Yer Həyatı, Canlı Aləm, Susuz olmaz, amma ki, heç Havasız da, olmaz…

Print Friendly, PDF & Email

Yer Aləmində, Həyatın olması üçün, ən mühüm Amil, Sudur!

Amma ki, Su, Havasız olmaz, Hava da, heç Susuz, Olmaz! 
Onların hər İkisi, biri-birini, Tamamlayırlar! 
Onların hər İkisi, biri-birindən, Ayrılmaz, Yoldaşdırlar!
Yer Kürəsinə Su, Kürənin Dərin Qatlarında Gedən, Ardıcıl, Dayanmayan, prosesin, dərin qatlarda, Layları, Qatları, Süxurları, Faydalı qazıntıları, hasilə gətirməklə yanaşı, eyni vaxtda, Yer Üzündə, Canlıların, var olmasını da, Suyun Mövcudiyyəti, Mövcud olması, Tə’min edir!

Susuz, “Həyat yoxdur”, deyirik!
Amma ki, bu Yer Həyatı da, Su ilə Yanaşı, heç Havasız, Hava Qatı olmadan da, Həyatın Özü də, Mümkünsüzdür!
Əgər, Yer Kürəsində, Su bitib, Tükənmirsə, heç Hava Qatı da, bitib Tükənmir!
Əgər ki, Susuz Həyat yoxsa, heç Havasız da, Həyat Yoxdur!
Yer üzünə, Su, Su mövcudluğu, Dərin Qatlardan, Yer Üzünə Qalxırsa, bəs Hava Qatı, hansı dayanmayan, Prosesin nəticəsində, Yer Kürəsini, Miqdarında, Əhatə edir?
Yer Kürəsi, İki Qütbdən, bir Sferik, Ekvator Qurşağından, İbarətdir!
Əgər, Su Miqdarı ilə, Hava Qatı “miqdarı”, öz aralarında, bərabər nisbətdə, “bölüşməsələr”, onda, Yer Kürəsi, ancaq bir Su Hövzəsindən, bir, “Okeandan”, bir, Su Kürəsindən, ibarət olardı!
Əgər, Su ilə, Hava qatı, bərabər nisbətdə, bölüşməsə idilər, onda, Yer Kürəsi, bir (kimyəvi adı), Karbon Dioksidlə, Oksigenlə, əhatə olunardı ki, bu halın özü də, Həyatın mövcudluğunu, çətinləşdirərdi!
Karbon Dioksid, Oksigen, Şəffaf, gözlə görünməyən, Qaz kütləsidir, dad ehtibarı ilə, Turşdur! 
Su tərkibində olmaqla, tez də, həll olunur!
Ümumiyyətcə Həyatda, bir Susuz, bir də, Havasız, Oksigensuz də, var Olmaq, mümkünsüzdür!
Bəs, Dayanmayan, Tükənməyən, Hava Qatı, hansı Prosesin nəticədində, hasilə gəlir?
Yer Kürəsi, İki Qütbdən, Şimal Qütbü və Cənub Qütbündən, ibarətdir!
Adətən, iki Qütbdən, Mart, Aprel aylarında, intensiv olaraq, Yer qatından, çox Parlaq, çox Valehedici Ayrılma baş verir!
Bu, Sıxılmış Hava Qatı, Yer Kürəsinin, iki Qütbündən, ayrılması, İl boyu, Dayanmadan, Davam edir!
Bu görüntüyə, “Şimal Qütb Parıltısı”, adı, veriblər!
Həmin, “Şimal Qütb Parıltısı”, Yer kürəsinin, dərin Qatlarında gedən, Su ayrılmalarının, daha da, Təmizlənmiş, Saflaşmış, Suyun, Qaz halıdır!
Həmin, Anomaliya, yer Kürəsini, Təmiz Hava Qatı ilə, Zəngin, Dolğun, Tə’min Edir!
İki Qütbdən ayrılan, həmin “Hava Kütləsi”, Oksigen Kütləsi, intensiv olaraq, dayanmadan, Kürə Səthinə, Təzyiqlə hərəkət edir! 
Kütlə, Hava qatını, yaradır!
Həmin, Soyuq kütlə, Qatını, Temperatur hədlərinə Nizamlayan, orta Qurşaq, Ekvatir, Qurşağıdır!
Ekvator Qurşağı, İki Qütb arasında olmaqla, Dayanmaqla, həmin Soyuq, Hava Kütləsini, Temperaturlar Nisbətlərinə bölüb, Nizamlayır!
Nisbətlər, Qanuna Uyğunluqlar, Pozula bilməz!
Əgər, Yer Kürəsinin, 70%-i Su, 30%-i, Quru torpaq sahələridirsə!
Əgər, İnsan Vücudunun, 70%-i Su, 30%-i Quru Qalıqdırsa!
Əgər, Yer Kürəsinin Dərin Qatlarının, 70%-i Su, 30%-i Faydalı Qazıntılardısa!
Əgər, Şimal, Cənub Qütblərində, Soyuq Hava kütləsi Mənfi, 70°C-dirsə!
Əgər, Orta Qurşaqda, Ekvator xətti ətrafında, İsti Hava kütləsi, Müsbət 60-70°C-dirsə!
Əgər, Nəfəs aldığımız Oksigen, Hava qatının, 16%-ni, Təmiz, (oksigeni), olduğu kimi, sərf etmədən, özümüzdən Xarc, Kənar ediriksə!
Əgər, bu Dünyadan köçən insanın, Ölüm anında, öz çəkisindən, 0,16 qr. Azalması, müşahidə edilirsə!
Əgər İnsan, İsti Qida ilə, müsbət 60-70°C, Qidalanarkən, isti su ilə, çimərkən, Bədən həmin temperatur hədlərini, anilikdə, 8-10°C-yə, Nizamlayırsa!
Əgər, bir Dəqiqə ərzində, orta hesabla, 16-dəfə, Nəfəs alırıqsa!
Əgər, Kainatın öz, Kainat daxili, Temperatur Həddi, müsbət, 4-10°C- dirsə!
Əgər, əgər, əgər…
Əgər ki, Bunlar, Qanuna Uyğunluqlardırsa, onda, bu hallar, Hansı Qanuna Uyğunluqlardır?
Kainat Sistemində, Xaos, Özbaşınalıq, Qarışıqlıq, Mənəmlik, Höküm Sürmür!
Bütün Hallar, Bərabərlikdə, bir Nizamlanmış, – Nizamdadırlar!

                                                                                               Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.