İcazəli !!

Nə vaxtından əvvəl nədə ki, vaxtından sonra icazənin sahibindən bütün deyimlər axırda icazədə! Necə zillətin içərisində, necə də ən uzaqlarda həm bu bəşərin cəm içərisində. Necə də uzaqlara düşərmiş ən böyük icazə! XUDA! Ən böyük deyim kimdəndir!!?? Ən Böyük Yaradanın deyimləri niyə sirrlidir!!?? O Böyük Yaradanın deyimləri axır icazədə sənə çatarmış! XUDA! Bütöv əbədiyyətin cəm ruhları sənin axırıncı hidayətindədir! İcazə […]

Fədakar!..

MƏNİM HEÇ BİR ELÇİLƏRİMİ GÖRMƏYƏN, BİLMƏYƏN MƏNİ GÖRƏ BİLMƏZ! Məni gözlə görməyənlərin Mənə qarşı olan gözə görünməz şübhəsi MƏNƏM! MƏNƏM bütün elçilərimi sizlərə göndərən, MƏNƏM onların əvvəli MƏNƏM! Onları görməyən cəm siz yaranışım MƏNİM bütöv elçilərimi görə bilməz! MƏNİM cəm göndərilişim əvvəli MƏNİM varlığım an MƏNİM yaranışımdır! Ən böyük fədakar elçim kimdir!!?? MƏNİM əvvəlimdən göndərilən sizlərin o axırını MƏNDƏN bilən […]

Duz İşığın kristal halıdır!!..

Duz kristaldır yer kürəsi boyu bütün duz yataqları tükənməzdir. Bütün dəniz suları duzlu dərin torpaq qatlarının dərinlikləri duz yataqları ilə birləşmişdir. Çünki, duz İşığın birləşmiş kristal halıdır. Bu yer kürəsində bir gün bütün təbii sərvətlər tükənsə belə o İşığın kristal halı tükənməzdir. Dənizlərin duzlu su ilə birləşməsi bütün dünya boyu duzlu su halında qalması təsadüfü deyildir. Paklıqla Nuh tufanı bir […]

Düşüncələrin hissə halı

Düşüncələr, müxtəlif düşüncələr SONSUZ OLAN DÜŞÜNCƏ SAHİBİNİN SABİT İŞIĞINDANDIR. Cəm Yaranış Sabitlik İçərisində Deyilmidir? Günəş yer kürəsindən uzaq düşə bildimi ki, yerin peyki hər axşam öz sabitliyindədir. Kvant fizikası Ən Böyük Nəzəriyyənin əvvəli, ən Böyük Elmin Sabitliyi İLAHİYYATIN ELMİNDƏ SABİTLİKDƏDİR. Tək birə bölünə bilmədiyi kimi iki təkə bölünsə belə hər iki rəqəmsal an TƏKLİKDƏN İBARAT DEYİLMİDİR? Bir, ən büyük fizikanın […]

Dövrü-dövrü dövranı

İşıq sürətindədir. Aləm-aləm kainat, Qarış-qarış torpaq qədərindədir. Hissə-hissə pay ilə, Bir aləm, aləm qədərindədir. Sizli bizli bu aləm, səndən məndən, Səndən hədiyyə əmanətdir! Qarış-qarış yer üzü, torpaq parçası, Üzü Tanrıya tərəfdir! Zərrə-zərrə pay ilə, İşıq qədərindədir Axırıncı Qayıdış.  

Böyük həqiqətin axır zamanı

Zaman ƏN BÖYÜK YARADICININ ƏN QÜDRƏTLİ QÜVVƏSİNDƏDİR Kİ, onu geri döndərmək də mümkünsüzdür. Zamanı geri döndərmək mümkün olsa idi əgər zamanından əvvəl zamanın ahəngi pozulardı. Bu zamanın hər yaddaşın əvvəli, onun zikri isə yaddaşın xatırlatdığıdır. Zamanı saxlamaq ən böyük mümkünsüzlükdür ki, onu öz ahəngində saxlayan YARADICININ İŞIQ QÜVVƏSİDİR. ONUN Mümkün etdiyini ONDAN BAŞQA heç kəs mümkün edə bilmədiyi üçün zamanı […]

Atəşgahlarımız.

Bütöv dünya boyu sonsuz aləm zərrimiz vardır! Bu yer kürəsində Ali İşığın əvvəli və əvvəlkiləriyik bizlər! Azərlərin çox qədim irqi və irsi adət anənəsi bu günkü kürə boyu bütün bu mədəniyyətlərə yayılmışdır. Azər adının üzərindəki o mə’na şübhəsidir ki, işığın açılımıdır! Çünki, işığın varlığı zərrələr toplumu ilə yaradılışın cəm kainatların dövranı ilə dövranıdır! Bizlər işığıq ki, o Ali İşığın zərriyik […]

Aid edərik.

Bu insanlar gözü ilə gördüklərini və görmədiklərini belə biri birinə aid edər. Hər məsəl ilə başlandığı mövzunun axırı işarəli misala çevrilər. Bu çox düşündürücüdür ki, insan özünü belə başqa insanlara aid edər. Yəni insanın ən zəif əqidə şüuru bundan ibarətdir ki, özünü bu bəşərə aid edər. İnsan günəşin işığını görər, lakin ona verilən o günəşin işığını ay ilə əvəz edər. […]

2012…

Qışqır -qışqır fəryadın ucalsın göylərə, Göylərdəki buludlar, Ağlar əslində bizlərə, Səsin çatsın, Qiyaməti gözlər cahilə, Qiyamət yerdədir, Bax bir kör gözlərə, Partlayır Vulkan, Od salır Aləmə, Bax Selə, Dirini-Cəsədi yuyan dəhşətə, Qasırğa, Uçurur göydəki olan əl sənətləri, Qışqır! Yetər qışqır səsin yayılsın! Bu aləmə. Günümüzə bax, İnsanlar durub insan qəsdinə, Qışqır! Bağır! Bu aləmə! Bağlan ruhun ilə o uca göylərə, […]

1 2