Əbülfəz Əzimli Tahiroğlu. Sokrat Daymonizmi və Mirzə Cəlil realizmi

Print Friendly, PDF & Email

Əbülfəz ƏZİMLİ Tahiroğlu. SOKRAT DAYMONİZMİ və MİRZƏ CƏLİL REALİZMİ. ‘‘Cəlil Məmmədquluzadə və ümumdünya ədəbiy­yatı qanunları”silsiləsindən. Naxçıvan, “Əcəmi”.2006 96 səhifə.
Əbülfəz Əzimlinin bu monoqrafiyasında Daymonizmin Antiq Şərq qaynağından, Sokrat daymonizmi ilə Mirzə Cəlil yaradıcılığının bağlılığından bəhs edilir və bu zaman daymonizm fəlsəfəsinin Antiq Şərqdən-Şumer türklərindən gəldiyindən, sonralar Zərdüştdə yeni stildə davam etdiyindən, habelə “Qurani-Kərimlə” yeni Eranın başlandı­ğından söz açılır. Tədqiqatçı, Sokrat daymonizmi ilə Mirzə Cəlil realiz­minin tipoloji qovuşağın şərh edir və realizmin ümumbəşəri mahiyyətinə yeni poetika kontekstindən yanaşır.

Kitabı yüklə: https://disk.yandex.com.tr/i/q4TERjPDPo74BA

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.