Vücudlar sirli, örtülüdür… (“Kütlə, çəki, sür’ətlər”, yazısına əlavə)

Print Friendly, PDF & Email

Bütün Kişi Qadın, Qızlar Oğlanlardan bu başdan üzür istəyirəm!

Çünki, elə hallar, elə vücudi mərhələlər var ki, onların hammısını açıb olduğu kimi demək, etik çərçivələrə, Vücud sirri, vücud Gizlilərini demək, bir o qədər də, məsləhət bə məqbul olmur!

Bu halların bə’zilərini insanlar bilir! Hərdən, sadəcə olaraq, yadlarına salmaq lazım gəlir!

Məsələ budur ki, (əvvəlcədən üzür istəyirəm, ona görə ki, çünki insanlar, bu adlıqları belə adlandırıb, belə bilirlər).

Aydınlaşdırılmalı sual belədir ki, “Qadın vücudu (Qnekoloji mərhələ), 16-ı Aktiv, 16-ı Passivdir. Kişi vücudu 32-i Aktivdir!

Yer üzündə, İki Qütb arası, bütün Yer üzü xanımlarının Anatomik, Bioloji quruluşu, eynidir!

Burada, Qitə, irq, cəhət bir o qədər də, rol oynamır!

Məsələ belədir ki, qadın vücudu (əvvəlcədən bağışlayın), iki hədli iş prinsipi ilə, fəaliyyətdədir!

Qadının hamilə olması üçün, menustrasion mərhələdən sonra, cəmi 16-gün ərzində, mayalanma baş verir, qalan ikinci 16-günlük ərzində isə, mayalanma prosesinın baş verməsi, qeyri mümkündür!

Yə’ni mümkünsüzdür!

İkili, qarşılıqlı münasinətlər nəticəsində, (menustrasion dövrdən sonra), 16-gün ərzində (aktiv) mayalanma, baş verir. 16- günün tamamından sonra, qalan 17-ci gündən başlayaraq, (passiv mərhələ), mayalanma, hamilə olmaq mümkünsüzdür!

Kişi vücudunda, bu proses (menustrasion), baş vermədiyindın, o 32-aktiv olaraq qalır!

Bu bioloji varlıqlar niyə belə iş fəaliyyətindədirlər, bu başqa mövzudur!

Qəribə bir hal da, ondadır ki, bütün qadınlar yox, bir çoxları həmin, bir 16-günlükdə çox əsəbi, çox hövsələsiz ola bilirlər, bu hal kişilərədə də, olur!

Baxırsan-baxırsan ki, “bu insan bir yönlü 16-lıq ərəfəsindədir” ki, özündən xəbəri yoxdur! Amma bu halı əsəbilik, hövsələsizlik halları, özləri nizamlamalıdırlar!

Nə qədər də, etik çərçivələrə sığmağa çalışsam da, bütün bu hallar, belə bir iş prinsipindədirlər!

Bu hallar (qadın-kişi, gənclik-cavanlıq), ilk Yer İnsanından, bu günə qədər və bundan sonra da, belə fəaliyyət göstərəcəkdir!

Ümidvaram ki, bu yazı üçün üzürlü saydınız!

Neyropumoral, bütün canllların orqanizmlərində, aparıcı bir funksiyadır!

Yə’ni ki, istər Oğlan uşağı, istər Qız uşağının kiçik, balaca vartında nə qədər də, şıltaqlıq etmiş olsa da belə, uşağın Başından, kürəyindən (diafraqma zədələnə bilər, deyə), Vurmazlar!

Ümumiyyətcə, yaşca böyük insanlar, uşaq şuluq etdikdə, şılraqlıq etdikdə, bir çox hallarda, başından vurmaları, qətiyyən olmaz!

Neyrohumoral özü də, yaddaş daşıyıcısı olduğundan və Qan dövranı sisteminin hərəkət mexanikası Baş, Təpə mərkəzindən paylaşdığından, sonrakı həyat mərhələlərində, bir çox fəsadların başlanmasına şərait yaradır!

Yə’ni, əsəb, qan sustemi, uşaq üçün, zədələnməməlidir!

Kişilər yox, amma qadınlar öz orqanizmlərində gedən bioloji prosesləri həssaslıqla hiss edirlər! (Bu onların, gizli, örtülü, sirli aləmidir ki, onu tamami ilə açmaq da, bir o qədər də, məqbul deyil).

“Qadın nəvaziş istər”, belə bir söz, cümlə insanlar arasında işlədilir!

Bu o demək deyil ki, “nəvaziş” onları “tumarlamaqla”, bitməlidir!

Nəvaziş yə’ni ki, qadına hansısa bir mərhələdə, çox diqqətcil olmaq lazlmdır!

O, hansı mərhələdir?

O mərhələ, qadının hamiləlik dövrü ərəfəsidir ki, dünyaya övlad bəxş edəcəkdir!

Bundan əvvəl belə bir yazı “Qadın vücudu elmi mərkəzdir”, adlı yazı səhifəyə yerləşdirmişdim!

Orada, qadının hamiləlik ərəfəsində dərman preparatları bir çox fəsadlar törədə bilər, qeyd olunmuşdu!

Bir neçə hala baxdıqda, bir çox hala da, biganə olaraq, qalırıq!

Heyvanat aləminə baxdıqda, deyək ki, pişik, it, pələng, şir, canavar və s ot yeyirlər!

Ona fikir vermək istəmirik ki, o heyvanlar hansı mərhələdə və hansı otu yeməyə ehtiyac duyurlar?

O, ot, ağrı kəsəndir, antibiotikdir, soyuq dəymə otudur?

Onun o mərhələdə, nə kimi bioloji üstünlütü var ki, heyvanat aləmi (hansılar ki, otla qidalanmırlar), mütləq o otu “yeyirlər?”.

O otdan dərman preparatı hazırlamağa dəyər, mümkündürmü?

Bir maraqlı hal da, ondadır ki, dırnaqlı heyvanlar, keçi, qoyun, inək və s çöldə daş tapıb, o daşı yalayırlar!

Həmin daş, natrium xlor (duz), o heyvanlara nə verirə fikir vermirik!

Məsələ budur ki, dəri, dəri üstü yun, tükü sabit saxlamaq üçün, orqanizmləri isti-soyuğa davamlı olması üçün (termodinamuka), o “duzu”, yalamaq məcburiyyətindədirlər!

Tövlələrdə, axurlarda, o heyvanlar üçün Daş duz qoyulur ki, o heyvan o daş duzu, yalasın?

Bunlara təsərrüfatçılar bəlkə də, bir o qədər də, əhəmiyyət vermirlər!

Həmin “ot”, həmin “daş duz”, o heyvanların sağlamlıq ehtiyacını tə’min edir!

Bə’zi məqamlarda, karıxmayaq!

İnsan, canlı yaranışında Qadın-Kişi, Erkək-Dişi, ancaq vasitəçi olaraq, bir iştirakçılardırlar!

Yə’ni ki, atam-anam, məni “yarada bilməz”, o səbəbdən ki, onların özləri yaranmış olduqlarından, məni necə “yarada”, bilərlər konçepsiyasından yanaşsaq, bir çox örtülü, sirli məqamlar aydınlaşa bilir!

Yə’ni ki, əgər, canlı yaranışına, qadın-kişi, erkək-dişi bir vasitəçilərdirsə, bəs sirli, örtülü Yaranış Prosesi, necə baş verir?

Deyilir ki, hər bir Yaranış, bir Zərrədən Yaranışdır!

Zərrə, İşığın Yayılmış, Səpələnmiş halı olub, Kainat daxili, bütün kütlə və varlıqlardan, maniyəsiz keçərək, sərbəst amma, Yaranış tə’inatını gözləyən, bir İşıq Payıdır!

O, Zərrə Payı, bütün Kainatın, Vaxtsız-Zamansızlıq Qanununa ta’be olaraq, xaotik, özbaşına “Yaranışa, Ol, Qərarını Vermək” gücünə malik, deyil!

İşıq Sahibi, Yaradan Sahibi Mütləqin Özü, Qərar-Təyinatı Vermək Hüququndadır!

Bu ilkin olan hal, heç vaxt Kainatda, Vaxta-Zamana sığmayan bir qanun olduğundan, Kainat sistemində, xaotik, özbaşınalıq hökm sürə bilmir!

Deyək ki, Yaranışa ayrılan, o, bir İşıq-Zərrə Payı ki, “canlı” yaranışına Təyinat aldı (Ol ki!), o, Zərrə payı ilkin olan Qadın varlığında16-ya, yə’ni Kainatda hərəkətdə olan bütün küllü-kütlələrin hərəkət sür’ətinə uyğun olan, tezliyə uyğun olaraq, təyinat alır!

Düzgündür ki, yer aləmində insanlar deyir ki, “ömür qədəri, tale, bəxt, qədər, qismət”, həmin o, ilkin olan, 16-lıq ərəfəsində, Oğlan-Qız, və ya Ekiz, Üçəm “olsun”, gününə aiddir!

İkinci 16-lıq, insanın Yer Aləmindən ayrılarkən, “ölərkən”, onun varlığından ayrılan 0,16 qr. azalmadır ki, o da, Ruhi İşıq qədəri olub, O biri Aləmə qovuşur!

Bir hal da ondan ibarətdir ki, mütləq olaraq, izdivacda kişi faktoru (erkək), aparıcı funksiya daşımalıdır, ona görə ki, Kişi varlığı Kainatın ilkin halında, İşıq payı daşıyıcısı olub, tam 32-nin təmsilçisi funksiyası daşıyır!

Yaranacaq övlad, ikinci 16-lıq ərəfəsində ata-ananın üz gizgiləri, hərəkət dinamikalarını, boy, görkəm, rəng funksiyalarını daşıyacaq müddətinə aid olur!

Bununla yanaşı övlad, ata-ana ilə yanaşı, babalarının-nənələrinin üz gizgilərini də, hərəkət dinamikalarını da, daşıya bilir!

Amma xasiyyətlər müxtəlif olur ona görə ki, hər bir yaranmış fərd, Kainatın hansı tərəfindən (ilkin 16-lıq ərəfəsi), gəldiyi, oranın göstəricisi, təmsilçisi olur!

Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.