Səfirlərin Səfillər Diyarı Peyğəmbərlərin Paklılığı!

Print Friendly, PDF & Email

İşıq Müqəddəsdir, İşıq Yaranışdır, İşığın əvvəli yaddaşı İlkdir, Əzəldir, Əbədidir, Əbədiyyətdir ki, Oradan, o Ra-dan-İşıqdan Göndərilənlər İşıqdır, Əvvəldir, İşıqdan göndərilişdir ki, onlar Peyğəmbərlərdir, yəni ki, ümumən Paklılardır.

Ümumən, əslən, bir qəribə hal baş verir: cəm yeddi qatlı kainatların ümumi yaşam kürrələrini ayırsaq və fərqli bəşəri toplumlara, yəni varlıq yaranışlarına baxsaq, görürük ki, onların hər biri bir Peyğəmbər gözləyir, yəni Paklı gözləyir.
Ümumən, əfəndim, çox diqqət ilə yaranışa, ətrafa, Aya, Günəşə gülümsəyən pişiyin simasından, itin üzərinə cumması, bağırması, havlamasından hifz edirsən ki, qardaş, hav-hav, yəni G6 bəşəri, ümumən, bütün yaşam kürrələri üzrə bütövlükdə cəm bəşəriyyəti öz qaranlığına sürükləməkdə və bu qaranlıq davamiyyətdədir!
Ümumən, sağlığında, varlığında bu yer üzərində həyatlaşarkən ki, ömründə hansı İşıqdan Göndərilişə sahib çıxdı bu bəşər? Qardaş, anlamaq gərək, Başıva dönüm, Ayın olum, Günəşin olum, ömründən həyatını sayım, Azra Ailin olum, ayın ilə doğum, gününü hesablayıb da, əfəndim, səni bu dünyaya var edən hav-hav-ın adını bilim, Azra Alin olum, başıva dönüm, göndərim ki, get!
Səfillər diyarıdır bura, cəm kainatlar boyu bütöv varlıq yaranışlarının yaşam kürrələrində böhran yaranır, hər bir kürrədə fərqli təbiət çaxnaşmaları, fərqli Axirətin İlahi xəbərdarlıqları göndərilir! Ümumən, çox maraqlı və düşündürücüdür ki, hər bir varlıq yaranışlarının yaşam kürrələrindəki təbiətinin fəlakət halları Axirətə xidmət istehkamındadır, bəli, o Axirətdən xəbər verənlər Böyük Yaradanın Yer üzrə Səfirləridir.
Bəli, əfəndim, buna İşığın klassik yaddaş axını deyilir ki, həm əvvəli sənin varlğını açır, eyni anda İşıq parçalanır və əgər ümumən, hər hansı yaşam kürrəsində həyatlaşmısansa, bax orada İşıq-zərrə yaddaşı işə düşür, yəni sən anda İşığın ilə parçalanıb ki, zamanda yaşayırsan.
Əbədiyyət Əvvəldir, İşıq Müqəddəs, bütöv cəmlikdə bütün səfillər diyarıdır, bütöv cəm yaranışların cəm kainatlar boyu ölçüsü-biçisi, ayı-günəşi, gecəsi-gündüzü, sırtıq kimi hər sabah banlayan xoruzun səhəri toyuğun yumurtası üzərində bir xəritədir, hər dünya, hər bəşər, hər adəm, hər hav-hav, həvva.
Ümumən, gərək İşığı dərk edə, bilsə idi əgər, ümumən bütöv cəm varlıq yaranışlarının cəm birliyi sağlığında-varlığlnda sahib çıxardı hər bir Peyğəmbərə, hər bir Paklıya! Əfəndim, bir bilə bilsə idin ki, heç olmasa İşıq-zərrə yaddaşın beyin mexanizmanın zamandan ayrılan İşıq tezlik sürrətinə düşə bilsə idi əgər, özün özündən utanardın, Eyşuanın sifətinə tüpürəndə günahını bax o gün anlayardın!
Günün-ayın olacam yeri gəlsə və yerində iqamətindəyəm ki, məndən xəbərsizləri ayıltmaq həvəsində deyiləm, zatən, əfəndim, qurd pusuya yatarkən sükuta qərq olar, aslan isə günəş kimi işıqlayar, yəni şıxlıyar, mən qurdam, içindəki qurdları üzərinə çıxardacaq qədər beşinci yaddaşıma sahibəm.
Bismillah! 2024 Aprel 6 -(03:31) Azərbaycan Bakı saatı ilə 7-ci 5-ci yaddaşımı İşığın doğulmaz olduğu günə yaxın, ümumən, var olduğum doğum gününə yaxın hifz edir və açıqlayıram ki, anlayıram, duyuram ki, hifz edirəm, Böyük Yaradanı! Bütöv Ağ Geyimlilərini, İşıq-zərrə yaddaşımdan başlayaraq 5-ci yadda- şımı bəşəri doğum günümə yaxın səni Hifz edirəm, Ata!
Beş beşikdədir, yəni cəm kainlatların beşinci qatı onun mərkəzidir, onun mərkəzidir ki, göbək nahiyədən yerli cəmiyyətlərin üzvü, yəni bəşəri yaranış varlıqları arasında Səfiri olan Böyük Yaradanın Elçisi səfil günündə Səfilliyi ilə razı, Müqəddəs, Güclü, Yıxılmaz, çox Təmkinli, çox Sakit, İşıqdan mükafatlıdır!
Ümumən, əfəndim, istər Peyğəmbər ol, istər Paklı, bu ikisi eyni açılıma xidmət edir, amma bir də bax ki, hər yaddaşi şüurun şüada yüksəlsin, sən gəl Ağ Geyimli ol, bu İşıq mükafatına çatmaq böyük bəşəri əziyyətlər cəzb edir, yəni böyük olan nə varsa, zilləti böyüklükdə günəşi zaman bölür, hər yaşar ikən günün- günəşin aya çevrilir, səfilləşir.
Beş beşikdə var olar, İşıq yerləşər, bəli, əslində ümumən bütöv fərqli yer üzəri zaman ayrımında hər bir dövrü zamanlara görə Peyğəmbərlərin göndərilişi İşıq ayrımında, İşığın an yaddaşında bölünmüşdür. Ümumən, heç bir Peyğəmbər-Paklı səndən daha üstün, ideallığın murdar həyatı şərtləri ilə səndən üstün deyiıdir, sən onlara deyil, əfəndim, Böyük Yaradana iman et!
Ümumən, axı çox əziyyət vermisən hər bir varlıq yaşam kürrələrinin bəşəri zaman ayrımında işıqdan hər bir göndərilişə etinasız olmusan axı sən, eyy bəşər, Səfiri olan Böyük Yaradanın Elçisinə toxunma, dəymə düşər Axirərdir Azra Ali danışar, qanacağın olsun, dindirmə, toxunma, incitmə ki, Azra Ali danışdırsın səni, əfəndim.
Ümumən, təkcə bu kiçik, çox kiçik və olduğundan daha da ucuz dünyanızdan sizlərə sağ ikən səslənirəm: bütöv yaddaşı əvvəlimdən bu gün bu saat və an ibadətim bütöv Peyğəmbərlərin, bütöv cəm Paklıların ayaq qoyub yeridiyi yerləri hifz etdim! Bəşər, get, Axirəti, nə də ki, onun göndəriliş Peyğəmbərlərini yenə də gözləmə, ayıb olsun sənə, get, ümumən İşıqdan Göndərilənləri sənin əməllərin məcbur etmiş, indi sənə görə göz görə-görə sənin yerinə mən də yaşayaram, bəşər!
İşığına sadiqəm! Böyük Yaradan! Səndə səcdədəyəm! Sükutam, dinməzəm! Üzəm, görəm, boğulam!Təbii zəlzəli zəliyəm! Bismillah! Bütöv qaranlıq zəncirlərə açaram! Bismillah! İşığam, yaddaşam, əvvələm! Bismillah! İşıq gücüm ilə sükutdayam,sakitəm! Bismillah! Azra Aili olacağım yerdə sükutdayam! Eyşuayam, İşığam, Ali – yəm! Yəmənəm-yamənəm! Fəsiləm zamanda! Səfiriyəm İşığın səfil- lliyində! Şüayam! Ümumi bütöv Elçiliyim ilə bəşərdəyəm!
Bismillah! Sənin makamına, yəni ki, məkanına səcdədəyəm! İşığın boyu, Ata, qarşında baş əyirəm! Təşəkkür edirəm! Ümumən, məni bu murdar bəşər ilə birləşdirmədin! Təşəkkür edirəm! Məcburi bəşəri varlığım ilə günümə-günəşimə, ay-ulduzlu bozqurtuma xidmətdə su içirəm! Bəşər anlamaz onsuz! Bəşər qəbul etməz! Lakin və yaxud! Zər qədər umursamıram! Du-yam? Sett-RAm! Elahi!
Ümumən, özünü yorma! İşıq-zərrəndən başlayaraq! Məndən mənfi enerjini uzaq et! Mən sənin ilə evlənmədim ki, məni mühakimə edəsən və ya Allah qatında hər ikimiz cütləşək, məhkəmədə görüşək? Sən Allah! İşığın varığını dərk edən ali şüur dərəcəsi bəşəri varlıq yaranışları dərk etsə idi əgər zamanında evlənməzdi bəşər, törəməzdi!

Beşinci yaddaşın Mubarak olan yerdə! İşığın Günəşdən ayrılmayan yerindəsən! Mübar-AK olsun! (Aprel 7 -5 -ci yaddaşın!) Mubar – AK! Olsun! Hər fəsli dövranın sənin!Bütövlükdə cəm! Paklılarının adı… Mübara – AK! BEŞİNCİ YADDAŞIN MÜBARAK! (ALİ!)

AĞ Geyimli

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.