Gəmiqaya abidələri Naxçıvanın qədim tarixi mənbələridir.

…Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri qədim Naxçıvanın tunc və ilk dəmir dövrü əhalisinin bədii təfəkkürünü, estetik baxışlarını və dini-ideoloji təsəvvürlərini əks etdirən qiymətli tarixi mənbələrdir. Qədim Naxçıvanda miladdan əvvəl IV-I minilliklərdə incəsənətin əsas növlərindən biri sayılan təsviri sənət geniş inkişaf tapmış, qayaların, bədii keramikanın və tunc məmulatların, eləcə də müxtəlif minerallardan hazırlanan bəzək əşyalarının üzərində həyatla bağlı olan, real və simvolik məna […]

Şair, publisist, ziyalı Muxtar Qasımzadə haqqında

Nuh çıxandan gəlirəm Bura Nuhun öz eli. Köhnə qala məzarı Gəmiqaya heykəli Muxtar Əziz oğlu Qasımzadə 1951-ci ildə Nax­çıvan şəhərində anadan olub. Gənclik illərin­dən (1970) bu günə qədər jurnalistlik fəa­liyyətini da­vam etdirməkdədir. Bədii yara­dıcılığa da elə hə­min illərdən başlayıb. Şeir və poemaları mətbuat­dan, ədəbi jurnallardan, al­manaxlardan, mavi ek­ran­­dan, radio dalğaların­dan ictimaiyyətə yaxşı ta­nışdır. Müxtəlif vaxtlarda Beynəlxalq poeziya festi­vallarının iştirakçısı olmuş, […]

Müəllim, ziyalı, şair Vahid Aslan barədə

Tərcümeyi-hal Vahid Aslan (Əsgərov Vahid Aslan oğlu) 1972-ci il sentyabrın 29-da Gədəbəy rayonunun Parakənd kəndində anadan olub. 1979-1989-cu illərdə Parakənd orta məktəbində təhsil alıb. 1989-1994-cü illərdə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat-inforimatika fakültəsində təhsil alıb. 1994-1995-ci illərdə təyinatla Şəmkir rayon Şeyidlər kənd orta məktəbində ixtisası üzrə müəllim işləyib. 1995-1998-ci illərdə Gəncə şəhər məişət xidməti kollecində müəllim işləyib. […]

Akademik Ramiz Mehdiyev Şah İsmayıl Xətainin tarixi missiyası barədə

… Siyasi  xaos və birliyin olmadığı vaxtda dövlət sükanı arxasına keçən Şah İsmayılın şəxsiyyəti və əməlləri, dünya nizamının dağıldığı dövrdə xalq tərəfindən dövlət başçısı postuna çağırılmış Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə çox baxımdan oxşardır.  Məhz  belə  dövlət  xadimlərinin  zəkası  və istedadı  sayəsində  millət  öz müstəqilliyinə və suveren dünyagörüşünə nail olur.  Siyasi düha keyfiyyətlərinin təzahürü  və  əsl  vətənpərvərlərin  qələbəsi  bu  deyilmi?   […]

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev – tariximizin öyrənilməsinin vacibliyi barədə

Azərbaycan ele bir ölkədir ki, onun çox qədim tarixi var. Bizim tarixçilər XX əsrdə çox işlər görüblər. Ancaq mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın, xalqın, ümumiyyətlə, bu torpağın, ölkənin tarixi, lazımı səviyyədə öyrənilməyib, tədqiq olunmayıbdır. Bu sahədə çox böyük işlər görülməlidir. Bununla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan nadir bir ölkədir, nadir bir ərazidir, bəşər tarixində Azərbaycan bir ərazi kimi, bir […]

Mühəndis Vaqif Cəfərov kəşflər ixtiralar… barədə

Kəşflər, ixtiralar və səmərəli təkliflər haqqında 1.Giriş Bu məqalənin hazırlanmasında məqsəd geniş oxucu kütləsinə kəşf , ixtira və səmərələşdirici təkliflər haqqında qısaca da olsa məlumat vermək, onlar haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq və gələcəkdə bu istiqamətdə atılacaq addımlarda gənc oxuculara istiqamət verməkdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, kəşflər və ixtiralar haqqında məlumatları dünyanın müxtəlif ölkələrində yerləşən Elmi mərkəzlər tərəfindən buraxılan bülletenlərdən, müxtəlif […]

Gəmiqaya və tariximiz haqqında

Məlum olduğu kimi, bədxah qonşularımız – ermənilər Şərqin bütün tarixi abidələrini saxtalaşdırdıqları kimi, Gəmiqayanı, o cümlədən bura ilə bağlı Nuh peyğəmbəri də ozlərinə çıxmaq üçün bütün metodlara əl atmışlar. Onların hər dəfə ortaya atdıqları iddialar artıq bir ənənə‚ daha dəqiq ifadə etsək‚ xəstəlik halına çevrilmişdir. Onu qeyd etmək lazımdır ki‚ erməni iddialarının elmi obyektivlikdən uzaq və əsassız olduğunu sübuta yetirmək […]

Yağmursuz göbələk

 Nəyinsə birdən-birə çoxalmasma «elə bil, yağışdan sonra torpaqdan pırtlayıb çıxan bol göbələkdir» deyirlər. Quraqlıq yerdə göbələklik olmur. Amma sün’i substrat – qidalandırıcı mühit üzərində iki növ, özü də yeməl ihəm dadlı, həm xeyirli göbələk: xoruzgöbələyi (Armillaria ostouae; bax: şəkil 1) ilə payacığaz göbələyi (.Pleurotus ostreatis; bax: şəkil 2) əldə edilib. Böyük Qafqaz silsilə dağlarının şərq hissəsində, dağətəyi məkanda yerləşən özəl laboratoriyada həmin sün’i mühit […]

Gəmiqaya təsvirlərinin öyrənilməsi

GƏMİQAYA AZƏRBAYCAN TARİXŞÜNASLIĞINDA Kiçik Qafqaz dağlarının Ordubad rayonu ərazisində yerləşən Gəmiqaya Azərbaycanın ən böyük abidələrindən biridir. Bu abidə tariximizin möcüzəsidir. Bura Azərbaycanda Qobustandan sonra açıq səma altında qayaüstü rəsmlər muzeyidir. Burada iki mindən çox qayaüstü rəsmlər qeydə alınmışdır. Gəmiqaya qayaüstü təsvirləri elm aləminə XX yüzilliyin 60-cı illərinin ortalarından məlumdur. 1965-ci ildə geoloqlar tərəfindən aşkar olunan Gəmiqaya təsvirləri tədqiqatçıları özünə cəlb […]

Azərbaycan seysmologiyasının banisi

Yapon, rus və Amerika zəlzələ nəzəriyyələrinə Azərbaycan alternativi: Görkəmli seysmoloq alim Şamo Süleyman oğlu Rəhimiov (1931-1965) haqqında Şamo Süleyman oğlu Rəhimiov 1931-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qızıl medalla  başa vuran Şamo M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə  daxil olmuş, oranı bitirdikdən sonra SSRİ Elmlər Akademiyasının  Yerin fizikası İnstitutuna aspiranturaya göndərilmişdir.  Aspiranturanı bitirdikdən sonra müvəfəqqiyyətlə dissertasiya […]

1 24 25 26 27 28 30