AURANIN PEĞƏMBƏR HALI…

Mən gözlərimi həqiqətən açar ikən Ağrı dağının ətəyi tərəfdə idim, uzaqdan bir çoban gördüm-o Muhammad, daha sonra birinci həyatımda vəfat etdim, gözü yaşlı qızım, oğlum, həyat yoldaşım, hər nə isə… İkinci dəfə göndərildim, öz keçmiş ailə bad məzarlardan qətiyyən Xudafərin qalmamış, əfəndim. Özüm özümü hifz etdim. Vallah, özüm öz yaddaşıma-Mənə qayıtdım, özüm özümə aynada baxdım, 2018-ə qədər Vahid Rzaev məni […]

Dünya Saatları Sabitdir!

Dünya saatları sabitdir, bütöv Yer kürəsi boyu ərazilər İşığa bölünmüş, İşıq istiqamətində sabitdir. Yer Günəşin və Ayın peyki ilə hesablanaraq ərazilər boyu saatlara bölünə bilər. Lakin və yaxud gözü İşıqdan baxanın birbaşa Günəş ikən Günəşdəki hər bir İşığın An partlayışı sabitdir. Günəş sabit İşığın əfəndisidir, onun daxili kürə boyu İşıq hesabatında zaman mövcud olmadığı üçün Günəş hər bir An etibarı […]

Amma Əmma Və Yaxud Lakin..

İşıq yaranışın özüdür, hər nə varsa yaranış boyu İşıqdandır, İşıqladır İşıqdan yaranış, İşıqdandır. İşıq Müqəddəs, İşıq Ali, İşıq yüksəliş, İşıq İlahiyyatın çox səlis ifadə dili, o dildəki kainat əlifbası boyu cəm kainatlarda İşıqdandır səsləniş! İşıq ayandır, İşıq aqibətdir, aqibət isə axirətdir axirət isə axır əhddir, çox səlisdir İlahi deyimlər, çox səlisdir, cəm Ağ geyimlilərə kainatların dilində deyilməkdədir, Ağ geyimli kainat […]

Elm Xilas Edəcəkdir!

Xilas edəcək, Elm xilas edəcək, hər bir göylərdən Endirdiyim Elçilərim ilə İlahiyyat elmi göndəriləcək, Deyimlərim davam edəcək. Alçaq könüldə kamilin nə işi vardır? Alçaq bəşərdən uca boylu Elçilərim səslənəcək, Elm deyiləcək, yeni Deyimlərim davam edəcək! Enəcək, enəcək ki, adım üzərindəki dağımdan enəcək ki, Tanrı dağından, Ağrı dağından Nuh endiriləcək, O göndəriləcək. Hər bir deyimlərimi işığımın şügaətində, o ahəngdə, deyimlərim Ağ […]

Düşün, Əfəndim!

Düşündükcə düşüncələri qəti görmüş olursan ki, fikirlərdir əslən sonsuz olan, düşüncənin qətiyyəti deyil. Düşündükcə görürsən ki, qətiyyən insan oğlu sonsuz fikirlər arasından göy üzü uca səmalarda sayrışan o ulduzlar kimi İşıq sürrətinə əbədiyyən qalxa bilmir. Bəli, düşüncədir insanı dərkiyyata çatdıran, bəli o uca səmavi göylərdəndir bizlərə sayrışan İşığın qətiyyət dərrakəsi ki, sağlam düşüncələr sadəcə və sadəcə İşıq sürrətində yer almışdır. […]

Səfirlərin Səfillər Diyarı Peyğəmbərlərin Paklılığı!

İşıq Müqəddəsdir, İşıq Yaranışdır, İşığın əvvəli yaddaşı İlkdir, Əzəldir, Əbədidir, Əbədiyyətdir ki, Oradan, o Ra-dan-İşıqdan Göndərilənlər İşıqdır, Əvvəldir, İşıqdan göndərilişdir ki, onlar Peyğəmbərlərdir, yəni ki, ümumən Paklılardır. Ümumən, əslən, bir qəribə hal baş verir: cəm yeddi qatlı kainatların ümumi yaşam kürrələrini ayırsaq və fərqli bəşəri toplumlara, yəni varlıq yaranışlarına baxsaq, görürük ki, onların hər biri bir Peyğəmbər gözləyir, yəni Paklı […]

SPİRAL!

Gəmi Qaya Ata Dəsti Xəttim! Bəli qardaş, nə olursa əgər bu dünyada İlkin əvvəli İşığı bizdən oldu. Bəli qardaş, kimlər O Uca Ali hansı varlıqlar çıxdıysa həp böylə Efendim Bizdən çıxdı. Bəli qardaş İşığın İlki, Əvvəli, Qüdrətin ən güclü mərd Oğulları Bizlərdən O Torpaqdan çıxdı. Bəli qardaşım! Həp böylə Əfəndim. İşığın İnancı, İşığın Qüdrəti Azərbaycandan, O Torpaqdan, O ƏRAzidən çıxdı! […]

ATALAR SÖZLƏRİMİZ!

Azərlərin atalar sözlərinin cəmi böyük İlahiyyatın! O böyüklüyün ata sözləridir! Atalar sözlərimiz insan oğlunun cəm bəşərin aqibətidir! O İlahiyyatın əvvəli, o fəlsəfənin əvvəli ata qala divarlarımızda kı Azərin dəsti xətti İşıq, yə’ni kişi sözünün qibləgahıdır! Mən heçbir millətdə bizim atalar sözləri qədər əsrarəngiz və çox aqibətli deyimləri görə bilmədim. Əvvəli Azərlərin dədə-babalarımızdan indiyə qədər gəlib çatan atalar sözlərimizin hər biri […]

MİSİRLİ MAKAMUSUNN! LİŞƏR ADLI ATASI QIZI!

Sən cəm ahuların aya bənzər üzü günəşimin işığındakı qaranlıq kölgəsən, sən lişər! Səni mən ÖZ İŞIĞIMIN – ÖZ İŞIĞIMIN!! Kölgəsi olaraq və bilərək bilə -bilə sevmişəm! Mən sübh gün doğanda ÖZ dualarımda tək məqamım ibadətdə axşam gün batanda zillətdə sevmişəm.. Mən aylı gecələrdə səninlə sən isə bu yer üzünə qaranlıq gələn hər gələnə, gəl deyən övlatlarıma gəl demisən!! Mən səni […]

İşıq işıqdan ayrılmaz! İşıq kölgəyə çevrilməz!✨✨✨.

İşıq yaradıcı olduğu üçün ONUN yaratdığı hər bir cəm yaranış ONUN İŞIĞININ işığına  məxsusdur✨✨✨.   Məgər işıq-işıqdan ayrıla bilərmi? Məgər, YARADICI OLAN, O ƏN BÖYÜK QÜVVƏ öz başına buraxarmı öz yaranışını? Məgər ruh ən böyük möcüzənin əsəri deyilmidir ki, o İşığın daşıyıcısıdır? Məgər yaranışın cəmi, TƏK OLANA bağlı deyilmidir?  O BÖYÜK XƏLQ EDƏNİN İŞIĞI✨✨✨, ONUN cəm yaranışına cəmdir!🌀. İşığın daşıyıcı ruh halı, […]

1 2