Sadıq Qurban oğlu Qarayev barədə

Print Friendly, PDF & Email
Həyatı
Sadıq Qurban oğlu Qarayev 05.07.1974 – cü il tarixdə Nax. MR – nın Şərur rayonunu Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur. 1991 ci ildə Bakı şəhər  5  nömrəli kimya –biologiya təmayyüllü liseyi bitirmişdir.
 
Əsas elmi fəaliyyəti 
Qarayev Sadıq Qurban oğlu 1997-ci ildə N.Tusi adına ADPU-nin biologiya –kimya fakultəsini bitirmişdir. 1997-2000 ci illərdə AMEA Botanika institutunun aspirantura şöbəsində təhsil almışdır.
 2001-2002 –ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.2000-ci ildən AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının “Ağac və kol  bitkiləri” laboratoriyasında kiçik elmi işçi, 2006 –ci ildən elmi işçi, 2012-ci ildən böyük elmi işçi, 15.09.2116-cı iltarixindən isə  icraçı aparıcı elmi işçi vəzifəsində   çalışır. S.Q.Qarayev  2004-cü ildə “ Abşeron şəraitində palıd  növlərinin bioekologiyası  və becərilməsi” mövzusunda  namizədlik dissertasiyasını  müdafiə edərək, biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2016- cıildən AMEA Botanika institunun elmlər doktoru hazırlığı üzrə dissertantıdır. O ağac və kol bitkilərinin introduksiyası, yaşıllaşdırma daperespektivli növlərin seçilməsi və mühafizəsi sahəsi üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəsis olmaqala , Azərbaycanın relikt dendroflorasının təsnifatlaşdırılması, bioekolji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin müəyyənləşdirilməsi , genofondunun yaradılması istiqamətində geniş elmi tədqiqat işləri aparır.  Elmi tədqiqatlarının nəticələri yerli və xarici mətbuatda dərc olunmuş 32 elmi əsərdə özəksini tapmışdır. 
– “ SahilsizTəzadlar” və “ Sahibsiz Kölgələr”adlı elmi, fəlsəfi romanların müəllifidir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ,Türkiyə İLESAM –ın üzvüdür. 
Elmi əsərləri.
1.Способы размножения интродуцированных на Абшероне видов дуба (QuercusL.) Мат. XI межд/ научно-методической конференции «Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений», часть 1,. Махачкала 2014 , стр .31-33 2. 2.Некоторые редкие и исчезающие виды флоры Средней Азии, интродуцированные в ЦВС НАН Азербайджана. Материалы XI межд/ симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Москва, Пущино, 2015, стр.44-47. ИскендерЭ.О., Сафарова Э.П. и др.
 3. Тургайные реликты дендрофлоры Азербайджана. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с межд/ участием « Проблемы и перспективы устойчивого развития садоводства », Махачкала 2015, стр.8-10. НаджафоваДж.Н.
 4. Биометрические показатели подземной части алычи растопыренной (P.divaricateLedeb.) в условиях Апшерона. «Интродукция и акклиматизация растений»,сборник научных трудов Ин-та Дендрологии, Баку, 2015, стр.152-157. Д.Н.Наджафова, Р.М.Аббасов, Т.С.Абасова
Digər fəaliyyəti: – Elmi və praktiki təsdiqini (hələlik) tapmayan Orbitlər və Universal mövcudluq nəzəriyyələrinin müəllifi hesab olunur.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.