Dünya, Elə Həmin Dünyadır…

İnsanlar Yığışıblar Yer üzünə, Yer Üzündən baxırlar, Yer Üzünə! Baxırlar, Addımlayırlar, özləri ilə, “Ölçürlər” Yer üzünü! Yer Üzünü, Dünyanı Dəyişib, özlərinə uyğunlaşdırıb, Onu onunla, “Yormaq”- istəyirlər! Dünya və Yer Üzü də, “bu davranışlardan”, nə Yorulur, nə Yorur, nə də ki, Yorğunlaşır! Bəşərin, Bəşəriyyətin, Acı Düşüncələrini, “acı” davranışlarını, yavaş-yavaş, mərhələ-mərhələ, Dünyanın Özü, Yerbə-Yer edir! Bunları, Nizamlayıb, Nizama Salmağa, Vaxtlar yox, Müddətlər, […]

Səmavi Kitab Mətnlərində, “Ol, Dedi” – Keçir…

“Ol!” – Olmaqdayıq! Ölə – Ölməkdəyik! “O” – na, dönüb Qayıtmalıyıq! “Ol”-u, necə “Ol”, Etdisə,  Nədən, Necədən, Niyədən “olduq?”  Olduqsa əgər, Oldan “Ol” – u, Aydınlaşdırmalı, “Ol” – a – Qayıtmalıyıq! “Ol”-necə “oldu” ki, Ol – Oldu? Olmağa, Olmaq Gərək, Olmağa İlkin, İşıq Gərək! İşıqdan, İşıq Gərək! O, İşığın Zərrəsi Gərək! Zərrədən, Zərrə Gərək! “Olları”, Ol Etməyə, Zərrə gərək! Zərrə […]

İlki Su ilə, Sonu – yenə də, Su ilə…

Dünyaya insan gəlir, ilki Su ilə! Dünyadan, İnsan köçür, onun da, sonu Su ilə! Niyə, Torpaqla yox, Su ilə? Qəribədir, bu hallar! Torpaq da, Suya möhtac! Hər bir halın əvvəli Su, özü Su ilə! Paklıq Su ilə! Özüdür, Paklıq ilə, Su ilə! Kim Yer üzünə gələli, ovcunda dən, dənə, tum, toxum gətirdi, səpdi Yer üzünə? Su gəldi, Suda gəldi, Su […]

Xaldır, Xaldan – Xalçadır, O, bir Kitabədir..

Ümumiyyətcə Xalça sənəti, Peşəsi çox-çox Qədim, Yer üzündə ilkin, “təsviri sənət”, məktəbinin əvvəli və növüdür! Çünki, çox əminliklə demək olar ki, bu ilk “Təsviri sənət”, üslubu, məktəbi, Azərlərə-Azərbaycana aiddir, məxsusdur! Çox sadə bir məntiqə əsaslanaraq, demək mümkündür ki, tək “Xalça”, Söz birləşməsi, Sözü, “Xal”, “Xal-Xal”, Tək-tək, İlmə-ilmə ilə vurulan, biri-birinə, hər bir (yenə də, xal-cıqlar), ilmələmə üslubu, nəticədə isə, təsvir Texnologiyasına görə, müxtəlif balaca […]

Heç bir hal, bilinmədən olmurlar

Qəribə və mütləqdirlər, Gözlə, Düşüncə, çox xətalı bir, “Şahiddirlər!”. Heç vaxt demədim, düşünmədim ki, “mən nə etsəm, heç kimin xəbəri olmaz, bilinməz, ancaq mən bilərəm!”.  Hər nə etmiş olsam, “o hal” – mənim Göz yaddaşımda qalar, hər nə etmiş olsam o mənim Yaddaş hücrəmdə qalar! Niyə belə qurulubdur, bütün Yaddaşlar? Təsəvvür edək ki, bu Aləmdən, O, Aləmə getmişəm, qovuşmüşam!    Qayıtdığım […]

Həkim narkoloq Asif Kəngərlinin yaradıcılığı barədə

Asif Cəlil oğlu Kəngərli (Məmmədli)–  1954-cü ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. O, 1971-ci ildə 1 №-li orta mək­təbi ədə­biyyat üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, Ukray­nada həqiqi hərbi xidmət keçmiş (1972-1974), Azər­baycan Dövlət Tibb İnstitutunun II müalicə fakül­təsində təhsil almış (1975-1981), internaturada (1981-1982) ona  psixonevroloq ixtisası verildikdən sonra doğma Naxçıvana qayıtmış, əvvəlcə Naxçıvan Respublika xəstəxanasında metodist (1982-1985), sonra rayonlararası […]

Ölümsüz, Varlıq…

İşıq – Ölmür, Ölə bilməz! Yaradıcı İşıq, Ölümsüz Olduğundan, “Ölüm” də, Yoxdur! (Maddələr də, İtmir! Bir haldan, başqa bir hala keçir!). “Ölüm”, Yoxdur, O, Yanlışdır, Arxayın olmayaq ki, “Öləcəyik!”. Var Olmaq, Bu Aləm Üçün, Dirilməkdir! “Ölmək”, Bir də, O, Biri Aləm üçün, Dirilmək, Var Olmaqdır! Vahid Rzaev.

Kainatın, Qalaktikaların, Sonu ola bilərsə əgər, onda, Nələr Olar?…

Son dövrlər, qəribə-qəribə fikirlər səslənir! Günəşin, sönəcəyi, Günəşin İşıq Saçma Sonluğu olacağı haqda, əsassız mülahizələr, ehtimallar, eşidilməkdədir! Heç bir Məntiqə, heç bir Mə’naya sığmayan bu mülahizələrin, bu halın, nəyinə “sevindikləri” də, namə’lum olaraq, qalmaqdadır! Günəş İşığı, gözlə görünə biləcək, Yaradıcı İşıq, Təmsilçisidir! İşıq – Əzəli, Əbədi, Daimi, Dəyişməz, Dönməz, Sönməz bir Yaradıcı, Nizamlayıcı, Varlıqdır! Bütün Başlanğıcların, Əvvəli İşıqdan Başlar!  İşığın, […]

Tarixi Ərəfələr, bir də, Bürclər…

İlkdən, bizim Ərazidən, Yer üzünə bir çox, Elmi əsaslar, yayılıb! Qoç- bir Bürc kimi, eyni vaxtda, ərəfəni bildirib! “Qoç” bürcü, yaz ərəfəsinə təsadüf etdiyindən, (indiki təqvimlə Mart ayı), həmin ərəfəni, Zurvan-Navruz (Z-S, İşıq, Ur- bizim Azərbaycan ərasisindən. Zurvan Ərazisindən), Bayramı kimi, bizdən əvvəlki Babalarımız, bir Bayram, Şadyanalıq ərəfəsi kimi, yad ediblər! O, ərəfə, Yenilənmə ərəfəsi kimi, Yer həyatının başlanğıcı kimi, […]

İşıqdan – Zərrə, Törədicidir…

Bütün Araşdırmaların, Tədqiqatların, Müqayisələrin, Əvvəli, İlki vardır! Amma, hər hansı araşdırma və tədqiqata cəlb edilmiş, ideya və mövzunun ilkinə, təməlinə getməklə araşdırıb, bir nəticəyə gəlmək olar! Kainatın Yaranması, məcburiyyət halı idi, yoxsa Labüdlük, halı? Kainatın Yaranması məcburiyyət halı olmayıb, Labüdlük halı səbəb olub. Bəs niyə Labüdlük halı olmalı idi? İşıq, Əbədi və Əzəlidir baxımından, O, İşıq Qədəri, Yaradıcı İşıq olduğundan, […]

1 8 9 10 11 12 30