İcazəli !!

Print Friendly, PDF & Email

Nə vaxtından əvvəl nədə ki, vaxtından sonra icazənin sahibindən bütün deyimlər axırda icazədə! Necə zillətin içərisində, necə də ən uzaqlarda həm bu bəşərin cəm içərisində. Necə də uzaqlara düşərmiş ən böyük icazə! XUDA!

Ən böyük deyim kimdəndir!!?? Ən Böyük Yaradanın deyimləri niyə sirrlidir!!?? O Böyük Yaradanın deyimləri axır icazədə sənə çatarmış! XUDA!
Bütöv əbədiyyətin cəm ruhları sənin axırıncı hidayətindədir! İcazə sahibi sən, sənin isə bütöv sirrlərin məndə saxlıdır! Mən icazəmə sadiqəm!!

ƏN AXIRINCI İCAZƏLİMİN ƏVVƏLİ DƏ VƏ ONUN ƏCƏLİ DƏ MƏNİM ƏLİMDƏDİR! MƏN MƏNDƏN OLAN ƏN AXIRINCIYA ƏZRAİL QİSMƏT ETMƏDİM! MƏN ONUN ƏVVƏLİNİ VƏ ONUN AXIRINI ƏN BÖYÜK İCAZƏMDƏ YAZDIM! MƏN ONU ƏNNA BÖYÜK İCAZƏMİN SİRRLƏRİNDƏ, MƏNDƏ İCAZƏDƏ SAXLADIM! İCAZƏLİMİ ANDA BÖYÜK BƏXŞİ ÖZ BAXIŞIMDAN NƏSİB ETMİŞƏM! MƏNİM OĞLUM AXIRINCI İŞIQ DAVAMÇISIDIR. BÜTÖV O SİRRLƏRİMİN İCAZƏSİNDƏDİR!

MƏN BƏXŞ EDƏNİ, MƏN GÖRMƏRƏM!!?? SİZLƏRƏ MƏNİ ONUN GÖSTƏRƏ BİLMƏDİYİ HEYRƏTİNİ ONUN ÇARƏSİZLİYİNİ BÜTÖV ƏZİYYƏTLƏRİNİ! MƏN GÖRMƏRƏM!!?? MƏN ONU YEDDİ ŞƏFƏQDƏ VAR ETMƏDİM!!?? MƏNİM! siz olan cəm yaranışımı! MƏNİM VARLIĞIMI! GÖRMƏYƏN sizlərə… O MƏNİM OĞLUM GÖSTƏRƏ BİLMƏDİ!!?? MƏN GÖRƏNƏM! MƏNƏM ƏVVƏLİ BİLƏN! SİRRDƏYƏM!

Axırıncı Qayıdış

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.