Nüvələr, Zərrələr, temperaturlar…

Print Friendly, PDF & Email

Kainat boyu bütün planetlərin mərkəzində nüvə yerləşir.

Nüvəsiz planet mövcud ola bilərmi?

Nuvəsiz planet mövcud ola bilmir!
Səbəb?
Hər planet üçün nüvə mövcudluğu, o kütlənin mövcudiyyətinin səbəbidir!
Günəşdə fəsillər mövcuddurmu?

Günəşdə – günəş nüvəsinə görə, fəsillər mövcud deyil, amma nüvə tamperaturunun, sabitlikdə, fərqlər həddi mövcuddur!

 Çünki günəş nüvəsi temperatur həddi 6-12 dərəcə, müəyyən vaxtlarda 14-dərəcəyədək fərqləndikdə (11- tsikl) Günəş planeti daxilindən “lava”-püskürmələri aktivliyi baş verməsinə səbəb olur.
Bütün nüvələr sabit temperatur həddi daşıyıcılarıdırlar.
Yer planetinin nüvəsi də, temperatur həddi daşıyıcısıdır!
Yer planeti nüvəsi ikili temperatur həddində olduğundan, temperatur həddini bir bərabərliyə bölmə məcburiyyətindədir!
Yer planetinin, nüvə temperaturu 6-12 dərəcə arasındadır.
Günəş şüasının temperatur həddi 12-14 dərəcədir!
Yer planeti ilə “Qövs sinmasında”- (iki kürə arasındakı işıq şüasının kürə əyrisi, dairəvilik modeli), temperatur həddi 40-60 dərəcə arasında (yer səthində) yer dərinliyində 4-8 dərəcəni dəyişə bilmir!
Qövs şüa sinması 60-dərəcəli temperaturu üstələyib, 
100-dərəcəyə çatmır. 
Yaxud əksinə, iki qütbdə 100- dərəcə soyuq həddini keçə bilmir!
Bunlara səbəblər nədir?
Böyük Partlayışndan alınan hərarətin Soyuma Həddi 4-10 dərəcədə nizamlandı, bu “daxili mütləq”-temperatur həddini müəyyənləşdirdi!
Kainat daxili temperatur həddi 4-10, dərəcədir!
Maraqlıdır Zərrənin kütləsi var, temperatur həddi də, mövcuddurmu?
Zərrələrin temperatur həddi 4-8, dərəcədir!
Əgər ki, bütün yaranacaq kütlə və varlıqların müəyyən edilməyən tümperatur həddi mövcud olmasa idi, canlı yaranışı qeyri formada, formalardan, görkəmlərdən çıxan olardı (bədheybət).
İnsan yaranışı da, bir zərrədən (bütün canlılar) yaranırsa, insanın vücud temperaturu 36,5-37 dərəcə C. “Maya”- qarşılıqlı temperatur həddi (8+8 =16 dərəcə), ikili(İşıq və mühit) vücud daxili temperaturdadır. Bu hal, Zərrə temperaturunun 4-dərəcə, mühitə düşmə anı da, o mühiti o, lazım olan, ona uyğun olan məqamda, bağlılıq halıdır ki, vücud daxili 8-dərəcə, ikinci vücud daxili 8-dərəcə halına çatma momentində, qarşılıqlı axıcılıq anlarının nəticə momentidir. Bir Zərrə ətrafından sonrakı mərhələdə – embrion, rüşeyimə halı yaranar. Bütün hallara İşıq başlanğıcdır, ilkdir, 8-10 dərəcə həddindədir ki, o “daxili mütləq”-Kainat temperatur həddinin təmsilçiliyinin daşıyıcısıdır!
Baxmayaraq ki, bədən tempüraturunun bir “gizli hədd temperaturu”- anilikdə 40-60, dərəcəyə yüksəlir və anilikdə sönür. Bu hal təyinata “təkan anı”- dəvamiyyət başlanğıcını təyinləşdirər (akt zamanı).
Bütün planetlər mərkəzində, nüvə mövcudluğu mütləqdir!
Nüvələr – Ata, işıq daşıyıcısıdır! (kobud desək – Kişi funksiyası). Planet – “Ma”- yaradıcı, vücud kütlədir!
Yə’ni, “Ma”- yaradıcı varlıq olsa da, bitki, heyvanat, insan, kütlə, cisim və s. İşıq iştirakı olmadan, həyata artım, törəmə bəxş edə bilmir! 
Kişi – işıq təmsilçisi, qadın – “ma”, yaradıcı vücud və varlığıdır!
Bütün başlanğıclar İşıq başlanğıcından başladığından, Kişi (erkəy), Kainatın ilkin işıq təmsilçisidir!
Qadın Ma, törədici, canlı bəxş edicidir! Onlar isə, temperatur daşıyıcılarıdır!
O vücudlar varlığında, “daxili mütləq dəyişməz”-tümperatur daşıyıcıları olduqlarından, bir mərhələdə, temperaturun keçid mərhələsində, bir Zərrədən törənəcək varlıq, törəməyə başlar!
Burada bəhs olunan, “temperatur”-haliyədə işlənən, temperatur adlıqları olmayıb, “daxili mütləq, dəyişməz”-temperatur həddi nəzərdə tutulur.
Bütun prosseslərdə, İşıq, Zərrə, Su, Temperatur hədləri aparıcıdırlar!
Bu mətn, böyük Elmi mövzudir!

Vahid Rzaev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.