DİLİN YARADILMASINA DAİR İLAHİ NƏZƏRİYYƏ

Fikrət RZAYEV, Vahid RZAYEV Hazırkı kitabın əlyazması ilə tanış olanlardan birisi də Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, “Ümumi dilçilik” kafedrasının müdiri Afat Qurbanov olmuşdur. Onun məsləhəti ilə bu kitabın sonluğuna əlavə olaraq qardaşım Vahid ilə birlikdə yazdığımız “Dilin yaradılmasına dair İlahi nəzəriyyə” mövzusu da daxil edilmişdir. Hər ikimiz professor Afat Qurbanova məsləhətlərinə görə dərin minnətdarlıqlarımızı bildiririk. Yazıları oхuyub […]

Fikrət Rzayevin “Söz. Söz konstruktorluğu. Sözün sirri” kitabından

ANA DİLİM F. RZAYEV   Dillər içində dilim – dilim, Dillərə açar – dilim; Təfəkkürə qardaşdır, Dilçiliyə dil – dilim.   Dillər adında – dilim, Dillərə pirdir dilim; Düşüncəyə kardaşdır1, Dilçiliyə Nil – dilim.   Dillər altında – dilim, Dillərə tirdir dilim; Deməkliyə bardaşdır2, Dilçiliyə mil – dilim3.   Dillər döşündə – dilim4, Dillərə şirdir dilim; Düşmənliyə qırdaşdır5, Dilçiliyə fil […]

Ana vətən !

Ana vətən !   Olmasa da  malım – mülküm, Bir ümmandır  sənə sevgim , Ana vətən ,sən varım,həm dövlətim Heç bitməz ki , məhəbbətim, Nə qədər ki, var nəfəsim Sən sərvətim,sən dövlətim, İçdiyim su, duz cörəyim, Dövlətimdir hər nemətin, Azadlığım zənginliyim, Ana vətən, sənin azad qucağında yaşamaqdır ən qiymətli var dövlətim. Qüdrətindən ilham alır sənə vurğun olan könlüm Yoxdur ki, […]

Payız

Payız Yenə payız önümüzdə… Soyunacaq  yaşıl donun, örpəyini dəyişəcək təbiət də Saralacaq ağacların yarpaqları , xəzəl olub töküləcək bağ bağatda Qəmginləşib,  elə bil ki , oz donunun hicranına qapılacaq, şux görkəmi dəyişilən çılpaqlaşmış ağaclar da Xəzəl olmuş yarpaqları toz dumana bürüyərək, sovuracaq külək yenə sağa sola. Üz çevirib təbiətin bu halına, quşlar yenə köç edəcək, qatarlanıb topa topa sərçələrsə büzüşəcək […]

Mirvarid Dilbazi Unutma!

Unutma! Ay cavan oğlan, İgid, pəhlivan, Qolun qüvvətli, Gözün işıqlı, Boyun ucadır. Qarşında gedən, Demə-qocadır. Onu keçməyə Tələsmə, dayan, Ay cavan oğlan! Yolu getsə ləng, Etmə onu dəng: Ağır söz demə, Dur, itələmə. Büdrəsə tez tut. Əlindən qaldır, Gənclik — qocalıq Keçib bu yoldan Baban, nənən də, Bir gün o yoldan Keçərsən sən də. Bunu unutma, Bu qocaları sən ucuz […]

Bu şeirimi bu günlərdə şəhid olan vətən övladlarına həsr edirəm

     ŞƏHİDLƏR QABARDIB KÖKSÜNÜ SIRA DAĞ KİMİ, DURDU KEŞİYİNDƏ ANA TORPAĞIN! YAZARAQ TARİXƏ QƏHRƏMANLIĞIN, VERDİ CANLARINI ONLAR VƏTƏNÇÜN!   CANIYLA QORUYUB ÖZ TORPAĞINI, ŞƏRƏFDİR DEDİLƏR ÖLSƏK VƏTƏNÇÜN! ÖLÜM QORXUTMADI BİR AN GÖZÜNÜ, GERİYƏ BAXMADI QƏHRƏMAN ƏSGƏR!   VURULSADA KÖKSÜNDƏN DURMADI YENƏ, DİK BAXDI ÖLÜMÜN O GÖZLƏRİNƏ, YAZDI QƏHRƏMANLIQ SƏLNAMƏSİNİ, ATILDI  İRƏLI DÖNMƏDİ GERİ!   VƏTƏNÇÜN ÖLMƏK ŞƏRƏFDİR DEDİ! ANA […]

Kəmalə (Kəmalə Ağa qızı Ağayeva, 1937)

   Ağayeva  Kəmalə Ağa qızı   şair, dramaturq, 1958- ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi (1984), Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü (1971), Əməkdar incəsənət xadimi (2002), Prezident təqaüdçüsü.     1937-cı il iyulun 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Burada 2 saylı şəhər orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun fransız dili fakültəsində təhsil almışdır […]

Uşaqlara –Muxtar Qasımzadədən

Bu günlərdə  www.aqra.az  övraqının  yaradılmasının  bir ili tamam olur.  Bu münasibətlə gələcək nəsli də yaddan çıxarmayaraq  Muxtar  Əziz oğlu Qasımzadənin  yaradıcılığından “Nuhçıxandan gəlirəm” adlı kitabından  (səh 152-163, Əcəmi NPB, 2013, Naxçıvan) uşaqlara aid bölümünün balalarımızın və gənclərimizin  diqqətinə çatdırmaq qərarına gəldik.                                        […]

Dil Dövlətin əsas rəmzlərindən biridir və birincisidir!

Aqillər  dilin doğmalığı  barədə elə gözəl fikirlər, hikmətlər söyləyiblər ki, o kəlamların hər biri insanın qəlbini diqqətə gətirir, onu öz elinə, öz dilinə daha sıx tellərlə bağlayır. Deyirlər: “Bir xalqı məhv etmək istəsən, onun dilini əlindən al!”           Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin tez-tez söylədiyi bir ifadə var idi:”Hər bir xalqın Milli mənsubiyyəti onun Milli qürur mənbəyidir!”           Məhz Milli mənsubiyyəti… […]

Ramiz Dənizin “Aqibət” romanı haqqında

Qələmin çəkdiyi yol… (“Aqibət” romanına  ön söz )  Sözə onunla başlamaq istəyirəm ki, Ramiz Dəniz adında yazmaqdan yorulmayan, qələmi kökdən düşməyə qoymayan fədakar bir yazıçı dostumuz var. Ramiz hər yerdə, həmişə özünün saflıq, dürüstlük deyə indi az-az rastlanan bir xüsusiyyəti, yəni, qeyri-adi təbiəti və çoxlarına bənzəməyən  istedadı ilə fərqlənir. Orta təhsilli olmasına baxmayaraq çox mütaliəli bir qələm adamıdır. Bir neçə maraqlı, […]

1 2 3 4