Akademik Asəf Nadirov – 85

Görkəmli alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki, əməkdar elm xadimi Asəf  Nadirov şərəfli və məsuliyyətli bir ömür yolu yaşamış, zəngin elmi axtarış və yaradıcılıq yolu keçmişdir. Müasir iqtisad elminin əsas yaradıcılarından biri olan Asəf  Nadirov 85 il bundan əvvəl, 1929-cu il mart ayının 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Baş Noraşen kəndində (indiki Cəlilkənd) qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Görkəmli alim […]

Professor Fuad Həsən oglu Vəliyev barədə

Vəliyev Fuad Həsən oğlu Texnika elmləri doktoru, professor, Beynəlxalq Eko-Energetika Akademiyasının həqiqi üzvü. 1946-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya institutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1985-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Nəzəri mexanika kafedrasının professorudur. 1993-94, 1996-97-ci illərdə Türkiyyə univeritetlərində dərs demiş, 1992, 2002-ci illərdə ABŞ-ın elmi mərkəzlərində və universitetlərində elm və tədris proqramları üzrə dəvətli […]

Fikrət Rzayevi vəfatının il dönümündə yad edək.

Fikrət Rzayevi vəfatının il dönümündə yad edək.     Bu gün – 28 fevral günü mərhum mühəndis – kosturuktor, dünya dilçilik elminə önəmli tövhələr verən Fikrət Həsən oğlu Rzayevin (16.08.1936-28.02.2013)vəfatının birinci il dönümüdür.      Fikrət müəllim həm də “AqRa” EİDİB – in yaradılmasının ideya rəhbərlərindən biri idi və birliyimizin Fəxri üzvüdür.     “AqRa” EİDİB olaraq bu günədək onun dilçiliyə aid […]

Sedaqet Musayeva

Sədaqət Musayeva artiq uzun illərdir Azərbaycan Dillər Universitetinidə baş müəllim vəzifəsində calişir. O, gənclərin  yüksək səviyyəli təhsiliylə yanaşı vətənpərvəlik, mənəvi-əxlaqi tərbiyə və hər sahədəki isdedadlarının formalaşmasına böyük qayği göstərilən ADU-nin ictimai həyatındakı könüllü fəaliyyəti ilə özünə xüsüsi  hörmət qazanmışdır.  Onun tələbə gənclərə sağlam ailənin cəmiyyətin formalaşmasındakı rolunu və sağlam həyat tərzini təbliğ edən “Sağlam fərdlər –Sağlam ailənin təməlidir’’  və “Sağlam […]

Naxçıvanda yaşayıb yaradan ustad tarzən

Musiqi dünyamız O, tarı sinəsinə sıxıb, başını tarın küpü üzərinə qoyub çalırdı. Barmaqları elə bil pərdələr üzərində uçur, tar sanki dil açıb danışır, oxuyurdu… Bu məftunedici çalğı orijinal, bənzərsiz bir ifa idi. Tar və muğam bir-birinə qovuşmuşdu. Musiqinin ehtizazından xoş həyəcan keçirirdim,”könlümün məhbubu” Vətənin milli musiqi aləti tar oxuyurdu… Onun ifa etdiyi Cahangir Cahangirovun “Ana”, “Ana yurdum”, “Dan ulduzu, bir […]

Səxavət Məmmədov – 60 Ömür sürməli dövrandı ( Səxavət Məmmədovun xatirəsinə )

Onun – o, nakam taleli xanəndənin yanıqlı səsini ilk dəfə 10 yaşımda bir yay səhəri dinləmişdim. Və elə o vaxtdan da bu səs məni ovsunlayaraq, sözlər və səslər aləminin sehrinə bənd etmişdi. Elə bənd etmişdi ki, o hadisədən sonra Səxavətin yanıqlı səsini eşitməyəndə qəribsəyir, yeknəsək bir dünyanın sakininə çevrilirdim… 1982- ci ilin iyul ayı idi. Saatlarla futbol oynayıb, necə yorulmuşdumsa, […]

(Görkəmli ziyalı Elman Əliyevin nurlu xatirəsinə)

NURGƏZDİRƏN Gəzdirərdi sonsuz ümman nurunu, İslam ocağından ürfan nurunu. Yanbayan gəzdikcə möcüzələrlə, Əcəmidən Nəqşi-cahan nurunu. Nuhun sorağında Gəmiqayadan, İlkdən gələn ağır karvan nurunu. Əxz edib “Mağara qardaşları” tək “Əshabi-Kəhf” içrə asman nurunu. Nəsrəddin Tusidən dərs ala-ala, Ayrılmaz elm ilə iyman nurunu. “Fatehlər divanı”n qurduqca bir-bir, Tacdan uca duran sultan nurunu. Tuğ qaldırıb daim yalana qarşı, Həqiqət önündə vicdan nurunu. Təbriz […]

1990-cı il 20 yanvar hadisələri haqqında bəzi xatirələrim

Ermənilər tərəfindən zaman-zaman xalqımzın başına açılan faciələri heç zaman, heç kəs unutmamalıdır. Ona görə də bu hadisələri olduğu kimi yazmaq, xalqa çatdırmaq alimin, ziyalının, hər bir azərbaycanlının müqəddəs vəzifəsidir, müqəddəs borcudur. Qoy o günlər, başımıza gələn faciələr heç vaxt yaddan çıxmasın. 20 yanvar 1990-cı il faciəsindən 8 il keçir. Bu münasibətlə keçırilən yığıncaqlarda, televiziya, radio verilişlərində çıxış edənlər öz xatirələrindən, […]

Məhərrəm Zamansız ötən bir il

Əslində Məhərrəm Zaman, böyük ürək sahibi, sədaqətli dost və istedadlı yazıçı kimi onu tanıyanların qəlbində bu gün də yaşayır və yaşayacaqdır. Hər dəfə ölümdən söz düşəndə çoxlarının qorxduğu və vahimələndiyi bu sözə qəh-qəhələr çəkən bu cəsur insan cəmi 53 il ömür sürdü. Lakin bu 53 ilin içərisindən boylanan müdriklik və məğrurluq işıq-işıq yayılaraq min illər boyu diri və əbədi qalacağına […]

Nazim Əkbərov Səkinə xanım Əliyeva haqqında

BU DÜNYADAN BİR İNSAN KEÇDİ… SƏKİNƏ XANIM ƏLİYEVA   “Dünya bir pəncərədir, Hər gələn baxar, keçər…” Bayatı. KİÇİK BİR MÜQƏDDİMƏ Bu müqəddimə ilə sizə həyat məktəbində mənə muəllimlik etmiş zamandan və bu zamanın bir dilimində həyatı ilə muəllimim olmuş bir böyük insandan bəhs edəcəyəm. Sizə təqdim edəcəyim qəhrəmanlıq, qəhrəman yüksək dövlət vəzifəsində işləyən, eyni zamanda bir övlad-qəhrəman, bir bacı-qəhrəman, bir ana-qəhrəman, bir […]

1 5 6 7 8 9 10