Xəlilov Fərman Yunis oğlu

Fərman Xəlilov 1952-ci il martın 31-də Naxçıvan şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Burada 9 nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra (1969) Akademik Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsində təhsil almışdır (1969-1973). Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan MR Culfa rayonunun Milax kənd orta məktəbində başlamış  (1973), hərbi xidmətdən sonra (1974) Naxçıvan şəhər H.Cavid adına 5 nömrəli orta məktəbdə (1975-1996) […]

Gəmiqaya mədəniyyəti: tədqiqi və vəzifələr

AMEA Naxçıvan Bölməsində bu mövzuda keçirilən elmi konfransı giriş sözü ilə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açıb. Bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri qədim Naxçıvanın Tunc və İlk Dəmir dövrü əhalisinin  bədii təfəkkürünü, estetik baxışlarını və dini-ideoloji təsəvvürlərini əks etdirən qiymətli tarixi mənbələrdir. Ona görə ki, qədim Naxçıvanda o dövrdə mənəvi mədəniyyətin müxtəlif sahələri ilə yanaşı, […]

“Türklər öz millətinə sadiq olsunlar”

Məsciddə deyilmiş bu çağırış bütöv bir nəslin məhvinə səbəb olub yaddaş I Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra tarixi keçmişimizin uzun illər bağlı qalmış səhifələrinin açılmasına xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Prezident Heydər Əliyevin bu sahədə imzaladığı fərman və  sərəncamlar verdiyi tövsiyələr bu işlərin gö- rünməsində əvəzsiz stimula çevrilmiş, son iki yüz ildə Azərbaycan xalqına qarşı aparılmış soyqırım siyasətinin mahiyyətinin açılması […]

Şeyx Kərim Axundzadə (Qazıyev)

«O, dini elmlərin, hətta tarix, təbabət və Sərq ədəbiyyatının yaxşı bilicisi idi»     XIX yüzilliyin sonlarından XX yüzilliyin 37-ci illərinədək Naxçıvanın çox hörmətli və bilikli şəxsiyyətlərindən biri Şeyx Kərim Molla Tağı oğlu Axundzadə 1868-ci ildə Naxçıvan şəhərinin qədim Zaviyyə məhəlləsində anadan olmuşdur.Atası Naxçıvanda yüksək nüfuza malik idi.Onun ilahi elmlərlə  yanaşı dünyəvi elmlərdən də biliyi vardı.Öz övladları Əlini və Kərimi […]

Atam Vaqif Məmmədov

Gözümü dünyaya açıb özümü dərk edəndən atamın yaradıcılığının canlı şahidi olmaqla yanaşı, onun ilk oxu­cu­larından idim. Hələ uşaqlıq illərimdən atamın   çap edi­lən  şeirlərinin çap olunmasına, ilk şeirlər kitabının (“Ya­şa­dacaq bu yol məni”. Bakı, “Yazıçı” 1987) çapdan çıx­ma­sına necə sevinməsini bu gün də unutmamışam. Ata­mın 40-a yaxın şeirlər və digər möv­zu­larda kitabları çap olunsa da, iki seir kitabını özündən xə­bər­siz qardaşım […]

Görkəmli alimimiz Qalibə xanım Hacıyeva barədə

HACIYEVA QALİBƏ ƏLİ qızı 1990-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsini bitirmiş, 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində Türk dünyasının ayrılmaz parçası – Güney Azərbaycanın bölgələrindən biri “Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini, 2010-cu ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adını almışdır.  Kiçik yaşlarından ədəbi yaradıcılıqla məşğul […]

Görkəmli ziyalı (Eynəli bəy Sultanovun 150 illik yubileyi münasibətilə)

XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi, mədəni fikrinin tanınmış simalarından biri olan, görkəmli yazıçı, dramaturq, publisist, tərcüməçi, pedaqoq, ictimai xadim Eynəli bəy Sultanov (1866-1935) geniş və hərtərəfli fəaliyyəti ilə xalqı maarif və mədəniyyətə, tərəqqiyə, elmə, sənətə səsləmiş, fədakar həyat və fəaliyyəti ilə yaddaşlarda  qalaraq, qəlblərdə yaşamışdır.      Böyük yazıçı-publisist və pedaqoq, görkəmli ziyalı  “Eynəli bəy Sultanovun 150 illik […]

Yallı adlarında qədim dilimiz və tariximiz

 Bütöv Azərbaycanımızın bir parçası olan qədim Naxçıvan torpağı, bəşər tarixi və mədəniyyətinə öz arxeoloji abidələri, qayaüstü rəsmləri, yazı nümunələri ilə qiymətli elmi yeniliklər verməklə yanaşı, musiqi mədəniyyətimizin özünəməxsus inciləri ilə də dunyanı heyrətləndirməkdədir.        Azərbaycan müsiqi və xoreoqrafiya  sənətinin əvəzsiz incilərindən olub tarixi ilk tünc dövründən də  qabağa  gedən yallıların Naxçıvanda ümum Azərbaycan yallılarından  fərqli  ifadə  forma və imkanları əski […]

Nasreddin Hoca letifelerinde zaman ve mekan karakteri

Ekrem Rufatoğlu Hüseynzade* ÖZET: Doğu’da Nasreddin Hoca adının yaygınlık frekansının bir çok nedeni vardır. Nasreddinin Hoca bir imge olarak özellikleriyle geniş incelenmiş ve çeşitli araştırmalar neticesinde ilginç bir sistem oluşturulmuştur. Nasreddin Hoca letifelerinde ilginç sorunlardan biri de zamanın ve mekanın karakterizasyonunun kendine özel bir biçimde gösterimidir. Yani bu metinlerde zaman da, mekân da özelleştirilmiştir.  İnsanların gülüş ihtiyacını karşılamak için yaşadığı […]

Unutmaq olmur !

O, kollektivin sevimlisi idi. Çox həssas, mehriban, xoşəxlaq, nüfuzlu bir insandı. Ancaq fələyin üzü qara olsun. O, bir neçə il idi ki, amansız xəstəliklə mübarizə aparırdı. Bir dəfə hətta qalib də gəlmişdi. Amma zalım əcəl ondan əl çəkmək istəmirdi. Beş ilə yaxın mübarizədən sonra xəstəlik onu yenidən yaxaladı. Onun gücü tükənirdi. Çox mübariz və dözümlü olan bu insan artıq yatağa […]

1 3 4 5 6 7