Bitkilərin də, öz yaddaşı…

Hər bitki, hər ağac, hər kol, öz rayihəsini, öz dadını, öz rəngi ilə, öz meyvəsini gətirər! Onların da, öz yaddaşı!   Onlar, öz yaddaşları ilə, öz yaddaşında gələr! Bitkilər Aləmi, Öz yaddaşındakıları gətirib, onları bölüşüb, deyər! Qışda, soyuqlarda gövdəsi ilə, budaqları ilə, özünü qoruyar, Yazda isə, yaddaşı ilə, yaddaşında olanları, bir də deyər! Onların Yaddaşları dəyişməz! Onlar yenə də, öz Budaqları […]

Nə yaxşıdır ki, Planetlərin Onların, Məzarı – Məzarlıqları, Mövcud deyil..

Bütün, İnsan aqibətlərinin sonuna baxdıqda, onlar Yer Aləmindən, müəyyən bir mərhələdən, müəyyən bir, müddətdən sonra, Ayrılıb, Əbədiyyətə Yüksəlirlər! Bu Prosesi, “ölüm”, adı ilə, adlandırmışıq! Həmin, o, “Ölüm”, deyilən Anda, nə baş verir ki? Bu Mexanika çox sadədir, çünki belə də, Qurulubdur! İnsanın, “Ölməsi” üçün, ona Bəxş olunan, İşıq Payı, (Yer Aləmində ona, Ruhi İşıq Payı, deyirik), onu Tərk edir ki, […]

Su kimi, Pak..

Pak, Paklıq böyük və mühüm bir Amildır! Su, Pakdır, Paka, Pakdır! Suyu paklandırmaq olarmı? Pak olanı, necə Paklandırmaq olar ki? Torpaq pak, Su pak, Günəş şüaları pak, bulud pak, hər bitki pak, hava pak! Bəs hərdan gəldi bu pak, niyə oldular Pak?  Bütün Dini ayinlərin əvvəli Su ilə!  Pak – Paklıqdan başlayar! Paklığa üz tutar, Paklığı çağırar! Çünki, olsun Pak!  […]

Bütün Kütlələr, Varlıqlar, Cisimlər arasında, Buta – Peysli, Eksentrik Qanunu…

Bütün, maşın-mexanizmlərin, Sükunət və İşlək halında, onlar arasında, mütləq qaçılmaz olan, Buta, Eksentrik, quruluşu dayanır, işlək olur! Nədir Buta, nədir Eksentrik? Fizikada, “Maddələrin itməməsi qanunu”, “Enerjinin itməməsi qanunu”, Mövcuddur və İşləkdir! Sual çıxır ortaya.  Maddələr və Enerji nə səbəbdən, hansı Fiziki quruluş nəticəsində, hansı Mexanika Qanununa uyğun olaraq, onlar itmirlər? Niyə itmirlər? Bir haldan, niyə, başqa bir hala, başqa bir, […]

Möhtaclıq, Qanunu

Ətrafa, hallara diqqətlə baxdıqda, bütün hallar biri-biri ilə, bağlılıqdadırlar! Kvant fizikası, Kvant mexanikası, bunlarsız yer üzündə fəaliyyət göstərmək, mümkünsüzdür! Kvant fizikası, kvant halı və Kvantlar anlayışına baxdıqda bunlar “Möhtaclıq qanunudur”, Kvant isə, onun daxili halıdır! Necə ki, bütün hallar biri-birinə möhtacdırlar! Sərt qayaya baxdıqda, mərmərə baxdıqda, daşa baxdıqda, metala baxdıqda, hər birinin tərkib və varlığında qat-qat, lay-lay olduğu görünür! Səbəb? […]

Böyük bir Elm…

Böyük bir Elmdir – Heca, Elmi! Böyük bir Elmdir – Kəlmə, Elmi! Böyük bir Elmdir – Söz, Elmi! Olmasa idi əgər, Yer Üzündə, Heca – olmayacaqdı, nə Söz, nə də ki, Kəlmə! Bütün Elmlərin Başlanğıcı, başlar Düşüncələrdən! Bütün Düşüncələrin sonluğu, Hecalarda, Sözdə, Yekunkaşar! O, Hecalardan, Kəlmə!   Kəlmələr arası, Sözlə bağlanar! Sözə bağlanar, o, Kəlmələr, Sözlə Bağlanar! Heca, Söz, Kəlmə […]

“Çarxı Fələk”, niyə deyilirdi, “Çarşənbə”, nəyə deyilirdi…

Azərbaycan Ərazisində, Azərlərdən, Babalarımızdan qalma, bir çox, mühüm Anlayışlar mövcud olub! Onlar, o, Babalarımız, çox-çox Qədim Dövrdən, Oturaq Həyat sürdüklərindən, Ərazilərində baş verən, hər bir Təbiət hadisələri, Kainat Qanunları ardıcıllıqlarına, çox diqqətlə və baş verən, bütün hallara, böyük bir hadisə kimi, yanaşırdılar!  Babalarımızın bu Ərazidə, Oturaq Həyat sürdüklərinin, bir əlaməti də, bir tarixi həqiqəti də, ondan ibarətdir ki, bütün ərəfələrə […]

Azərbaycan Naxçıvan yallıları

 Tarixi mənbələrdən Azərbaycan və şərqlə – qərb arasında yerləşən Naxçıvan bir çox tarixçilərin, səlnaməçilərin əsərlərində özünəməxsus yer tutub.     Şərqlə – qərb arasında yerləşən Naxçıvan öz ərazi və tarixi mərhələləri ilə yanaşı, tarixi şəxsiyyətləri ilə tanınıb, məhşurlaşıb, diqqət cəlb edib.     Azərbaycan və Naxçıvan ərazisi bir də İşıqlar, odlar yurdu kimi də yaddaşlarda, tarixlərdə qalıb.     İşıq, od, alov […]

İnsan, bütün Canlılar, niyə “Acırlar” – səbəb nədir?…

İnsan, bütün Canlılar, Günün hansısa Mərhələsində, Acırlar! Çox dərin Düşünəndə, “Acmağın”, səbəbini axtaranda, Qəribə hallarla, qarşılaşmalı, Oluruq! Biz Azərbaycanlılar, Azərlər, “Acmaq”, Sözü ilə, Bədən Daxilində baş verən, Anatomok – Fizioloji halı, olduğunu-olduğu kimi, ifadə edərək, Mə’də Daxilində gedən prosesin, öz Adı ilə, “Acı Dadının”, Artdığını, bildiririk! Mə’də Daxili, Acılaşıb, “Acı” Miqdarı, “Turş”, Miqdarı ilə, Bərabərləşib! Onda deyirik ki, “Acmışam”, yə’ni […]

Niyə, Badə – Badəyə, Vurulur?…

Yer Üzündə, Meynə kolları, Torpaqda, Qumluqda, Dağlıq ərazidə, Düzəngahda, bitir! Yer Üzündə, İlk Çaxırın E’mal Tarixi, bir o, qədər də, dəqiq mə’lum deyil! İlk Çaxır E’malı haqda, ilkin olaraq elə bir mə’lumat, yox dərəcəsindədir! Bu haqda, ilk Çaxır e’malı Tarixi haqda, Ehtimallar daha çoxdur! Amma, buna baxmayaraq, hələ də, Yer Üzündə, Çaxır e’malı və İstehsalı, mövcuddur! “Çaxır” əzilmiş, Üzüm Suyundan […]

1 2 3 4 5 15