“Piramida” – Mə’na və Mahiyyəti…

Print Friendly, PDF & Email

Misirdə olan Sfinksin səmti Şərqədir!
Sfinks, Sübh Günəşinin İşığını qarşılayan, mə’nası daşıyır!
Onun mə’nası, Şərqə tərəf üz tutması, İşığa, Günəşin çıxma səmtinə olması, mühümm mə’na daşıyır! 
O, Sfinksin, Mahiyyət, Mə’na adlığı isə, “Atam, Ra”-dır! 
Yə’ni ki, Atam, Ra – İşıqdır!

Amma, həmin “Sfinksin” adlığı düzünə və əksinə oxunuşu biri-birini tamamlaylr təstiq edir! 
Necə ki, Ata və Ana kəlməsi düzünə və əksinə oxunuşu kimi!
Həmin, Misir Ehramlarının sirli kodlarını açdıqda, belə bir ardıcıllıqla qarşılaşırıq!
Həmin Ehramları, “Piramida” – adı ilə, adlandırıblar!
“Piramida”, Sözünün, sirrini açdıqda, belə oxunur :
“Pi”- (3,16 dairə sahə vahidi kimi qəbul edilib), müəyyən olunmuş sahə,
“Ra”- İşığa Yüksəlmə, İşıq Zirvəsi.
“Mi”- Ehramın hər tili, Üç bucaq tipli olmaqla, (yə’ni, musiqi notunda da, Mi- Üçüncüdür, üçüncü not, açardır),
“Da”- mənsubiyyət bildirişi olmaqla, “Piramida”-İşıq Mə’bədi kimi, xarakterizə olunub!
Bir az da, dərinə gedildikdə, bütün Mələklərin adlıqlarında “Ra”- ifadə olunur!
Necə ki, Əz-Ra-il, Cəb-Ra-il.
Qu-Ra-n, Ya-Ra-dan və s, və i.
“Ra”- hər bir halda, Müqəddəs İşığı Təmsil, Tərənnüm, edir!
Yə’ni, Mahiyyət aydınlaşanda, o, Məfhumun, Mə’nası, daha aydın olur!

Vahid Rzaev.

facebook

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.