Düşüncələrin hissə halı

Düşüncələr, müxtəlif düşüncələr SONSUZ OLAN DÜŞÜNCƏ SAHİBİNİN SABİT İŞIĞINDANDIR. Cəm Yaranış Sabitlik İçərisində Deyilmidir? Günəş yer kürəsindən uzaq düşə bildimi ki, yerin peyki hər axşam öz sabitliyindədir. Kvant fizikası Ən Böyük Nəzəriyyənin əvvəli, ən Böyük Elmin Sabitliyi İLAHİYYATIN ELMİNDƏ SABİTLİKDƏDİR. Tək birə bölünə bilmədiyi kimi iki təkə bölünsə belə hər iki rəqəmsal an TƏKLİKDƏN İBARAT DEYİLMİDİR? Bir, ən büyük fizikanın […]

Dövrü-dövrü dövranı

İşıq sürətindədir. Aləm-aləm kainat, Qarış-qarış torpaq qədərindədir. Hissə-hissə pay ilə, Bir aləm, aləm qədərindədir. Sizli bizli bu aləm, səndən məndən, Səndən hədiyyə əmanətdir! Qarış-qarış yer üzü, torpaq parçası, Üzü Tanrıya tərəfdir! Zərrə-zərrə pay ilə, İşıq qədərindədir Axırıncı Qayıdış.  

Böyük həqiqətin axır zamanı

Zaman ƏN BÖYÜK YARADICININ ƏN QÜDRƏTLİ QÜVVƏSİNDƏDİR Kİ, onu geri döndərmək də mümkünsüzdür. Zamanı geri döndərmək mümkün olsa idi əgər zamanından əvvəl zamanın ahəngi pozulardı. Bu zamanın hər yaddaşın əvvəli, onun zikri isə yaddaşın xatırlatdığıdır. Zamanı saxlamaq ən böyük mümkünsüzlükdür ki, onu öz ahəngində saxlayan YARADICININ İŞIQ QÜVVƏSİDİR. ONUN Mümkün etdiyini ONDAN BAŞQA heç kəs mümkün edə bilmədiyi üçün zamanı […]

Atəşgahlarımız.

Bütöv dünya boyu sonsuz aləm zərrimiz vardır! Bu yer kürəsində Ali İşığın əvvəli və əvvəlkiləriyik bizlər! Azərlərin çox qədim irqi və irsi adət anənəsi bu günkü kürə boyu bütün bu mədəniyyətlərə yayılmışdır. Azər adının üzərindəki o mə’na şübhəsidir ki, işığın açılımıdır! Çünki, işığın varlığı zərrələr toplumu ilə yaradılışın cəm kainatların dövranı ilə dövranıdır! Bizlər işığıq ki, o Ali İşığın zərriyik […]

Aid edərik.

Bu insanlar gözü ilə gördüklərini və görmədiklərini belə biri birinə aid edər. Hər məsəl ilə başlandığı mövzunun axırı işarəli misala çevrilər. Bu çox düşündürücüdür ki, insan özünü belə başqa insanlara aid edər. Yəni insanın ən zəif əqidə şüuru bundan ibarətdir ki, özünü bu bəşərə aid edər. İnsan günəşin işığını görər, lakin ona verilən o günəşin işığını ay ilə əvəz edər. […]

2012…

Qışqır -qışqır fəryadın ucalsın göylərə, Göylərdəki buludlar, Ağlar əslində bizlərə, Səsin çatsın, Qiyaməti gözlər cahilə, Qiyamət yerdədir, Bax bir kör gözlərə, Partlayır Vulkan, Od salır Aləmə, Bax Selə, Dirini-Cəsədi yuyan dəhşətə, Qasırğa, Uçurur göydəki olan əl sənətləri, Qışqır! Yetər qışqır səsin yayılsın! Bu aləmə. Günümüzə bax, İnsanlar durub insan qəsdinə, Qışqır! Bağır! Bu aləmə! Bağlan ruhun ilə o uca göylərə, […]

İkinci beyin xəstədədə birinci beyin xəstədir

Akkermansia muciniphila yeni nəsil probiotik bakteriyaların strateji rolları. İKİNCİ Beyin və BİRİNCİ Beyin arasında ikitərəfli əlaqə var. 1.Bağırsağın selikli qişası 2-ci hissə Vagus Enterik sinir sistemi İkinci Beyin bağırsaq florası, düzgün adı ilə bizim Microbiota orqanımızdır. Mikrobiotada faydalı bakteriyaların əvəzinə zərərli bakteriyalar və digər orqanizmlər çoxalırsa, immunitet sistemi zəifləyir və sonrakı mərhələdə çökür və ikinci beyin xəstələnir. Bağırsaq keçiriciliyi Bağırsaq […]

Bizi idarə edən gözə görünməzlər

(PREBİOTİK VƏ PROBİOTİKLƏR) Bizi idarə edən gözə görünməzlər dedikdə bizim göz vasitəsilə görə bilmədiyimiz kiçik canlı orqanizmlər nəzərdə tutulur. Bunlar təbii ki,bakteriya qruplarıdır. Bakteriyalar hər yerdə rast gələ biləcəyimiz yeganə canlı varlıqlardır.Müxtəlif forma və funksiyaya malik olan bu canlılar nəinki insan orqanizmini, bütün bəşəriyyəti idarə edir. Baş verən bütün təbii çevrilmə proseslərini bakteriyalar çox böyük məharətlə yerinə yetirirlər. Bunların içərisində […]

E`lan

E`LAN Beynəlxalq Sistemologiya Akademiyası Türkoloqların I Beynəlxalq Sistemoloji Konqresi çərçivəsində tədbirlərdə iştirak etmək istəyənləri dəvət edir. Çıxış edənlər tam soyadını və adını, təmsil etdikləri təşkilatın tam və qısaldılmış adını, habelə şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin (pasport) fotoşəklini göstərməlidirlər. Hesabat tezislərinin həcmi – istənilən dildə 5-8 səhifə (A4 formatı; səhifənin kənarından abzaslar – 2; 2; 2.5; 1.5; şrift – Times New Roman, […]

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizə dair dəyərli dərs vəsaiti

KNYAZ  ASLAN Pedaqogika  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bakı Dövlət Universitetinin  Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyev demişidir: “Nəslimiz öz milli-mənəvi dəyərlərini öyrəndiкcə öz кеçmişindən qürur duyur və  оnlаrdа öz sоyunа, кöкünə, millətinə bаğlılıq dаhа dа möhкəmlənir”. Bu dəyərli fikirlərdə yetşən gənc nəslimizə  milli-mənəvi dəyərlərimizi mükəmməl  öyrənmək,  keçmişmizi dərindən öyrənmək, bu günümüzü yüksık […]

1 5 6 7 8 9 14