Əsrin Şairi-(yeddinci kitab)

Print Friendly, PDF & Email

Müəllif oxuculara təqdim etdiyi “Əsrin şairi” sil­silə­sin­dən yeddinci kitabını böyük Əmir Teymura və dahi Azər­bay­can şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin mənsur dra­ma­larının ən gözəl və klassik nümunəsi olan “Topal Tey­mur”a həsr etmişdir. O, “Peyğəmbər” və “Xəyyam” mən­zum dramalarının təhlil və tədqiqində istifadə etdiyi üsul və formalardan bu kitabda da istifadə etmişdir. Bununla ənə­nəvi tədqiq və təhlil üsullarından uzaqlaşmış, özü­nə­məx­sus orijinal bir yolla getmiş, əsərə tarixilik və müasirlik ba­xımından yanaşmışdır. Kitab iki bölmədən ibarətdir. Bi­rin­ci bölmədə Əmir Teymurun həyatı, fəaliyyəti və haq­qın­da yazılmış əsərlər, ikinci bölmədə “Topal Teymur” tarixi dra­ması nəzərdən keçirilir.

 

Kitabı Yüklə

 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.