“Naxçıvan mətbəxi” kitabı barədə

Print Friendly, PDF & Email

İt is a great happiness to know your own history. Each page of the history of our culture is rousing an interest.Turning over these pages the big way of life that our great grandfathers have passed is being revived in front our eyes. While learning our history, culture, our memories become strong and more increases our love.

Öz xalqının tarixini bilmək böyük xoşbəxtlikdir. Mədəniyyət tariximizin hər bir səhifəsi maraq doğurur.Bu səhifələri vərəqlədikcə ulu babalarımızın keçdiyi böyük həyat yolu gözlərimizin qarşısında canlanır. Tariximizi, mədəniyyətimizi öyrəndikdə yaddaşlarımız möhkəmlənir, Vətənin hər qarış torpağına məhəbbətimiz daha da artır.

Kitab,  “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya birliyində 2012-ci ildə çap olunmuşdur.

            Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Təbriz küçəsi,1

Kitabı yüklə/Download book

İstinad: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.