E`lan

E`LAN Beynəlxalq Sistemologiya Akademiyası Türkoloqların I Beynəlxalq Sistemoloji Konqresi çərçivəsində tədbirlərdə iştirak etmək istəyənləri dəvət edir. Çıxış edənlər tam soyadını və adını, təmsil etdikləri təşkilatın tam və qısaldılmış adını, habelə şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin (pasport) fotoşəklini göstərməlidirlər. Hesabat tezislərinin həcmi – istənilən dildə 5-8 səhifə (A4 formatı; səhifənin kənarından abzaslar – 2; 2; 2.5; 1.5; şrift – Times New Roman, […]

Siyasi partiyaların 27 sentyabr tarixli birgə bəyanatı haqqında

Siyasi partiyaların 27 sentyabr tarixli birgə bəyanatı haqqında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 52 siyasi siyasi partiyadan 50-sinin yaydığı milli həmrəylik bəyanatından qürurlandıq. Söz yox ki, bu, ölkədə istənilən çətin vəziyyətdə qarşılaşacağımız siyasi həmrəyliyin nümunəsidir. Bu, onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı və ölkənin siyasi partiyaları yekdilliklə Prezident İlham Əliyevin yanındadır. Lakin belə çətin sınaq günlərində iki partiya – Müsavat və Azərbaycan Xalq […]

Görkəmli alim, şair, publisist Əjdər Fərzəlinin 80 illik yubileyi keçirilmişdir.

Görkəmli alim, şair, publisist Əjdər Fərzəlinin 80 illik yubileyi keçirilmişdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Cəfər Cabbarlı Komissiyası  EİDİB-lə birgə Görkəmli alim, şair, publisist Əjdər Fərzəlinin 80 illik yubileyi münasibətilə 23 may 2017-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda təbdir keçirmişdir. Naxçıvan MR-nın Bakıdakı nümayəndəliyinin əməkdaşlarının, Ağcabədi rayon İH-nin, elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinin, alimin yaxınlarının ,“AqRa” EİDİB-nin üzvlərinin,adi vətəndaşların […]

Elektrik lampalarını bir neçə nöqtədən idarə etmək üçün Istifadə olunan keçid və ya ötürücü elektrik açarlarının qoşulma sxemləri

Yaşadığımız evdə, işlədiyimiz yerdə, ümumiyyətlə hərəkət  etdiyimiz müxtəlif məkanlarda axşam saatlarında elektrik lampalarının rahat bir nöqtədən  qoşulmasını  təmin etmək istəyirik. Lakin, çox vaxt buna nail ola bilmirik.Dəhlizlərdə, pilləkan qəfəsələrində, keçidlərdə və geniş meydançalarda bir nöqtədə yerləşdirilmiş elektrik açarı çox vaxt elektrik lampasını işə salmaq üçün əlverişli yer   hesab edilmir və onun digər nöqtədə  yerləşdirilməsi daha əlverişli sayılır.Təbiidir ki, biz istənilən […]

Mühəndis Vaqif Cəfərov kəşflər ixtiralar… barədə

Kəşflər, ixtiralar və səmərəli təkliflər haqqında 1.Giriş Bu məqalənin hazırlanmasında məqsəd geniş oxucu kütləsinə kəşf , ixtira və səmərələşdirici təkliflər haqqında qısaca da olsa məlumat vermək, onlar haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq və gələcəkdə bu istiqamətdə atılacaq addımlarda gənc oxuculara istiqamət verməkdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, kəşflər və ixtiralar haqqında məlumatları dünyanın müxtəlif ölkələrində yerləşən Elmi mərkəzlər tərəfindən buraxılan bülletenlərdən, müxtəlif […]

Yağmursuz göbələk

 Nəyinsə birdən-birə çoxalmasma «elə bil, yağışdan sonra torpaqdan pırtlayıb çıxan bol göbələkdir» deyirlər. Quraqlıq yerdə göbələklik olmur. Amma sün’i substrat – qidalandırıcı mühit üzərində iki növ, özü də yeməl ihəm dadlı, həm xeyirli göbələk: xoruzgöbələyi (Armillaria ostouae; bax: şəkil 1) ilə payacığaz göbələyi (.Pleurotus ostreatis; bax: şəkil 2) əldə edilib. Böyük Qafqaz silsilə dağlarının şərq hissəsində, dağətəyi məkanda yerləşən özəl laboratoriyada həmin sün’i mühit […]

Azərbaycan seysmologiyasının banisi

Yapon, rus və Amerika zəlzələ nəzəriyyələrinə Azərbaycan alternativi: Görkəmli seysmoloq alim Şamo Süleyman oğlu Rəhimiov (1931-1965) haqqında Şamo Süleyman oğlu Rəhimiov 1931-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qızıl medalla  başa vuran Şamo M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə  daxil olmuş, oranı bitirdikdən sonra SSRİ Elmlər Akademiyasının  Yerin fizikası İnstitutuna aspiranturaya göndərilmişdir.  Aspiranturanı bitirdikdən sonra müvəfəqqiyyətlə dissertasiya […]

Elmimizin əlaqələndiricisi və təşkilatçısı: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

İsmayıl Hacıyev 1951-ci il yanvarın 21 -də Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun Xanəgah kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Göydərə kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1968-1970-ci illərdə Sumqayıt şəhərində fəhlə işləmişdir. 1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) tələbəsi olmuşdur. 1974-cü ildə həmin institutun tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1974- 1977-ci illərdə Culfa rayonunun Xoşkeşin kənd məktəbində müəllim […]

Sistemoloq-alim Bahadur Tahirbəyov

Tərcümeyi-hal Tahirbəyov Bahadur Bayram oğlu 2 iyul 1956-ci il Sumqayıt şəhərində (Azərbaycan) anadan olub. Elmi maraqların dairəsi – sistemologiya və bu elmin təbiət elmlərinə, iqtisadiyyata, mədəniyyətşünaslığa, diyarşünaslığa, etnoqrafiyaya, sosiologiyaya, demoqrafiyaya, texnoqrafiyaya və s. tətbiqi. Sistemologiya-qaydalar haqqında elmdir.  Təhsil: 8 №-li xüsusi musiqi məktəbi – fortepiano sinfi (Bakı, 1961-1967). Müasir beşnövçülük üzrə OİK-in idman bölməsi (Bakı, 1967-1970). 134 №-li riyaziyyat istiqamətli ümumtəhsil […]

Valeh İsmixan oğlu Baxşəliyev

Valeh İsmixan oğlu Baxşəliyev, Texnika elmlər doktoru, professor, AzTU, Texniki Mexanika kafedrası Elmi maraq dairəsi: Nəzəri və tətbiqi mexanika, Materiallar müqaviməti, Maşın mexanikası, Maşın hissələri və Tribologiya, Fasiləsiz Təhsilin problemləri.  Elmi istiqaməti və alınan nəticələr : О, «Maşınların, cihazların, aparatların dinamikası və möhkəmliyi» elmi istiqaməti üzrə neft sənayesində istifadə olunan maşın və mexanizmlərin uzunömürlüyü, möhkəmliyi və etibarlığının yüksəldilməsi üçün ciddi elmi nəticələr almışdır. Nəzəri mexanikadan […]

1 2