O, Sərf Olunmur, O, Tükənmir…

Kainatda, Yerləşən Hərəkərdə olan, bütün Küllü-Kütlələrin, Bütün Planetlərin Mərkəzindəki Nüvələr (Aktiv, Passiv), İşıq- Zərrə Payından, Bəhrəlidir! O, Kütlələr, O, Planetlər, İşıq Payı Almasa, Ondan Bəhrələnməsə, Yenilənməsə, Özünü Bəyan etməzsə əgər, O, Özünə “Bəxş Olunmuş”, İşıq-Zərrə payından, (Planet, Həcminə görə), Bölüşə-Bölüşə, Özünü, (İşıqla bölüşmə) Köməklə, Sərf edər!  O, Dayanar, O, Susar, O, Tükənər! Ardıcıl, Sinxron Hərəkətlər, Dayanar! İnsanlarda, Canlılarda isə, İşıq-Zərrə […]

O, Bir Ovaldır…

Çox qədim dövrdə belə bir anlayış vardı ki, yer üzü, yer səthi bir müstəvidir! (Yə’ni, düz səth). Əgər yer üzü bir müstəvi olmuş olsa idi, onda bu Yer üzünün, göyləri, Səması da, bir müstəvi tipində olmağa məhkum olardı! Əgər, Yer səthi, həm yer səthinin Səması, üst-üstə quruluşda (müstəvilər), olsa idilər, onda ardıcıllıqlar pozular, Sabahlar, Gündüzlər, Gecələr halı pozulardı o səbəbdən […]

İşığın Yaradıcılığı, İşığın Hərəkəti, Zərrələrin Varlığı…

Bütün Başlanğıclara, bir Səbəb, bir Şərait, bir Labüdlük gərək! Əgər ki, bütün Başlanğıclara bu Şərtlər, Labüdlük Şərtləri Yoxsa, Yaranışın, Yaranmağın da, Mə’nası Yoxdur! İlkin Olan İşıq, Nədir və Necədir? İlkindən Olan İşıq Qədəri, Sabitdir, Dəyişməzdir, Ləngiməzdir! Onun Özündən Ayrılan İşıq Qədəri, o qədər Böyük İşıq Sür’ətinə Malikdir ki, o, İşıq Tezliyini Ölçməyə, Müqayisə Etməyə, heç bir Qurğu düzəldib, Onun Tezlik […]

Dünya, Elə Həmin Dünyadır…

İnsanlar Yığışıblar Yer üzünə, Yer Üzündən baxırlar, Yer Üzünə! Baxırlar, Addımlayırlar, özləri ilə, “Ölçürlər” Yer üzünü! Yer Üzünü, Dünyanı Dəyişib, özlərinə uyğunlaşdırıb, Onu onunla, “Yormaq”- istəyirlər! Dünya və Yer Üzü də, “bu davranışlardan”, nə Yorulur, nə Yorur, nə də ki, Yorğunlaşır! Bəşərin, Bəşəriyyətin, Acı Düşüncələrini, “acı” davranışlarını, yavaş-yavaş, mərhələ-mərhələ, Dünyanın Özü, Yerbə-Yer edir! Bunları, Nizamlayıb, Nizama Salmağa, Vaxtlar yox, Müddətlər, […]

Səmavi Kitab Mətnlərində, “Ol, Dedi” – Keçir…

“Ol!” – Olmaqdayıq! Ölə – Ölməkdəyik! “O” – na, dönüb Qayıtmalıyıq! “Ol”-u, necə “Ol”, Etdisə,  Nədən, Necədən, Niyədən “olduq?”  Olduqsa əgər, Oldan “Ol” – u, Aydınlaşdırmalı, “Ol” – a – Qayıtmalıyıq! “Ol”-necə “oldu” ki, Ol – Oldu? Olmağa, Olmaq Gərək, Olmağa İlkin, İşıq Gərək! İşıqdan, İşıq Gərək! O, İşığın Zərrəsi Gərək! Zərrədən, Zərrə Gərək! “Olları”, Ol Etməyə, Zərrə gərək! Zərrə […]

İlki Su ilə, Sonu – yenə də, Su ilə…

Dünyaya insan gəlir, ilki Su ilə! Dünyadan, İnsan köçür, onun da, sonu Su ilə! Niyə, Torpaqla yox, Su ilə? Qəribədir, bu hallar! Torpaq da, Suya möhtac! Hər bir halın əvvəli Su, özü Su ilə! Paklıq Su ilə! Özüdür, Paklıq ilə, Su ilə! Kim Yer üzünə gələli, ovcunda dən, dənə, tum, toxum gətirdi, səpdi Yer üzünə? Su gəldi, Suda gəldi, Su […]

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.

1. Hacıyev, İsmayıl. Heydər Əliyev- Azərbaycan tarixinin  böyük himayədarı  / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.-  2004.- 30 noyabr, 1- 7 dekabr.- S.1,3.  2. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan tarixinə Heydər Əliyev qayğısı   / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2013.- 1 may. 3. Səfərli, Fəxrəddin. Heydər Əliyevin Naxçıvanda tarixçi kadrların hazırlanmasında rolu   / F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2009.- 4 iyun. 4. “Naxçıvan tarixi” çox cilidliyinin […]

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı barədə

Hörmətli oxucular!     Bu günlərdə Sizə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanası və onun 1973-cü ildən bəri – 43 il müddətində əməkdaşı olan  Südabə  xanım Süleymanova barədə mə`lumat vermişdik:         İşlədiyi müddətdə oxucuların və  iş yoldaşlarının hörmət  və rəğbətini qazanmış Südabə xanım öz  biblioqraf  peşəsinin  vurğunu  və  oxucuların sevimlisidir. İşlədiyi  bu  uzun  müddətdə  oxucu  sorğularına  məsuliyyətlə yanaşmış,  demək  olar  ki, bütün  sualların  […]

ABŞ məhkəmələrinə silahla girə bilən yeganə azərbaycanlı vəkil

Taleh yazısı! Bu gözəgörünməz yazının mövcudluğuna və insanları idarə etdiyinə inananlar az deyil. Amma “seçim” adlı bir məvhum da var, insan gedəcəyi yolu özü seçirsə və bu yolda əzmlə irəliləyirsə, deməli hər bir kəs öz taleyini yazır. O, 1976-ci ilin fevralın 25-də Yardımlı rayonunun Osnağaran kəndində, öz halal zəhməti ilə dolanan Eyyub kişinin ailəsində dünyaya gəlib. Uşaqlıq illəri elə də […]

Avropada Beynəlxalq usta dərəcəsi alan ilk azərbaycanlı şahmatçı

Mirağa Ağayev: “52 yaşında 22 yaşlı azərbaycanlı gəncə uduzmaq erməni rəqibimə çox təsir etmişdi” Onu İtaliya mediası “Şahmatın dahisi”, “Şahmatın şahı”, “Azərbaycan işıq saçır” və s. başlıqlarla tədim edir. Azərbaycan mediasında hələ tanınmayan Mirağa Ağayev yaşının az olmasına baxmayaraq, İtaliyada şahmat sahəsində bir sıra ilklər imza ataraq tarixə düşüb.  Qeyd edək ki, M.Ağayev 1993-cü ildə Ucar rayonunda anadan olub. 10 […]

1 7 8 9 10 11 51