Fikri, Düşüncəni, Səsli Cümləyə çevirən, Əlifbadır…

Ətrafımızda hər nəyi görürüksə, O, Gördüklərimizin, Özü, Hər biri, ayrı-ayrılıqda, bir Əlifbadır, (Alfavit). O, Gördüklərimizin hər birini, ayrı-ayrılıqda, onları Öz, “Əlifbasında”, oxumağa çalışırıq!  Çalışırıq da, Oxuyuruq da! Rəssam üçün, Rənglərlə təsvir edəcəyi, hər-hansı, Rəsm Əsərinin başlanğıcı, Molbertlə başlayır! Həmin, Molbert üzərinə, müxtəlif Rəng çalarlarını, yığmaqla, əlindəki Fırça ilə, rəsm əsərini, Rənglərlə, Təsvirə çevirir! Molbert, Rəssam üçün, Rəng çalarlarının, ilkin Əlifbasıdır! […]

Havada Şirin yox, Suda Şirin yox, Torpaqda Şirin yox, Ana, Südü də, Şirin! Bəs, hardan Gəlir, Bu Şirin?

Biz İnsanlar, ancaq Yer Səthinə, Yer Relyeflərinə baxıb, onlarla da, Kifayətlənmək istəyirik! Başımızı, Səmalara qaldırıb, Planetləri, Ulduzları Seyr edib, onlarla da, kifayətlənmək istəyirik! “Kifayətlənə-kifayətlənə”- müxtəlif Mülahizələr, yürüdürük! Deyirik ki, bu hal, çox Normaldır, belə də, olmalıdır! Amma, Bizim görüb, bildiklərimiz, bunlarla Yekunlaşa, bilirmi? Yer səthi ilə, Səmaları, Planetləri, özümüz arasında, nələri isə, anlamağa çalışırıq!  Həyat, Bubur deyərək, onlarla da, kifayətlənirik! […]

Doqquz, Doqquz, Doqquz, bir də, Doqquz! Axı, niyə Doqquz?…

Bir çox hallara, ardıcıllıqlara, bölmələrə, bölümlərə, diqqətlə baxdıqda, bunların hər biri, ayrı – ayrılıqda, Doqquz hal arasında, fəaliyyətdədirlər! Günəş ətrafında, hərəkətdə, 9 – Planet, Sait həriflərin sayı, 9 – da, Ədədlərin başlanğıc halı, 9 – da, Vurma cədvəli, 9 – Sütunda, Dünyaya bəxş olunacaq, övlad payı, 9 – aya və s. və i. Axı, niyə Doqquzda, niyə bütün başlanğıcların sayı, […]

Göz rəngi, Gözlərin, Görmə Spektralları…

İnsan gözəldir, insanın bir gözəlliyi də, onun Gözlərinin, gözəlliyidir! Amma İnsan, bütün görkəmi ilə, Gözəldir! Bütün İnsanların, göz quruluşu, Ovalın, Ellipsoidin Tərənnümçüsüdür! Oval Formalı, quruluş daxilinə, Kainatlar Sığır, Yerləşir! İnsan Gözü isə, həmin Oval, Ellipsoid Forması daxilində olan, bir Planetə Bənzəyir! Bu səbəbdən, bütün Canlıların, Gözləri, Ovalı, Kainatları, Təmsil etdiyindən, Gözəldir! Şüur Altı Yaddaşımıza görə, Kainatlar Gözəldir!  İnsan, Canlı gözləri, […]

Yer Kürəsində, Bütün Faydalı Qazıntılar, nəyin Səbəbinə, Hasilə Gəlir?…

Deyilir ki, Yer Kürəsi, Canlı bir Orqanizimdir! Yer Kürəsinin, Mərkəzində olan, Yerləşən Nüvə, Yer Kürəsini Həyat Fəaliyyətini, Tə’min edən, ən Mühüm bir, Varlıqdır! Yer Kürəsinin Həyat Fəaliyyətini Tə’min edən Nüvədirsə, müqayisəli olaraq, İnsanın, Canlının, Var olmasını Tə’min edən isə, onun Qan miqdarıdır!  Ürək, Qanı İşlək etmir! Qan, Ürəyi və bütün Vücudu, İşlək edir, Var edir! Yer Kürəsinin Nüvəsi də, Yer […]

Sənsən Böyük Mənbə, Səndədir O, Böyük Mənbə…

Əgər, Gördüyün, Bildiyin, Oxuduğun, Toxunduğun, Hiss etdiyin, Daddığın, Eşitdiyin (Səs), Gecən, Gündüzün, İşıq, Üfüq, Səma, Ulduzlar, bir Həqiqətlərdirsə, Bu Həqiqətlər arasında, daha hansı Həqiqətləri, Axtarırsan, ey İnsan? Onlardan da, Başqa ola Biləcək, Başqa Həqiqətlər də, Vardırmı, Ola Bilərdimi, ey İnsan? İstəsək də, İstəməsək də, Qəbul etsək də, Etməsək də, Onlar, Yad olmayacaqlar, Dəyişilib, Başqa da, Olmayacaqlar! Çünki, Onların hər Biri, […]

Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti

1.1Mövzunun aktuallığı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin «Qobustan Dövlət tarixi-bədii qoruğu ərazisində yerləşən tarixi və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında» 11 iyun 2007-ci il tarixli sərəncamında göstərilir ki. Qobustan Azərbaycan xalqının Milli sərvətidir.     Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu ərazisində yerləşən Milli sərvətlər xəzinəsinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması, eləcə də Azərbaycan Respublikasının qədim mədəni irsinin geniş miqyasda təbliğ olunması Sərəncamda xüsusi […]

AMЕA Naxçıvan bölməsi əlyazmalar fondunda saxlanılan naxçıvanlı müəlliflərin əlyazmaları və onların mövzu xüsusiyyəti

Bədii ifadə ilə belə bir deyiliş vardır ki, me`marlıq abidələri bəşər mədəniyyətini nəsillərdən-nəsillərə sözsüz, kitablar isə sözlə ötürür. Dünyanın bütün xalqları bəşər dühasının yaratdığı əsas sərvəti yazılarda qoruyub saxlamış, bunu min illərlə əl ilə kağızdan-kağıza köçürərək, bugünkü nəsillərə gətirib çatdırmışdır. Dünyanın qədim mədəniyyət ocaqlarından biri olan Azərbaycanda da bu yolla yaranmış minlərlə əlyazma Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına […]

Toponimlər orta əsrlərdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sufi təriqətlərinin şahidi kimi

Qədim zamanlardan başlayaraq Naxçıvan bölgəsindən mühüm ticarət yollarının keçməsi ərazimizdə sufi təriqətlərinin geniş yayılmasını və çoxlu xanəgahlar qurulmasını şərtləndirən amillərdən biri olmuşdur. Orta əsrlər zamanı təriqət mənsubları olan dərvişlər daha çox adamla ünsiyyətdə olmaq və nəzarətini əllərində saxladıqları ticarəti gücləndirmək üçün öz xanəgahlarını əsasən gediş-gəlişin çox olduğu yerlərdə, mühüm ticarət yollarının kənarlarında qururdular. Bu fikri vaxtilə ərazidə müxtəlif vaxtlarda yaradılan, […]

Realizmin duyğulandırıcı görüntüləri rəngkar Həmzə Sadiqovun yaradıcılığı haqqında

Qənaətimcə, Naxçıvanda doğulanlar üçün rəssam olmaq həm asandır, həm də çətin. Asandır ona görə ki, sənət həvəsli insanların çoxu üzünü görmədiyi məşhur Bəhzruz bəy Kəngərlinin adını eşidib rəssam olmaq həvəsi ilə yaşayır. Amma rənglərlə baş-başa qalanda, rəssamlığın çoxlarının görə və duya bilmədiyi çoxqatlı çətinliklərdən ibarət olduğunu dərk edəndə, üstəlik, Bəhruz bəyin də yalnız ölümündən sonra onu tapan şöhrətinin sayagəlməz mərhumiyyətlərdən […]

1 5 6 7 8 9 51