Qıcqırma Prosesi, Labüddür, Onu Dayandırmaq, olmur…

Print Friendly, PDF & Email

Bir çox Başlanğıclar, Qıcqırma Prosesi ilə, başlar!

Ümumiyyətlə, bütün Meyvələrdən, Qıcqırma Prosesi nəticəsində, Sirkələr alınır!
Qıcqırma Prosesi, yə’ni ki, “Qıcqırma Prosesinin Mahiyyəti – bütün Kütlələr arasında dayanıb, onları Hava ilə, Oksigen, Kislorodla, Zənginləşdirmə, halına deyilir”, bu halın getməsi, Mütləqdir!
Çünki, Qıcqırma Prosesi, bütün Qida mə’mulatlarını, Hava ilə, Zənginləşdirməyə xidmət, edir!
Çox addi görünən, Xəmir Yoğurmanın özü də, Xəmiri Hava ilə, Zənginləşdirməyə xidmət, edir!

Qıssa kəlmə kimi görünən, “Unsuduz” arasında, Maya, Droj dayanır!
“Unsuduz”, yə’ni ki, Un-Su-Duz, Birliyinin nəticəsində, Xəmirdən, Çörək hasilə gəlir!
Xəmiri Yoğurduqca, Xəmir Qatları arasını, Hava ilə, Oksigenlə, Kislorodla, Zənginləşdirilməsi uçun, yerinə yetirirlər!
Bütün Qıcqırna Proseslərində, Qlyukoza, Froktozaya keçid mərhələsi arasında, Mütləq olaraq, Qıcqırma Prosesi başlayır!
Bu, Qıcqırma Prosesini saxlamaq, mümkünsüzdür!
İnsan Mə’dəsinin özü belə, Qıcqırma Prosesinə, köməkçidir!
Tibbidə belə bir, Anlayış var, “Mə’də Şirəsi”, deyilən həmin Mə’də Şirəsinin, Qarşısını almaq, mümkünsüzdür!
Çünki, “Mə’də Şirəsi”, Turş Daşıyıcısı olduğundan, (qıcqırma prosesinə, əsas amil), Həzmə Köməkçi bir, Komponentdir!
Ümumiyyətcə, Mə’dənin özü, bir Kamera, bir Tutum olduğundan, bütün Qida Çeşidləri, Məhlullar, Mayelər, Mə’də daxilindən, keçirlər!
Amma, bütün Mə’dələr, 30-35 Gündən bir, Öz Mə’də daxili Divarlarını, Qatlarını, bizim heç xəbərimiz olmadan, Yeniləşdirir, Cavanlaşdırır, Dəyişdirir!
Belə olmasa idi əgər, Mə’də Daxili, özü-özünü, necə deyərlər, “Yeyib”, Deşərdi!
Bütün Mə’dələrə, Turş daşıyıcısı, Qıcqırma Prosesi, Hava Zənginliyi Qarışığı, Həzmlərə, köməkçidir!
Bu Dünyaya Gələli, İnsan və Bütün Canlıların, ən əsas, Anatomik Üzvlərindən biri, Bir Ürək, bir də, Mə’dədir!
Ürəklə, Mə’də, İlk Andan, Yer Üzünə Gələndən, Son Anacan, hər İkisi, çox vacub, Qoşa, İş Fəaliyyətindədirlər!
Ürəklə, Mə’də, Canlının, İnsanın, Bütün Anatomik Üzvlərinin, Var Olması üçün, çox, Vacibdir!
Çox, Vacib olan, odur ki, İnsanı, Canlını Var Edən, onun bütün Anatomik üzvlərini, İşlək Edən, bir Ürək, bir də, Mə’dədir!
Tək Xəmir etmək üçün, Una (Unu Suya yox, Suyu Una əlavə edərlər), Su əlavə etməklə, (25-30°C), Nisbi Nəm Miqdarını Nizamlamaqla, əlavə edilən, Duz Miqdarı, Qıcqırma Prosesi arasında Dayanmaqla, Qıcqırmanın rəvanlaşmasına, Maya, Droj, həmin Xəmirin, Hava ilə, Oksiğen, Kislorodla, Zənginləşdirməsinə, əsas bir Prosesdir!
Üzümü Qıcqırtmaqla, bir Çaxır alınar, bir də, Üzüm Sirkəsi, alınar!
Qıcqırma, baş verməsə, Hava ilə Zənginləşməsə, Məhsul Boğular, Məhf olar!
Xəmirin, üzərini də, müəyyən vaxta qədər örtməklə, Qıcqırma zamanı, Hava qatı, tədricən ayrılmaqla, Xəmiri bir daha, Hava ilə, Zənginləşdirməsinə, xidmət edir!
Üzüm Sirkəsi, Alma Sirkəsi, bir Katalizatordur!
Evlərdə, Sənayedə hazırlanacaq, müxtəlif Turşulara (Kələm, Kök, Xiyar, Pamidor), Sirkə Turşusu, əlavə edilir!
Bu, Sirkələrlə yanaşı, həmin Mə’mulatlara, Duz Miqdarı, əlavə edilir!
Həmin, İki Birlik, Turşu üçün, nəzərdə tutulan, Tərəvəzlər tərkibindən, Su miqdarını, ayırır. 
Bənna üçün, Tikintidə, mütləq palçığı qarışdırırlar!
Qarışdırılan Palçıq Tərkibini, Hava Qatı, Yetişdirir, hava ilə, Zənginləşir!
Palçıq miqdarı, qatışdırılanda, o, Hava Qatı ilə, Zənginləşir ki, Daşın-Daşa birləşməsinə, köməkçi olur!
Qarışdırılan Palçıq – Torpaq, Duz Minerallarının Birliyi olmaqla, əlavə edilən Su, Nisbi Nəm Miqdarının, bərabərliyini, Qarışdırma isə, Hava ilə, Zənginləşdirilməsinə köməkçi, olur!
Xəmirlər də, belə Yoğurulmaqla, o, Xəmiri, Hava Qatı ilə Zənginləşdirməsinə, Qıcqırma Prosesi, onu daha da, Hava Miqdarı ilə, Zəngin edir!
Dörd, Dad Daşıyıcısı, var!
Acı, Turş, Şirin, Şor!
Hər birinin, Ayrı-ayrılıqda, öz Mahiyyəti var!
Hər birinin də, Hava ilə Zənginləşməsi üçün, Qıcqırma Prosesi var!
Qıcqırma Prosesi zamanı, arada Turş miqdarının Var olması, Hava Tumurcuqları Ayrılmaqla, Məhsulları Hava ilə, Zənginləşdirər!
Qıcqırma Prosesi olmasa, Parçalanmalar, Ayrılmalar olmaz, Hava qatl ilə, Oksigen, Kislorodla, bütün Qarışıqlıqlar arasında, Turş miqdarı, Qıcqırmalar, Dayanar!

Vahid Rzaev. 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.