Oval, Ellipsoid, hesabatı…

Print Friendly, PDF & Email
Oval, Ellipsoid, hesabatı…
Çox düşündürücü hal ondan ibarətdir ki, hər hansı bir varlığın var olduğunu görürük.
Onun ilkin halının da olduğunu bilirik.
Onun ilkin halının, bütün bu quruluşların ilkin halının, necə olduğu, ilk Yer insanına, mə’lum olubdur.
Onu, bu Aləmin quruluşu Oval tipli, Ellipsoid tipli və bütün başlanğıcların onun çərçivəsi daxilinə sığdığından, onun forma və hesabatı, onlara mə’lum olubdur.
Heç bir hala əsaslanmadan, heç bir halın hesabat metodikası olmadan, heç bir hala da, hesabat üsulunu vermək olmur.
Pi 3,16 – olmaqla, yəni ki, Ovalın, Ellipsoidin uzun qolunun, qısa qola olan nisbət ölçmə metodikasıdır.
Pi, hesabatı 16 – dan olduğundan, ilk Günəş alfavitinin, əlifbanın 32 hərfinin, tən bölməni 16 – cı hərfi də, “P” olduğundan, Ovalın həndəsi, riyazi hesabatını Pi – kimi adlandırıblar.
Əlifba, Alfavit tərkibində olan, “P”, hərfi, fonemi, mə’na daşıdığından, həmin P – hərfi, “İldırımın, güclü işıq saldığı” kimi mə’na daşıyırdı.
Yer üzünə babalarımız, hər hərfin mə’na mahiyyətinə görə, alfavitləri tərtib etmişdilər.
Bu səbəbdən, alfavitdə hərflərin say hesabı və mə’na mahiyyəti, çox vacib bir hal sayılırdı.
Ovalın tərkibində, bucaq görüntüsü olmadığından onu bucaq ölçü hesabatı ilə, hesablamaq olmur.
Amma, olan Oval, Ellipsoid, sahəsini, dördə böləndə, onda Oval daxilində, dörd bərabər sahə alınır.
Belə olan halda, dörd hissəyə bölünmüş Oval daxili, dörd bərabər bucaq forması alınır.
Bucağın toplum halı, 4 olmaqla, hər bölüm (Kainatdan ilkin olan 9), 90° olmaqla, Ovalın bir yarısı 180°, o biri də 180° olmaqla, 360° ümumi hesabat alına bilir.
İnsanın, anatimik – fizioloji halı da, Oval daxili qanuna tabe olaraq, onun 18 – yaşı, (180°), tam yetkinlik yaşı kimi başlanğıc halı, Oval daxili şərtə, çox uyğun kimi görünür.
Əgər, Səmavi Kitabların mətnlərinə istinad etsək, onda o mətnlərdə, “Altı günə, Yaratdım”, keçir.
Sözsüz ki, həmin hesabat “Günəşlə olan ölçü”, ilə deyil, Müddət hesabatı ilə, olmuş olar.
Belə olan halda, Ovalın hesabatında, bir yarım sahə, Ovalın sağa olan tərəfi Üç müddətə, sola olan tərəfi də, Üç müddətə, olmaqla onda, 3 + 3 = 6 alınır.
Bu hesabatla, Ovalın bir yarımdairəsi ilə, üz – üzə olan yarımdairəsinin cəmində, 6 + 6 =12 alınır.
Ovalın tam sahəsi 12 – rəqəmi ilə yekunlaşması ilə, yəqindir ki, o halda, bu səbəbdən, Yer üzündə, 12 – müqəddəs rəqəm kimi, hesab oluna bilər.
Beləliklə, Oval daxili bütün hesabatlar, heç də, əsassız uydurma, 1, 3, 4, 6, 9, 12, 16, 32, hesabatları ilə, ola bilməzdilər.
Beləliklə, ilk bucaq forması, Oval daxilini, uzun qolun, tənbölən nöqtəsindən, bir pay çevrə hissəsi bucaq quruluşu alınır.
Həmin bu hesabatı, çevrəyə, kürəyə də, tətbiq edilərək hesabatlar aparıla bilir.
Pi – çevrəyə, kürəyə, bir o qədər də yox, amma ki, Ovalın Ellipsoidin sahə ölçüsü hesabatı kimi:
S = Pi ab.
Burada:
S – oval ellips sahəsi.
Pi – uzun qolun, kiçik qola, nisbəti bölünməsi.
a – uzun qol,
b – kiçik qol.
Həmin “Pi”, heç bir xalqa məxsus olmayan, heç bir Yer üzü alfavit tərtibatına aid olmayan, bir vaxtlar, Günəş dil Əlifbasında, Günəş dil Alfavitində olduğu kimi, əlifba tərkibində, P – hərfi isə ortada, 16 – cı hərf kimi dayandığından, onu həyat anlayışı, həyat quruluşu kimi əsas, 32 – hərfin, tən bölməni kimi, Kainat quruluşunun, yəni ki, Ovalın Ellipsoidin də, uzun qolu 32, qıssa qolu 16, hesabatına uyğun olaraq, şərh edilmişdir.
O, ilkdən yer üzündə ilkin olan Günəş əlifbasında, “P” – ortada dayanan, “peyy, peymanə, peyy ki, gözəl sima, gözəl üzlü, işıqlı, işıqla gələn, işıq gətirən”, mə’nasında, bölən bərabərləşdirib bərabərliyə gətirə bilən kimi, xarakterizə olunurdu.
İlkdən, ilk Yer üzü əlifbada, həriflərin sayı 32, Rəqəmlər isə, 1 – dən, 9 – kimin olduğundan, Ovalın, Ellipsoidin də, özünə məxsus, Pi ilə, hesabat metodikası da, mövcud olmuşdur.
Vahid Rzayev
03.05.2018
FB
 
 
 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.