Azərbaycan Respublikasının “Təhsil” Cəmiyyəti haqqında

Print Friendly, PDF & Email

“Təhsil” Cəmiyyətinin yaranması haqqında qısa məlumat. 

    “Təhsil” Cəmiyyəti 1989-cu il noyabr ayında təsis edilmiş və 1990-cı ilin avqust ayında Respublika Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçərək rəsmi fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra ‘Təhsil” Cəmiyyəti 1993-cü ilin noyabr ayında təkrar qeydiyyatdan keçmişdir. Təşkilat 22 may 1999-cu ildə növbəti qurultayını keçirmişdir. “Təhsil” Cəmiyyəti könüllü-ictimai özünüidarəetmə formasında təşkil olunmuş qeyri-hökumət təşkilatıdır. “Təhsil” Cəmiyyəti ictimai təşkilat olaraq gənc nəslin təlim-tərbiyəsinin səmərəli təşkilində əməyə, zəhmətə olan münasibətinin formalaşmasında, mədəniyyətinin yüksəldilməsində, elmi biliklərə yiyələnməsində başlıca rol oynayır. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, Beynəlxalq qanunlar əsasında və öz nizamnaməsinə müvafiq fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin fəaliyyəti demokratiya, plüralizm, şəxsi təşəbbüs və Cəmiyyətin hər bir üzvünün məsuliyyətli olması prinsipinə əsaslanır.

 Cəmiyyətin məqsəd və vəzifələri 
Cəmiyyətin əsas məqsədi Respublikada fasiləsiz təhsil sisteminin həyata keçirilməsinə, tədris, təlim və tərbiyənin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə, kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaqdan ibarətdir. Həmçinin təhsilin bütün pillə və mərhələlərində ona ictimai qayğı və yardım göstərilməsi, təhsil ocaqlarının və məsləhət mərkəzlərinin yaradılması, təlim-tərbiyə verən və təlim alan şəxslərin faydalı iş fəaliyyətinə görə qiymətləndirməsi kimi stimullarla gənc nəslin şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına və yüksək peşə hazırlığına kömək göstərməkdən ibarətdir.

Başlıca vəzifələri: 
–   təhsili müasir tələblər səviyyəsində qurmaq, təlim-tərbiyə işlərinin məzmununu zənginləşdirmək üçün tədris müəssisələrinə, maarif ocaqlarına elmi, metodiki, maddi və texniki kömək göstərmək;

–   respublika və xarici ölkələrin qabaqcıl təlim-tərbiyə təcrübəsini öyrənib ümumiləşdirmək və onun yayılmasında iştirak etmək;

–   dövlət və müvafiq idarə, müəssisələr qarşısında təhsil ilə əlaqədar məsələ qaldırmaq, onun səmərəli həllini tələb etmək, təhsil sisteminin işinə kömək və nəzarət etmək:

–   ehtiyacı olan, istedadına görə fərqlənən şagird, tələbə və müəllimlərə, qabaqcıl pedaqoji kollektivlərə və tədqiqatçılara maddi yardım yaxud mükafat vermək;

-tədris üçün keyfiyyətli dərsliklər, dərs vəsaitləri yazmağa və tərcümə etməyə. təlimin texniki vasitələrlə öyrənilməsinə, kompüter texnikasının, informasiya vasitələrinin tətbiqinə səy göstərənlərə şərait yaratmaq, yardım etmək və mükafatlandırmaq;

–  xarici ölkələrin təhsil müəssisələri ilə əlaqə yaratmaq. xarici ölkələrdə Azərbaycanı hərtərəfli təbliğ edən mərkəzlər, təhsil müəssisələri və ya onların filiallarını yaratmaq, mübadilə yolu ilə mütəxəssislər hazırlamaq, konfranslar, seminarlar, simpoziumlar, müsabiqələr, lotereyalar, auksionlar və s. təşkil etmək.

Fəaliyyət istiqamətləri:  
Azərbaycanda fasiləsiz təhsil sisteminin həyata keçirilməsinə yardımçı olmaq;

–  fasiləsiz təhsilin bütün pillələrinin qurulması və inkişafında dövlət strukturları ilə yanaşı, ictimai təşkilatların da rolunun artırılmasına kömək etmək;

–  cəmiyyətdəki yeniləşməni, sosial-iqtisadi inkişafı və elmi-texniki tərəqqini təhsilin yeni məzmun və keyfiyyət dəyişikliyinə yönəltmək;

–   təhsilin bütün sahələrinin müasir səviyyədə təşkili, qurulması və idarə olunmasından səmərə verən ictimai qurumun yaradılması.

Görülmüş işlər: 
1. “Təhsil” Cəmiyyəti elm və təhsil problemlərinə həsr olunmuş 18 görkəmli elm və maarif xadimlərinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş 14 konfrans, dəyirmi masa və seminar keçirmişdir; “Təhsil,, Cəmiyyəti “Sona xanım Tağıyeva”, “Abuzər Ağayev” və “Əkrəm Əsgərov” adına diplomlar təsis etmiş və 1995-ci ildən başlayaraq 2006-cı ilədək hər il bu diplomlar müvafiq olaraq Bakıdakı 190 saylı,Neftçala rayonu Qırmızıkənd kənd və Gəncə şəhəri 4 saylı orta məktəbinin əlaçı məzunlarına təntənəli surətdə təqdim edilmişdir.

2. “Təhsil” Cəmiyyəti 1994-cü ildən Təhsil üzrə nailiyyətlərə görə mükafatlar təsis etmişdir. Texnika, təbiət, humanitar və təbabət elmləri üzrə 4 nominasiyada müəyyən edilmiş qaliblərə 1994-cü ildə cəmiyyətin diplomu təqdim edilmişdir. 1999-cü ildən başlayaraq 2006-cı ilədək müsabiqə hər il müntəzəm keçirilmişdir.

3. “Təhsil Cəmiyyəti 2000-ci ilin yanvarından 2006-cı ilədək  “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət”, “Fizika, riyaziyyat, yer elmləri”, “Kimya, biologiya və tibb”, “Sosial bilgilər” və ”Texnika” adlı 5 seriyalı “Bilgi” dərgisini dərc etmişdir.

4. “Təhsil” Cəmiyyətinin nəzdində 1995- ci ildən 2006-cı ilədək “İnterpretasia” hüquq Mərkəzi fəaliyyət göstərmişdir.

5.  “Təhsil” Cəmiyyətinin “Söz-sözə” yazarlar klubu 1999-cu ildən 2006-cı ilədək fəaliyyət göstərmişdir.

–  6.“Təhsil” Cəmiyyətinin mətbu orqanı olan “Təhsil” qəzeti 1992-ci ildən 2006-cı ilədək davamlı nəşr olunmuşdur.

Nəşrlər:
–  “Texniki lüğətçilik tariximizdən”

–  “Söz çələngi” almanaxı”

–  “Sona xanımTağıyeva”

–  “Borçalı toponimləri”

–  “M.P.Vaqif və Gürcüstan”

–  “Addımlar” poeziya toplusu

–  “Söz-sözə” poeziya mərkəzi

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının “Təhsil” Cəmiyyəti  2006-cı ilin sonuna qədər davamlı fəaliyyət göstərmişdir…

Əliyev Nuğay Xasay oğlu, t.e.n.. dosent;  
“Təhsil” Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri (1989-cu ildən bu günədək).

Tel: +994 50 662 47 54

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.