Kütlə, çəki, sürətlər

Print Friendly, PDF & Email

İndiki dövrdə təyyarələr insanlara hərəkət köməkçisidir. Amma təyyarələr ancaq qanad və gövdəsinə görə uçmurlar. Bu təyyarələrə mühərrik gücünə görə hərəkət sürəti verilir və aerodinamika qanunları nəzərə alınır.

Avtomobillər böyük sürətə uyğunlaşanda havalanırlar yəni yer səthindən ayrılırlar və s.

Yer planetinin çəkisi varmı? Əgər kütlə varsa, çəki də vardır! Amma yer kürəsi günəş ətrafında hərəkət sürətinə görə yer planetinin xüsusi çəkisi 16 – ya bərabərdir. Yer planetinin hərəkət sürətindən ayrılan kosmik gəmi içərisində olan kosmonavt “çəkisizlik” şəraitinə düşür. Niyə? Çünki, həmin gəmi və daxilində olan insan böyük kainatda planetlər arası birgə sürətə uyğunlaşaraq 16 çəkidədir.

Kainat daxili planetlərin birgə hərəkət sürəti 16 olduğundan ( bu çox böyük hərəkət sürətidir ) planetlər biri – birini cəzb etmir. Gəmi və kosmonavt xaotik olaraq cəzb etmə nəticəsində harasa süzülüb yox olmur. O gəmi və yer kürəsi planetlər arası sürətə uyğunlaşdığından çəki hiss olunmur. Planetlər arası sürət 16 – dır. Kainatda bütün planetlərin birgə hərəkət sürəti 32 – dir. 16 – ı, 32 – i Kainat hesabatında mühüm rəqəmdir. Təbiətdə, bitkilərdə, insan vücudunda, 4, 16, 32 mütləq hesabatdır.

Qadın vücudu 16-sı aktiv, 16-sı passivdir. Kişi vücudu 32 aktivdir.

İnsanın ölüm halında, ölüm anına baxaq: İnsan o, anda ( ölüm ) anilikdə vücud çəkisindən 0,16 qr. itirmə ( azalma ) müşahidə olunur. Tüstü ( qara ) 16 km. radiusda yer səthinə bucaq altında yenir, yayılır, həll olunur.

Elmdən məlumdur ki, insan oksigenlə nəfəs aldıqda ciyərlərindən karbon xaric edir. İnsana süni nəfəs verildikdə əyər ölüm halında olan o, insana oksigenlə kömək əvəzinə, xaric olunan sırf karbonla müdaxilə edilərsə o, insana kömək yox ölüm hökmü vermiş olarıq. Amma insan nəfəs aldığı oksigeni ciyərlərindən xaric etdikdə, mütləq olaraq oksigenin 16% -ni karbona çevirmədən özündən xaric edir. Əgər belə olmasa idi, nəfəsi dayanmış insana süni nəfəslə kömək göstərməyimizin heç bir mənası olmazdı. Lakin süni nəfəslə kömək etmək istəyən insan 16% oksigeni özündən nəfəsi dayanmış insanın ciyərlərinə təzyiqlə qovaraq, mexaniki güc tətbiq etməklə onu ölümdən xilas edə bilir və s.

Yer kürəsinin günəş ətrafında olan hərəkət dinamikasına baxaq: Yer kürəsi ( öz nüvəsinə görə) dayanmadan öz traektoryasında günəş ətrafında hərəkətdədir. Yer kürəsində olan çaylar, o hərəkət sürətinə görə axır. Ona görə ki, yer planetinin hərəkət sürətinə uyğun olaraq axmadadır. Cazibə olmuş olsa idi, çaylar, dənizlər, okeanlar biri – biri arasında karıx qalar, səmtləri qarışıq olardı. Kainat daxili külli kütlələrin biri – biri arasında cəzb etmə və özündən itələmə mexanikası olmadığından cəm planetlərin bir sahədən başqa bir sahəyə toplaşması da mövcud deyil. Kainatda xaotik, xaos özbaşınalıq hərəkətləri yoxdur.

Sərbəst düşmə var. Sərbəst düşmə yer planetinin sürətinə uyğun olaraq bucaq altında 16 – ya düşür.

Vahid Rzayev.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.