40 gün

Print Friendly, PDF & Email

40- gün mahiyyətinə baxdıqda, həmin “qırx gün”-ü, ilin bir ayına şamil etmək olmur!
Tamami ilə, fərqli, karıxdırıcı rəqəmlər yığımına gəlmək olar amma, mahiyyəti yenə də, mahiyətsizliyə gətirər!
Çünki, ilin on iki ayı hesabatı ilə, hər bir ayı, 40 (41), gün ardıcıllığı qursaq, onda bir ilin cəm gün sayı, 480-günə “bərabərləşər” ki, bu hesabat hansı fizioloji, bioloji, anatomik, astronomik, planetlər hərəkətini və nəticədə, Günəşin çıxma və batma (qürub) anlarını, cəhətləri, saat vaxtlarını, yer planetində iki qütb (Şimal, Cənub), paralelləri, azimutları dəyişər?
Yaz bərabərliyi, qış bərabərliyi, yuxu mübbətini (8-saat), Yer planetinin Günəş ətrafında, hərəkət trayektoriyalarını o qədər ləng və, fəsillərin bölgüsünü “bərabərsizliyə”- halında olar!

 Planetlərin qalaktik hərəkətini, bu (480 gün), dəyişməz və bizim istəklərimizlə, bütün cücərtilərin, doğum vaxtların müddətlərini dəyişməz!
Nəticədə, Kainata diktə etmək istədiklərimizlə, Kainat öz Pozulmayan qanunlarını, Dəyişməz!
Kainat qanunlarını, Şünəş qanunları da, ardıcıllıqları bizim istəklərimizlə, dəyişməz!
Müxtəlif təqvimlər, müxtəlif tarixi ərəfələrdə, sanki təqvim tərtib etmək yarışması olub. 
Amma o təqvim “yarışmaları”- yerin günəş ətrafında hərəkətini və fəsilləri dəyişmək gücünə malik olmadı, lakin insanları vaxt bölgülərində, meddətlər bölgüsündə, karıxdıra bildi, ondan artıq heç bir dəyişiklik yaratmadı!
Yer planetini idarə edən ardıcıllıqlar var ki, onlar bizim istəklərimiz və “tələblərimizlə”- dəyişməz!
Qütb parıltısı (yer planetinə en mühüm bir fiziki prosesdir ki, o hal baş verməsə hava haqqında heç danışmağa dəyməz), okeanlarda : passatlar, qolfstrimlər, cərəyanlar! 
Yer qatında qeyzerlər, axar çaylar su hövzələri, hündürlüklər, çökəkliklər və s
Bütün maşın mexanizmlər, tək insan ürək döyüntüsünün sayı, bir dəqiqə ərzində 16-18, dəfə nəfəs (sabit halda), alma həddi dəyişməz və s
Bunlar Kainatdan yer planeti üçün, Günəş ətrafında bərabər hərəkət sür’ətlərin uyğun və ardıcıllıqları çox rəvan Nizamlanıbdır!
Bu nizamları Astronomiya qanunlarını pozmaq olmur!

Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.