1918-1920-ci illərdə Naxçıvanın cəsur döyüşçülərindən biri – Əli bəy Əzimbəyov

Vətən tarixinin çox çətin, mürəkkəb və məğrur dövrləri var ki, onları yazmamaq olmur. Çünki o dövrlərdə zamanın tələbi ilə cəsur insanların döyüş hünərləri var. Bəzən zaman onları unutdurur, amma insan yaddaşı ötüb keçənləri unutmur. Vətən təəssübünü çəkənlərin, onun uğrunda döyüşənlərin adları və şücaətləri isə nəsilbənəsil yaddaşlarda yaşayır. Yaddaşlarda yaşananlar isə  tarixdir. Doğrudur, keçmişi və yaşananları dəyişmək qeyri-mümkündür. Amma keçmişdə yaşananları […]

Azərbaycan türklərinin etnogenezinə dair

Arxeoloji araşdırmalar sübut edir ki, Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Ərazinin bol sulu çayları, meşələri, dağlıq və dağətəyi bölgələri hələ ibtidai insanların ən qədim zamanlardan burada məskunlaşmasına şərait yaratmışdır. Bu gün ən aktual məsələlərdən biri bu ərazinin ən qədim sakinlərindən olan prototürklərin ilkin təşəkkülü, soykökümüzdə duran türk tayfalarının yayılma arealının haradan qaynaqlanması və Azərbaycan türklərinin etnogenezinin müəyyənləşməsindən […]

Qədim türklərin maddi mədəniyyəti və yazılı abidələri

“…Türk bəyləri! Millət! Eşidin! Üstdə Göy basmasa, altda yer dəlinməsə Türk milləti, sənin elini, sənin adətini kim poza bilir?  Ey Türk milləti! Titrə və özünə dön!…Mən millətə yaxşı vaxtında xaqan olmadım…Az milləti çox, ac milləti tox etdim. Geyimsiz milləti geyimli, yoxsul milləti bəy etdim…[1, s.111-117]” Bilgə xaqan(VIII yüzillik) Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra tariximizə, mədəni irsimizə dövlətimiz böyük önəm verir. Demək […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

 İsa müəllim, əvvəla bu təqdimat çox diqqətəlayiqdir və burada əyləşənlərin ürəyincədir.Əjdər Fərzəlinin ən yaxın adamlarından biri mən olmuşam.Mən BDU-nun professoruyam, tarix elmlər doktoruyam, 40 ildir ki yazı tarixindən, kitab tarixindən dərs deyirəm və Əjdər müəllimin bu kitabının ilk nəşrinin birinci təqdimat mərasimini mən keçirmişəm, 3-4 saatdan çox çəkən böyük iclas keçirilib.           O, çox zəhmətkeş bir alim idi, həqiqi mənada zəhmətkeş […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

Bu gün burada keçirilən təqdimatın 3-çü bir bazası da coğrafiyadır.     Çünki bütün insanlar müəyyən bir mühitdə formalaşır, inkişaf edir, özünə lazım olan bina tikir. Hələ Strabon bizim eranın başlanğıcında deyib ki, tikinti aparan, ərazidə əkin-biçin aparan adam ərazinin təbii şəraitini bilməlidir, ondan istifadəni bacarmalıdır     Bu baxımdan bu gün bu kitabın bir qolu da coğrafiyadır. Niyə? Çünki həmin o […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

Mən hamınızı salamlayıram və minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə kitabın təqdimatını biz bu gün burada keçiririk.Çünki biz bilirik ki, dilçilik elmləri də, mifologiya və folklor elmləri də belə bir kitabın nəşr olunmasını çox yüksək qiymətləndirir və bunu böyük uğurlardan biri hesab edirik. Mənim Əjdər müəllimlə çox görüşlərim olub.O bizim instituta tez-tez gəlirdi, öz fikirlərini çatdırırdı, bəzi alimlər onun fikirləri ilə razılaşırdılar, bəziləri razılaşmırdılar, […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

Mən burada olan və Naxçivanda zalda əyləşən bütün elmi ictimaiyyətin nümayəndələrini salamlayıram. Hamınıza  bizim Nümayəndəlik  adından da  böyük təşəkkür elan edirəm ki,bu qədər diqqət göstərib bu kitabın təqdimatında iştirak edirsiniz.      Təbii ki,ortada olan kitab haqqında,onun elmi əsasları və  ictimai əhəmiyyəti  və  deyərdim ki, siyasi əhəmiyyəti haqqında da İsa müəllim yetərincə məlumat verdi. Mən sadəcə onu vurğulamaq istəyirəm ki,həqiqətən rəhmətlik Əjdər […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

Mən Əjdər müəllimlə tanış idim, onunla birlikdə işlərimiz olub, mən də o sahədə tədqiqat apardığıma görə tez-tez görüşüb söhbət aparırdıq. Sevinirəm ki, o kitabda mənim dediyim, mənimlə apardığı müzakirələrin nəticəsi olan- məsələn güzcü konsepsiyasının müəllifi kimi mənim dediyim fikirlər də öz əksini tapıb, sonra Mingəçevir yazıları ilə bağlı fikirləri var və s. Əjdər müəllimlə hər dəfə görüşəndə bir çayxanada otururduq, […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

İsa müəllim, çox sağ olun məni bu tədbirə dəvət etdiyinizə görə, təşəkkür edirəm. Bəlkə də bu taleyin bir qismətidir, mən izah edim: üç gün bundan öncə mən Londonda kitab sərgisində olmuşam və ordan qayıtmışam və mən düşünürdüm ki, bu barədə Sizinlə bir söhbət edim. Orada  bir professor- alim mənə yaxınlaşdı, Oksford universitetinin professorudur, gəldi məndən kitablar istədi, dilçiliyə dair və […]

Əjdər Fərzəlinin “Nuh gəmisi, Gəmiqaya-Qobustan əlifbası” kitabının müzakirəsindən

    Bu akademiya 1947-ci ildən qol qoyduğu yalanları bu gün etiraf edir, yəni yaxşı mənada. Düşünürəm ki, bu işdə yəqin ki, İsa müəllimin də böyük əməyi var, “AqRa” ictimai birliyinin də böyük əməyi var, yəqin ki, bir müddət əvvəl bu cür müzakirə baş tuta bilməzdi, lakin 1947-ci ildə tədqiqatına başlanmış Qobustan qaya rəsmlərinin bir qayda olaraq arxeoloqlarımız  və sənətşünaslarımız […]

1 2 3 4