SPİRAL!

Print Friendly, PDF & Email
Gəmi Qaya Ata Dəsti Xəttim!
Bəli qardaş, nə olursa əgər bu dünyada İlkin əvvəli İşığı bizdən oldu. Bəli qardaş, kimlər O Uca Ali hansı varlıqlar çıxdıysa həp böylə Efendim Bizdən çıxdı. Bəli qardaş İşığın İlki, Əvvəli, Qüdrətin ən güclü mərd Oğulları Bizlərdən O Torpaqdan çıxdı. Bəli qardaşım! Həp böylə Əfəndim.
İşığın İnancı, İşığın Qüdrəti Azərbaycandan, O Torpaqdan, O ƏRAzidən çıxdı! Həp böylə deyilmidir Əfəndim? Həp böylə deyilmi qardaşım, kimlər çıxdıysa əgər Azərbaycandan bütün dünyaya səs salan qüdrətin Ali İşıqlıları bizdən çıxdı. O ərazidən Nuhdan bütöv dünyaya səs salan kimi -kimi kimilər bizdən çıxdı, bizlərdən oldu, dünya tarixi boyunca həp böylə oldu Əfəndim!
Mən Fəxr Edirəm ki, Böyük Azərbaycanlıyam! Mənim Atam İşıqdırsa demək ki, şübhəsiz mən Azər, yə’ni İşıq Oğluyam. O Yolun Yolunda İşıq Davamçısıyam. Tükənəcək axır nəfəsimə qədər İŞIKDAN İŞIK deyəcəyəm. O axır nəfəsimin sonlanacağına yaxın Axırıncı dəfə, Axırıncı qayıdışım ilə bəli Əfəndim həp İşıqdan deyəcəyəm. Ömür tükənər, gün bitər gözlər baxışlar qala divarlarında kı Azər oğullarının rəsmi xəttlərinə dikilər. Bəli Mən Azığ mağarasından dəsti xəttimi, Əlincə qalasından İşığın kişi qüdrətini, Gəmi qayadan Nuhçıxanlı olduğumu Qobustandan taa üzü Füzulinin qəbri yerləşən o əRAziyə qədər mən, İşığı bəli Əfəndim, İşığı vətənimdən belə hifs edərəm.
Haradadır Füzulimizin qəbri? O üzü Nuhdan başlayan silsilə Ağ qayalıqların Azığ mağarasında, eynən cizilmiş kimi İşıq xətti üzərindədir. Bəli qardaş Azığ mağaRAmda kı insan oğlu cizimləri taa qədim andan Gəmi qaya dəsti xətti üzərə cizilmiş SpiRAl dəsti xətti, Ağ qayalığın açılımıdır! Ağ qayalığın haradan başlayıb harada yekunlaşdığını görmək üçün SpiRAla, o SpiRAl dəsti ata xəttimə diqqət Əfəndim.
Bəli qardaş həp böylə gəldi, həp böylə gedər Əfəndim. Kimlər gəldiysə İşıqdan mənim əRAzimdən gəldi, kimlər görmədisə o kimsələri mənim ərazimdən görmədi! Bəli Əfəndim o İşıqlı kimsələr ki, o əRAzidən uzaqlara, çox uzaqlara getdi amma öz vətən daşından başqa uzaqlara daş aparmadı! Onlar vətəndən uzaqlara uzansalar da həp vətənə, yəni həp İşığa, Azərbaycana İşıqdan İşıq gətirdi! Bəli qardaş kimi -kimi o uca böyük İşıqlı kəsləri tanımaq və niyə bizim ərazidən çıxdığının səbəbini bilmək istəyirsənsə sadəcə Gəmi qayada kı SpiRAl ata dəsti İşıq xəttimə baxmağın yetər. Ağ qayalıqların dəsti xəttindən tutmuş ATA dəsti xəttimin, yə’ni İşıq dəsti xəttimin açılımı oRAdadır, ordadır. Gəmi qayadadır -bu qədərdə sadədir. Çox sadədir bunların hamısını bilmək -çox sadədir İşıqdan baxsan, XeYYirə düşünsən, həp İşıqda qalsan Əfəndim, görə bilərsən çox sadədir Əfəndim!
Mənim gözlərimdə ki baxış Böyük İlahiyyatçı alim Vahid Rzayevin Baxışıdır! O baxışlarımdakı mənə gördüklərimi icazə verən və göstərən BÖYÜK YARADANIMIN Mənə Bəxşidir! Mən uzaqda, yaxında dünyanın çox uzaq hansı ölkələrində var olsam belə vətənimə, millətimə, dövlətimə daş atmaram! Əksinə vətəndaşına uzaqdan İşıq, Elm, Ziya böyük bir elimdən zərrə qədərdə olsa Öz İşıq Payımdan İşıq qataram! Mən fəxr edirəm bütöv və cəm olan nə qədər İşıqlı Azərbaycanlı varsa bütöv cəmliyim ilə İşığa Xidmətdə. Fəxr Edirəm! Açıq tekst ilə təkrarən bunun altını cızaraq yenidən qeyd edəcəyəm qardaş! Nə Vahid Rrayevin nə də ki, mənim nə heç bir dinə nə də siyasətə qarışacaq bir yanımız yoxdur və olmadı -olmayacaqdır! Bu BÖYÜK YARADANIN Böyük İŞIQ Elminin Böyük İlahi Deyimləridir -nə Vahid Müəllim nə də mən -mənəm demədik demərik ki -Nə Dedisə qardaş DEYƏN DEDİ qardaş!

Ağ Geyimli

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.