Yer qabığının ümumi kimyası

Print Friendly, PDF & Email

Dərslikdə yer qabığında kimyəvi elementlərin və onların təbii birləşmələrinin ( mineral və karbohidrogenlər ) paylanması və yerləşmə qanunauyğunluqları səciyyələndirlir. Dərslik 17 fəsildən ibarətdir. I və II fəsillərdə Yer qabığının kimyasının məqsəd və vəzifələri göstərilir. III fəsildə Yerin quruluşu və geosferlərin yaranması hipotezləri aydınlaşdırılır. Atmosferin, litosferin, hidrosferin və biosferin kimyası IV fəsildə verilir.

 Karbohidrogenlərə aid olan V fəsildə planktonlar, dəniz faunası, bakteriyaların neftyaranmasındakı fəaliyyəti xarakterizə edilir Metoritlərin növləri, onların Yerin yaranmasındakı rolu, Yerin, Ayın və Yer qrupu planetlərinin geoloji və kimyəvi xüsusiyyətləri VI, VII, VIII, IX fəsillərdə verilmişdir. X, XI VƏ XII fəsillər atomun quruluşu,izotapların kimyası, maddənin kimyəvi halı və elementlərin kimyəvi və mexaniki miqrasiyasına həsr edilmişdir. Yer qabığında gedən mineralyaratma prosesslərinə, bərk və maye faydalı qazıntıların geoloji – kimyəvi əsasda axtarışına XIII, XIV,XV,XVI və XVII fəsillərdə yer verilir.

   Kitab ali məktəblərin kimya, geologiya, coğrafiya, biologiya fakültələrinin təlimlər və elmi işçilər üçün dəyərli vəsait olan bu kitabdan kimya, neft, metallurgiya, dağ – mədən və digər saneyə sahələrinin mütəxəsissləri də istifadə edə bilərlər.

Abel Məhərrəmov

Sübhi Bektaşi

Yer qabığının ümumi kimyası”    kitabını yüklə

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.