İşıq və Zərrə toplum hərəkəti

Print Friendly, PDF & Email

H. Teslanın “dəyişən cərəyan” – kəşfi bəşəriyyəti İşıq aləmunə bağlaya bildi!
Elektrik cərəyanı 50 hers tezliyinə çatdırıldı!
  O 50 hers tezlıyı, elektrik İşığının kvant-kvant (yə’ni hissə-hissə işıq axımının, selinin diskret kəmiyyətdə olduğunun, daha dəqiq desək, yanıb-sönür halını o 50 hers tezliyinə uyğun, bir “işıq axımı”- kimi müşahidə edirik) halını nizamlamağa xidmət edir!
   Yə’ni elektrik işıq halını bir hədli kimi müşahidə edə bilirik.

Amma Kainat sistemində də, İşıq selinin bərabər “Nizamlama” – həddi mövcuddur!
   Necə ki, Kainat daxilində bütün küllü-kütlələr (planetlər), həmahəng sür’ət tezliyinə, Nizamına tabedir!
   Yə’ni Kainatda bütün planetlər 16-vahid sür’ət, Nizamı çərçivəsində (o həddindən artıq, çox böyük sür’ətdir) sür’əti nizamındadırlar!
   O sür’ət tezliyinə mütənasib, biz canlıların görmə tezliyi də, 16-vahid tezlik sür’ətinə mütənasibdir, predmetləri görərkən, onların hərəkət halını o 16- ya müvazi müşahidə edə bilirik!
    Kainatda başqa hərəkət sür’əti mövcuddurmu?
Planetlər arası hərəkət sür’əti 16-vahidə nuzamlandığı halda, İşıq və İşıqdan Zərrələrin hərəkət sür’əti 64-vahid nizamına uyğundur!
Planetlərin hərəkətlərini rahat müşahidə etməyimizə səbəb, gözümüzün görmə tezliyinə münasib olaraq (16), bir yerdə görürük!
    Amma Kainatda hərəkətdə olan Komet və Asteroidlərin hərəkət sür’əti 64-vahid sür’ətə mütənasib olduğundan onları İşıq “quyruğu” ilə müşayət olunur! 
    O hərəkət sür’ətinə mütənasib, Kainatda sərbəst Zərrələrin toplumunu (o sür’ətə mütənasib) bir toplymda müşayət edə bilirik!
    O asteroidlər, kometlər yerə gəlib düşdükdə, toxunduqda (Tunquz, Çelyabinsk meteoriti) o sahədə böyük İşıq-Zərrə toplumu, birliyi diametral çox güclü İşıq saçır!
   Əgər Kainatlar arası planetlər sür’əti 16-vahid hərəkətində olmayıb, 64-vahid hərəkətinə müvafiq olsa idi, o hərəkət sür’ətinə mütənasib bütün planetləri çox parlaq İşıq əhatəsində görmüş olardıq!

  Düşüncələrimizin də, sür`əti, indikindən çox-çox fərqli olmuş olardı!
   Kainat Nuru Mövcuddur, amma gözümüzün görmə sür’ətinə mütənasib O Nur Qədərini olduğu kimi görə bilmirik!
Bu isə o demək deyil ki, O Nur, O İşıq mövcud deyil! “O”-nun, Nuru Görünməzdir!
    Gözümüz olsun görə bilək, qulağımız olsun eşidə bilək!
Milyon illərdir bütün bəşəriyyəti bir sual düşündürüb, “mən Tenqrini, Tanrını, Yaradanı, Allahı niyə görə bilmirəm?”.
  İnsanın görmə sür’əti onu əhatə edən aləmdə kütlə, cisimləri, varlıqları onların hərəkət sur’ətlərinə mütənasib görməsi üçün bəxş edildiyi, səbəbindəndir!
    Əgər insan, canlı 16-vahid sür’ətindən artlq, deyək ki, 64-vahiddən və daha artıq görmə sür’əti ilə bəxş edulmiş olsa idi, onda insan rahatçılıqla O Nur Qədərini görmüş olardı!
     O İşıq, Zərrə Varlığı və Halı Gizli Deyil, bu hallar Kainat Qanunu, Hərəkətlər Qanununun mütənasibliyindədir!

                               
Vahid Rzaev

05.08.2015  Bakı ş.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.