Duz İşığın kristal halıdır!!..

Print Friendly, PDF & Email

Duz kristaldır yer kürəsi boyu bütün duz yataqları tükənməzdir. Bütün dəniz suları duzlu dərin torpaq qatlarının dərinlikləri duz yataqları ilə birləşmişdir. Çünki, duz İşığın birləşmiş kristal halıdır. Bu yer kürəsində bir gün bütün təbii sərvətlər tükənsə belə o İşığın kristal halı tükənməzdir. Dənizlərin duzlu su ilə birləşməsi bütün dünya boyu duzlu su halında qalması təsadüfü deyildir. Paklıqla Nuh tufanı bir və Paklıqla Nuh tufanı iki ilə birlikdə iki dəfə bu yer kürəsi alt üst olmuşdur. Yəni, o güclü tufanların hər iki təkanı ilə dərin qatlardakı duz yataqları kürənin üzünə qalxmışdır. Duz kristaldır, o yer kürəsinin nüvəsi ətrafı qoruyucu İşığının kristal halı ilə tükənməzdir. İndiki yer kürəsinin bu dünyanın xəritəsinə diqqət ilə baxmısınızmı? Torpaq sahələri yə’ni dünya ölkələrinin bütün ərazi bütövlükləri sular arasındadır. Yəni dənizlər ilə birlikdə bütün okean suları hamısı duzludur. O duz qatları əvvəlki tufanların gəlişi ilə birlikdə dərin qatlardan xaricə yayılmışdır. Yə’ni dərin qatlar arası duz yataqları yer kürəsinin xaricinə qalxmışdır. O İşığın kristal halı sudan xaric oluna bilməyəcək qədər kürə boyu dəniz və okeanlara yayılmışdır. O yayılımın təkani ilə duz kiçik və ya böyük göllərə qədər suya qarışmışdır. Xəzər dənizi dünyanın ən kiçik dənizi belə olsa ən böyük gölüdür. Hər iki Paklıqla Nuh tufanlarının təkanı ilə yer altı bütün duz yataqları bütöv yer kürəsinə yayılmışdır. Duz İşığın kristal halına çevrilmiş min illərdir bu yer kürəsi boyu dərinlərdən xaricə qalxmışdır. Bir çox maddələri başqa bir maddədən ayırmaq mümkündür. Duz kristalını nə qədər sudan, o mayedən ayırmağa çalışsaq da kristalın duzlu dadı o mayedə qalacaqdır. İşığın duz kristalı bütöv yer kürəsi boyu yayılıb tükənməzliyi qədər maddələrin yaddaşını daşımaqdadır. Yəni su nur və paklıq olsa belə o su qədər eynilikdə duzun İşıq yaddaşı vardır. İşığın duz kristal halıdır ki o qədimlik ilə o tufanlar ilə birlikdə o yer kürəsinin nüvə ətrafı o daşqınların təkanı ilə tufanlara suya qarışmışdır. Su nurdur, paklıqldır duz isə İşığın kristal halıdır. Nə suyu duzdan nə də ki, duzu sudan ayırmağa elmin gücü çatmır. Çünki, onların hər ikisi qədim İşığın o müqəddəs olan təkanın, o tufanların yaddaşıdır. Bütün yer kürəsi dənizləri və okeanları gölləri ilə birlikdə duz içindədir. Duz yer üstü sulara qarışmış və bütün göy üzü yağış suları, torpağın dərin qatlarına dərin duz qatlarına enməkdədir. Yə`ni heç cür bu iki İşıq yaddaşlı olanları biri birindən ayırmaq olmur.

LAKİN! Yeganə bir məkan vardır ki, oranın duzu gil ilə birlikdədir. O gil kristalı nə qədər nəm saxlasa belə sudan ayıra bilir. O ərazinin qışı kimi quru qar havaları və qızmar yayı kimi havası müqəddəsdir. O ərazinin rəngarəng dağları və dənizi olmayan yerdən duz, gil ilə birlikdə mövcuddur.

Məsələn: O ərazinin duzu ilə hazırlanan turşular daha şəffaf dadlı olur. Dəniz duzu ilə hazırlanan turşu isə acı tamını özündə saxlayır. Çünki, o ərazi Paklıqla Nuh tufanının başladığı ərazidir! O ərazi hər iki nurun birləşdiyi və bütünləşdiyi yerdir! O ərazi İşığın İşıq halı olan suyun təkan yeri İşığın kristallaşdığı yerdir! O bəşəriyyətin dünya xəritəsini sular ilə əhatə edən dənizsiz və gölsuz ərazidir! O həmin əRAzidir!

Axırıncı Qayıdış

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.