17 ildir Sevastopol radiosunda gedən “Azərbaycan-Qobustan” verilişləri haqqında

Həbib Əliyev Naxçıvan MR-nın Babək rayonunun Çəhri kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi 1964-cü ildə bitirib, Bakıda 25 saylı peşə məktəbinə daxil olmuşdur. Əskərlik xidmətini 1966-cı ildə başa vuraraq APİ-nin dil-ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. Istehsalatdan ayrılmadan oxuyaraq 1972-ci ildə təhsilini başa vurub, Xətai rayonunun 171 saylı məktəbinə müəllim təyin edilmiş, 1969-cu ildən Keşlə Maşınqayırma zavodunda fəhlə işləmiş, sonra zavodun 21 saylı […]

Səkinə Əliyeva – “Azadlıq carçısı”, İşığın dostu, zülmətin düşməni olmuşdur

Azadlıq Carçısı kitabını yükləAzadlıq carçısı” kitabında Naxçıvan MR Respublikası Ali Soveti Rəyasət heyətinin sabiq sədri, Sovet ittifaqının tərkibindən çıxmaq haqqında ilk dəfə mərdanə qərar qəbul edən Səkinə xanım Əliyevanın (1925-2010) ömür yolundan bəzi məqamlar açıqlanmışdır. Kitabda eyni zamanda Səkinə xanım haqqında dostlarının xatirələrinə və ürək sözlərinə də yer verilmişdir.  İŞIĞIN DOSTU, ZÜLMƏTIN DÜŞMƏNI Onunla Mərdəkanda sanatoriyada tanış oldum. Bu tanışlığa […]

10 dekabr Aydın Əzimbəyovun ad günüdür

Aka­de­mi­k, So­sia­list Əmə­yi Qəh­rə­ma­nı Nacim  Xam­ra­yev Aydın Əzimbəyov haqqında Əsl in­san xark­te­ri­nin ciz­gi­lə­ri Ay­dın Əli­bəy oğ­lu Əzim­bə­yov­la ara­mız­da olan möh­kəm ki­şi dost­lu­ğu­nun qırx il­lik ta­ri­xi var. Bu il­lər ər­zin­də mü­na­si­bət­lə­ri­mi­zin də­yiş­məz­li­yi­nə, sa­diq­li­yi­nə, onu qiy­mət­lən­dir­mək və qo­ru­yub sax­la­maq ba­ca­rı­ğı­na gö­rə da­ha çox Ay­dı­na min­nət­dar ol­ma­lı­yam. Onun­la müx­tə­lif sa­hə­lər­də iş­lə­mə­yi­mi­zə bax­ma­ya­raq,  Ac Çö­lün – Öz­bə­kis­ta­nın Sır­dər­ya vi­la­yə­ti­nin 300 min hek­tar sa­hə­ni əha­tə edən […]

Özümüzü tanıyaq, milli kimliyimizi, dəyərlərimizi unutmayaq!

Müraciət Müasir elm bu məsələlərdə hər şeydən əvvəl əlində olan, yəni araşdırılaraq çap olunmuş və cəmiyyətə çatdırılmış qaynaqlara əsaslanır. Ən başlıcası nəzərə almalıyıq ki, biz hələ indi-indi öz tariximizi açmaq, çoxminillik mədəniyyətimizi öyrənmək istəyirik. Milli kimliyimizi və əzəli dəyərlərimizi ortaya qoymaq əzmindəyik. Gəlin nəzərə alaq ki, cəmi 20 yaşımız var, yeniyetməlikdən gənclik dövrünə qədəm qoyduğumuzu nəzərə alsaq, bunlar təbiidir. Bəşər […]

Tanrının seçilmiş qonağı

 Mənə qalsa, dünyanın bütün yaxşı adamlarını yaxından tanımaq istərdim. Təbii ki, bu mümkün deyil. Amma məni qane edən bir məqam da var – belə insanların dünyada var olmasını biləndə mənə bir könül xoşluğu, məmnunluq əta olunur elə bil. Və özlüyümdə fikirləşirəm ki, xoşbəxt olmaq üçün mənə çox şey lazım deyil. Belə bir könül xoşluğunu mənə işıqlı bir ziyalı, gözəl insan, […]

Tanrı qonağı

Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasında ilk Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Mərkəzi Asiya Respublikalarında akkreditə olunmuş səfir Aydın Əlibəy oğlu Əzimbəyovun qisa tərcümeyi-halı 1932. Azərbaycan SSR-in Naxçıvan şəhərində Bilan (Bilən) məhəlləsində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Atası Əlibəy qulluqçu, anası Aminə xanım evdar qadın olmuşdur. 1937 əvvəli. Atası Əlibəy qaynatasından qalma evinin başqa evlərdən nisbətən böyük olması səbəbiylə həbs olunmuş və naməlum […]

Əhəd Firudin oğlu Hüseynov

5 oktyabr 1943-cü  ildə  Bakı şəhərində,  fəhlə ailəsində anadan olub. 1961-ci ildə 199 saylı şəhər orta məktəbini bitirib. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində fəhlə kimi başlayıb.1962-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun avtomatika və telemexanika fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil alıb. Həmin institutu bitirdikdən sonra ikinci ali təhsilə yiyələnib. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun xalq təsərrüfatının planlaşdırılması fakültəsində oxuyub. […]

Nuğay Xasay oğlu Əliyev

Nuğay Xasay oğlu Əliyev-Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri, Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) “Elektrotexnikanın nəzəri əsasları” kafedrasının dosenti. 14 sentyabr 1947-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. 1965-ci ildə Şuşa şəhərindəki Y.Hacıbəyov adına 1 №-li orta məktəbi bitirib.  1972-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakultəsini bitirib.  1969-1972-ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutunda işləyib. 1974-1977-ci illərdə Sumqayıt Elmi-Tədqiqat […]

Əsgərov Yusif Bayram oğlu

-24 dekabr 1938-ci ildə Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndində qulluqçu ailəsində anadan olub. -1955-ci ildə Qəbələ (keçmiş Qutqaşın) şəhərindəki orta məktəbi bitirmişdir. -1956-58-ci illərdə Saratov xüsusi milis məktəbini bitirib hüquqşünas diplomu almışdır. -Azərbaycan Politexnik İnstitununu (qiyabi, rus sektorunu) bitirib, dəmir yolunun elektrikləşdirilməsi ixtisasi üzrə ali təhsilli mühəndis diplomu almışdır. -1958-1990-cı illər ərzində Azərbaycanın müxtəlif rayon və şəhərlərində o cümlədən Şəmkir […]

Elm və Vətən fədaisi

“Fonemlər-əslində Kainatdakı və təbiətdəki varlıqların, hərəkətlərin və düşüncələrin simvollarıdır.” Fikrət Rzayev.     16.08.2013-cü il tarixində görkəmli mühəndis-konstruktor,Azərbaycanda hidravlikanın atası sayılan, dünya dilçilik elminə önəmli töhfələr verən,”AqRa” Elmin Inkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sağlığında “Fəxri Üzvü” seçilən Elm və Vətən Fədaisi Fikrət Həsən oğlu Rzayevin (16.08.1936-28.02.2013) 77 yaşı olacaqdı…  FİKRƏT HƏSƏN OĞLU RZAYEVİN qısa tərcümeyi halı: (16.08.1936-28.02.2013)         1936-cı ildə Naxçıvan şəhərində […]

1 6 7 8 9 10