini, ayrı-ayrılıqda, onları Öz, “Əlifbasında”, oxumağa çalışırıq!  Çalışırıq da, Oxuyuruq da! Rəssam üçün, Rənglərlə təsvir edəcəyi, hər-hansı, Rəsm Əsərinin başlanğıcı, Molbertlə başlayır! Həmin, Molbert üzərinə, müxtəlif Rəng çalarlarını, yığmaqla, əlindəki Fırça ilə, rəsm əsərini, Rənglərlə, Təsvirə çevirir! Molbert, Rəssam üçün, Rəng çalarlarının, ilkin Əlifbasıdır! […]

Havada Şirin yox, Suda Şirin yox, Torpaqda Şirin yox, Ana, Südü də, Şirin! Bəs, hardan Gəlir, Bu Şirin?

Biz İnsanlar, ancaq Yer Səthinə, Yer Relyeflərinə baxıb, onlarla da, Kifayətlənmək istəyirik! Başımızı, Səmalara qaldırıb, Planetləri, Ulduzları Seyr edib, onlarla da, kifayətlənmək istəyirik! “Kifayətlənə-kifayətlənə”- müxtəlif Mülahizələr, yürüdürük! Deyirik ki, bu hal, çox Normaldır, belə də, olmalıdır! Amma, Bizim görüb, bildiklərimiz, bunlarla Yekunlaşa, bilirmi? Yer səthi ilə, Səmaları, Planetləri, özümüz arasında, nələri isə, anlamağa çalışırıq!  Həyat, Bubur deyərək, onlarla da, kifayətlənirik! […]

Doqquz, Doqquz, Doqquz, bir də, Doqquz! Axı, niyə Doqquz?…

Bir çox hallara, ardıcıllıqlara, bölmələrə, bölümlərə, diqqətlə baxdıqda, bunların hər biri, ayrı – ayrılıqda, Doqquz hal arasında, fəaliyyətdədirlər! Günəş ətrafında, hərəkətdə, 9 – Planet, Sait həriflərin sayı, 9 – da, Ədədlərin başlanğıc halı, 9 – da, Vurma cədvəli, 9 – Sütunda, Dünyaya bəxş olunacaq, övlad payı, 9 – aya və s. və i. Axı, niyə Doqquzda, niyə bütün başlanğıcların sayı, […]

Göz rəngi, Gözlərin, Görmə Spektralları…

İnsan gözəldir, insanın bir gözəlliyi də, onun Gözlərinin, gözəlliyidir! Amma İnsan, bütün görkəmi ilə, Gözəldir! Bütün İnsanların, göz quruluşu, Ovalın, Ellipsoidin Tərənnümçüsüdür! Oval Formalı, quruluş daxilinə, Kainatlar Sığır, Yerləşir! İnsan Gözü isə, həmin Oval, Ellipsoid Forması daxilində olan, bir Planetə Bənzəyir! Bu səbəbdən, bütün Canlıların, Gözləri, Ovalı, Kainatları, Təmsil etdiyindən, Gözəldir! Şüur Altı Yaddaşımıza görə, Kainatlar Gözəldir!  İnsan, Canlı gözləri, […]

1 6 7 8 9 10 29