Eşidərik, Duyarıq, Görərik, bilərik

Print Friendly, PDF & Email

“Qəribə-qəribə”, hallar arasında bir neçə hallar var!

Bizi əhatə edən ətrafımızda müxtəlif səslər əhatəsindəyik!

Deyilir ki, bu təniətin səsidir!

Tamamı ilə düzgündür.

Amma bu səslərin əhatısində, bir səs əhatəsi, səs tezlikləri də, var!

Biz, və Yer üstü canlılar üçün təyin olunmuş səs tezlikləri mövvuddur!

Səsin diapozonuna görə, aşağı səs tembrində sükutda darıxarıq.

Yeksək səs tezliyində, yorularıq.

Çünki bizi əhatə edən səs tezlikləri qulaqlarımızın eşitməsi üçün 16-səs diapozonuna hesablanıb, görməmiz, gözlərimizin əşya və qabaritləri, hərəkətdə olan obyektəri görmə tezliyi də, 16-ya hesablanıb.

Spektral rəng çalarları da, elədir 16-ya hesablanmadadır ki, bir çox gəngləri olduğu kimi görərik, bir çox rənglərin, ara həlim rənglərini görmərik!

Maraqlı sual çıxır ortaya.

Əgər ki, yer üstü bir neçə hallar belədirsə yə’ni Səs tezlikləri, eşitmə, dinləmə tezlikləri, rənglərə əsasən, görmə tezlikləri belədirsə, Kainatlar da, belədirmi?

Çox maraqlıdır!

Vəziyyət belədir ki, Planetlər arası, Qalaktikalar, qalaktikalar arasında da, vəziyyətlər eynidir!

Kainat daxili, Qalaktikalar arası səs diapozonu, səs tezlikləri mövcuddurmu?

Kainat daxili bütün Planetlərin birgə hərəkəti zamanı, onların arasında da, yüksək səs, spektral rənglər, Görünmə məsafələri də, mövcuddur!

Bu hallar Yer üstü hallardırsa, bəs yer Altı Aləm, Su hövzələri, suyun dərin qatlarında vəziyyət necədir?

Dərinluklərdə, Dəniz-Okeanların dərinliklərinə dalanda səs tezlikləri bizim qulaq eşitmə tezliyinə uyğun eşidilmir. Yə’ni o sıxlıq təzyiqinə görə, qulaq eşitmə pərdəsi çox sıxıldığından, eşitmə mexanizmi, məhdudlaşır!

Buz o an eşidə bilmiriksə bu o demək deyil ki, dərin sularda olan bütün canlılar, balıqlar da, eşitmirlər.

Yox, əksinə onlar da, su dərinliklərində, kiçicik bir səsi, kiçicik bir tərpənişi də, eşidib, duyurlar!

Deməli, bütün hallar, ardıcıllıqlar biri-biri ilə bağlılıqdadırlar!

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.