Yer üzünün halı

Print Friendly, PDF & Email

İndiki ərəfədə bir termində əlavə olundu, Günəş fırtınası, maqnit fırtınası!

Amma səbəblər yenə də, müəmmalı olaraq qalmaqdadır!
Bu ərəfə çox ağır ərəfədir! Bunları biz insanlar edirik! Kimsə “Yenib Gəlib”, bu halları bizə məcburi halda elətdirmir!
Səbəbləri isə, deyilmir, deyilə bilinmir!
Günəşlə bağlı olan, Yer planetinin nüvəsi aktivdir.
Günəş ətrafında olan planetlərin nüvəsi isə, passivdir!

 Nədir passiv, nədir aktiv?
Yer planetinin nüvəsi aktiv olduğundan, dərin qatlarda gedən proseslər səbəbindən, yer səthinə su qalxır və bu səbəbdən hava (oksigen), qatı mövcuddur!
Ətraf planetlərin nüvəsi passivdir ona görə də, onların səthində və dərinliklərində su, “gizlənmiş”-haldadır.
Amma nisbi nəmişliklə əhatəlidirlər!
Günəşlə bizim planeti biri-birinə bağlayan əsas səbəblərdən biri budur.
Sözsüz ki, Günəş ətrafında olan bütün olanetlər də, Günəşlə bağlıdırlar.
Yer üzündə gedən bütün kataklizmlər, davranışımızdan, düşüncələrimizdən asılı olur!
Yə’ni daha kobud desək, belə bir bağlılıq var ki, düşüncə və davranışımıza görə, sanki həm Kainata eyni vaxtda Kainat İşıq təmsilçisi Günəşə bizlə necə “davranmalı”- olduğunu sanki tələb edirik və o halları da yaşamağa məcbur oluruq!
Edən biz insanlar, bizə bir də, dərs verməyə “Kimi isə”-axtarırıq!
Bəşəriyyət bütün halları ittiham edir, amma öz dağıdıcılığını kimlərdəsə axtarmağa çalışır!
Budur yer kürəsinin bu günkü halı!
Bütün fəlakətlərə biz insanların davranış və düşqncələri səbəb olur!
Bunlar ittihamlar deyil, həqiqətlərdirlər!
Onlar da, cəzasız qalmırlar!
Heç bir varlıq cəzasız qalmır deyib də, sakitləşmək hələ, cavabdehlikdən uzaqda qalmaq demək, deyil!

Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.