Günəş dolu Zəfər yolu!

Print Friendly, PDF & Email

Bu yol haqq yoludur. Bu yol xalqımızı işıqlı gələcəyə aparan yoldur. Bu yol böyük Yaradanın nuru ilə işıqlanan yoldur. Bu yolun alınması xalqımıın igid oğullarının canı, qanı bahasına əldə edilən yoldur. 30 ilə yaxın bir müddətdə xalqımızın bir an belə yadından çıxmayan, arzularının həyata keçirildiyi gün axır ki, gəlib çatdı.
  Əsrlər boyu mənfur erməni vəhşiləri ərazimizi işğal altında saxlayaraq özlərinə dövlət yaratmışlar. Onlara erməni deməyə də dilim gəlmir. Onlar bir sürü vəhşi məxluqlardır. Yeri gəlmişkən it ilxısı köpək sürüsüdür. Böyük Yaradan hələ Yer üzündə belə vəhşi məxluqlar yaratmayıb, onlar bu nəslin ilk və son nümayəndələridir.

   Bu vəhşilər həmişə xaici havadarları hesabına yaşayıb. Necə deyərlər, köpək ağac kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir. Arxalı köpək qurd basar deyərlər. Ancaq bu məxluqlar heç nə edə bilmədilər. Qonşuya ümid edən həmişə şamsız qalır.

   Sentyabrın 27-də başlanan ikinci Qarabağ müharibəsi bu vəhşi məxluqların ürəyinə dağ çəkdi.

   Bu vaxt Azərbaycan xalqı bir nəfər kimi Ali Baş Komandanın, hörmətli prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək döyüşə getdilər. Əks hücum taktikasından istifadə edərək düşmənin canlı qüvvəsini və külli miqdarda texnikasını məhv etdilər. Bu müharibədə dünya siyasətçiləri arasında lider olan ulu öndər Heydər Əliyevin davamçısı olan İlham Əliyevin uzaqgörən, ağıllı, təmkinli diplomatiyası əsas rol oynadı. Belə bir müharibənin 44 gün ərzində xalqımızın qələbəsi ilə başa çatması bir möcüzədir. Hələ dünya tarixində elə bir müharibə olmayıbdır ki, o belə bir qısa müddətdə qələbə ilə başa çatsın.

   Bu müharibədə xalqımızın birliyi, Ali Baş Komandanın düzgün siyasəti ilə yanaşı qardaş Türkiyə dövlətinin mənəvi dəstəyi ilə əsas rol oynadı. Buna görə biz qardaş Türkiyə xalqına, dövlətinə minnətdarıq.

   Ordumuz müharibədə qəhrəmanlıq göstərərək işğal edilmiş ərazilərimizi vəhşi məxluqlardan azad etdi. Həmin vəhşilər ki, bütün yaşayış yerlərini dağıtmaqla, insanlarımızı didərgin salmaqla yanaşı, yeraltı və yerüstü sərvətlərimizi talan etmişlər, təbiətə ziyan vurmuşlar.

   Bu vəhşi məxluqlar ancaq 30 il ərzində tunel qazmaqla, mina basdırmaqla məşğul olmuşlar.

   Müharibədə xüsusi təlim görmüş əsgərlərimiz bütün çətinliklərə sinə gərərək üzüağ, alnıaçıq çıxdılar.

   Mən bu vətənpərvər, cəsur, yüksək biliyə və bacarığa, inadkarlığa malik qüdrətli və rəşadətli ordumuzu Qızıl Ordu adlandırmaq istəyirəm.

   Məlumdur ki, müharibə qansız ötüşmür. Bu müharibədə şəhidlərimiz, sağlamlıqlarını itirən qazilərimiz də oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onlara şəfa diləyirəm. Şəhidlərimizin anaları qarşısında baş əyirəm. O cür oğullar yetirib boya-başa başa çatdıran anaların əlindən öpürəm. Əgər bizim əsgərlər şəhidlik zirvəsinə yüksəldilərsə, düşmənlərin əsgərləri gəbərdilər. Onların qalıqları tapılmaqdadır. Qoy o vəhşi millətlərin başçıları, paşinyanlar, sarkisyanlar, köçəryanlar bilsinlər ki, odla oynamaq olmaz. Belə bir vaxt gələr ki, o od özünüzü yandırar, necə ki yandırdı. Bu vəhşilər bilsinlər ki, Türkün kürəyini yerə vurmaq olmaz. O, səni başından vurar.

   Özlərini demokrat adlandıran böyük dövlətlər bilsinlər ki, Azərbaycanın başında dayanan müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Heydər Əliyev məktəbi keçmişdir. Müxtəlif qurumların həll edə bilmədiyi çətin məsələni o, çox asanlıqla həll edə bildi. Halbuki, neçə illədir ki, bu məsələ həll edilə bilmədi. Ancaq yenə də bəzi dövlətlər bu qələbəni həzm edə bilmirlər.

   Mən özüm müəlliməyəm. 50 il gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşam. İndi təqaüddəyəm. Gənc nəslin tərbiyəsində biz müəllimlərin böyük rolu vardır. Müharibədə iştirak edən gənclərimizin vətənpərvər ruhu buna sübutdur.

   Gələcək nəsildə yetişən gənc nəsil qələbənin əldə edilməsini yazılan əsərlərdə, çəkilən filmlərdə görəcəklər. Onlarda vətənə, xalqa məhəbbət yaranacaqdır.

   Mən müəllim ordusuna müraciət edərək, demək istəyirəm ki, dərs dediyi siniflərdə 45 dəqiqənin  heç olmasa 5 dəqiqəsini şagirdlərə vətən, torpaq, ana, xalq haqqında məlumat versinlər.

   Dövlət başçımızın səyi nəticəsində yurd-yuvalarını tərk edən vətəndaşlarımız tezliklə yerlərinə qayıdacaq, zəfər yolu onların arzuladığı yol olacaqdır.

   Füzulidən Şuşaya qədər uzanan zəfər yolu ilə daha əsgər daşıyan maşınlar yox, ərzaq maşınları, gəlin aparan maşınlar getsin.

   Uca Yaradanın nuru həmişə zəfər yolunun üstündə olsun, həmişə o yolu işıqlandırsın.

Qarabağ Azərbaycandır!

   Fizika-riyaziyyat üzrə metodist müəllim:

Qonça Həsən qızı Tarverdiyeva.

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.