SÜKUT!

Min bir kərə! Yüz üzü iyirmi dört dəfə başınıza dönmədinmi!!??? Sizlərə! Eyy ucuz bəşər, mənim gözümdən hətta düşmüş murdar G6 -ya! MƏNİ! Satmış bəşəriyyət! MƏN! Sizlərə cəmlikdə hər bir tarixi qövmdə! Fərqli -fərqli yer kürrəsi boyunca! Bütöv Paklılarımı göndərmədinmi!!?? Sən nə qədər naxələf murdarsan, hər bir yaranışım boyu kürrə varlıq yaranışlarım yarım aya çevrilmiş və av -a çevrilmiş Kİ!!?? MƏNİM […]

Səfirlərin Səfillər Diyarı Peyğəmbərlərin Paklılığı!

İşıq Müqəddəsdir, İşıq Yaranışdır, İşığın əvvəli yaddaşı İlkdir, Əzəldir, Əbədidir, Əbədiyyətdir ki, Oradan, o Ra-dan-İşıqdan Göndərilənlər İşıqdır, Əvvəldir, İşıqdan göndərilişdir ki, onlar Peyğəmbərlərdir, yəni ki, ümumən Paklılardır. Ümumən, əslən, bir qəribə hal baş verir: cəm yeddi qatlı kainatların ümumi yaşam kürrələrini ayırsaq və fərqli bəşəri toplumlara, yəni varlıq yaranışlarına baxsaq, görürük ki, onların hər biri bir Peyğəmbər gözləyir, yəni Paklı […]

Bu gün Azərbaycan İncəsənət xadimi, tanınmış şair Adil Qasımlının  doğum günüdür.

Bu gün Azərbaycan İncəsənət xadimi, tanınmış şair Adil Qasımlının  doğum günüdür. Bu münasibətlə “Ovqat.com” 86 yaşını bu gün tamam edən şairi  təbrik edir, haqqında yazılmış məqaləni və şairin yeni şeirlərini öz oxucularına təqdim edir.                     Hər bir yaradıcı şəxsin öz ədəbi taleyi olur. Bəzi məqamlarda bənzərlik olsa da, ümumən hər bir […]

Şərqin elm və mədəniyyət beşiyi – Naxçıvan Muxtar Respublikası – 100

Qədim Şərqi elm və mədəniyyət beşiyi adlandıranlar yanılmırlar. Görkəmli şərqşünas alim R.Vinter yazır ki, “Şərq, yəni bütün Ön Asiya, uzun müddət orijinal sayılmış, Avropa isə onun üzünü köçürmüş şagirddir… Demək olar ki, Avropa mədəniyyətinin hər bir yüksələn pilləsi Şərqdəki böyük ixtiranın izidir”. Bu mənada Naxçıvan istər təbiətinə, istər coğrafi mövqeyinə, istər relyefinə, istərsə də sosial göstəricilərinə görə daim diqqət mərkəzində […]

Camal Mustafayev Fəlsəfi-tarixi araşdırmalar

Hörmətli oxuculara təqdim edilən bu kitab professor Camal Mustafayevin son illərdə tamamladığı araşdırmaları ehtiva edir. Bu əsərlərdən “Fəzlullah Nəiminin izilə”, “Nəsiminin açılmamış sirləri” “Xəzər-xəbər” jurnalında nəşr edilib, maraqla qarşılanıb. Müəllif orta əsrlərin nadir türk qaynaqları əsasında Nəiminin, Nəsiminin fəaliyyəti, taleyi haqqında tarixi həqiqətləri ilk dəfə üzəçıxarıb. Bundan başqa, Nəsiminin şeirlərində sirli nöqtələri daşıdığı mənalara müvafiq olaraq sistemli açıb. Kitabda təqdim […]

Daha bir Alimimiz Oruc İbadlı dünyasını dəyişdi

O çox sadə və zəhmətkeş alim idi, bağda fəhlələrlə bərabər işləyirdi.  Bir gün əlində bel, yorğun-yorğun bağda gələndə qarşısına tanınmış (Xalq….) yazarlardan biri çıxır. Ona salam verir, həmən şəxs eşitmir, ya üst- başına baxıb onun salamını almır. O acıqlanıb deyir: – A kişi, salam ALLAH salamıdı, niyə almırsan? Televizorun içindən camaata elə danışırsız ki, elə bil mələksiniz. İndi salamı almırsan.  […]

Ramiz Daniz Qasımov

Fevralın 18-də elmlərin şahı azərbaycanlı düha Mühəmməd Nəsirəddin Tusinin anadan olmasının 823 ili tamam olur. 1-ci yazı: “Orta əsrlərdə Azərbaycan Renessansı” Bundan sonra yüz illər keçsə belə, Nəsirəddin Tusinin elmi irsi tədqiqatçılar üçün zəngin elmi dəfinə kimi görünəcək. İndiyə qədər Azərbaycan aliminin ərsəyə gətirdiyi elmi işlərinin demək olar ki, azacıq bir hissəsi araşdırılaraq tam tədqiq edilmişdir. Acınacaqlı haldır ki, Nəsirəddin […]

Azərbaycan miniatür sənətinin təşəkkül tarixi

Orta əsrlərdə Azərbaycanda rəssamlığın müxtəlif növlərində (boyakarlıq, “siyah qələm” və s.) insan obrazlarının təsviri sahəsində gözəl ənənələri olmuşdur. Miniatür sənətinin bu dövrdə yüksək inkişafı bunu aydın sübut edir.Yaxın və Orta Şərq xalqları incəsənətinin maraqlı və zəngin hissəsini təşkil edən Azərbaycan miniatür sənəti dünya incəsənəti tarixində özünəməxsus yer tutur. Kitab illüstrasiyası kimi yaranıb formalaşan Azərbaycan miniatür sənətinin təşəkkül tarixi dəqiq müəyyən […]

Naxçıvana görə qisas: Şahtaxtinski öz başına 4 güllə “sıxdı”…

9 fevral 1924-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması günüdür. Düz 100 il öncə yaşı 7.500 olan Naxçıvan muxtar status alıb. Bu gün mütləq yada salınmalı və Naxçıvanın Azərbaycan dövlətinin tərkibində qalmasında mühüm rolu olan, Naxçıvan mahalının qədim Şahtaxtı kəndində 1881-ci ildə anadan olmuş Behbud ağa Şahtaxtinski xatırlanmalıdır. O, mürəkkəb zamanda – 1921-ci il martın 1-də Leninə məktub yazaraq Zəngəzur, Qarabağ […]

Bir könül sındırmışam

Siz heç düşünmüsünüzmü ki, nə üçün Rəşid Behbudov, Sara Qədimova, Anatollu Qəniyev və digər  korifey sənətkarlarımızın oxuduğu mahnılar daha çox sevilir və hələdə dinlənilir ? Bunun səbəbi yalnızca onların bizi ağuşuna alan ahəngli səsləri deyil, həmdə mahnıların sözlərindəki dərin məna və sözlərin axıcılığıdır. Sevərək dinlədiyimiz  bu müğənnilərin oxuduğu mahnılara nəzər yetirsək görərik ki, bu mahnıların sözləri tanınmış şairlərə məxsus olduğu […]

1 2 3 15