Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.

Print Friendly, PDF & Email

1. Hacıyev, İsmayıl. Heydər Əliyev- Azərbaycan tarixinin  böyük himayədarı  / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.-  2004.- 30 noyabr, 1- 7 dekabr.- S.1,3.

 2. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan tarixinə Heydər Əliyev qayğısı   / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2013.- 1 may.

3. Səfərli, Fəxrəddin. Heydər Əliyevin Naxçıvanda tarixçi kadrların hazırlanmasında rolu   / F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2009.- 4 iyun.

4. “Naxçıvan tarixi” çox cilidliyinin hazırlanması və nəşr olunması barədə : Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı, 6 avqust 2012- ci il // Şərq qapısı.- 2012.- 7 avqust.

5. Axundova, Nərgiz. “ Naxçıvan tarixi “ azərbaycanşünaslığa layiqli elmi töhfədir   / N.Axundova // Azərbaycan.- 2016.- 20 may.- S.7.

6. Hacıyev, Qasım. Naxçıvan tarixinə həsr edilmiş qiymətli tədqiqat: “ Naxçıvan tarixi “ kitabı haqqında  / Q.Hacıyev // Xalq qəzeti.- 2015.- 5 avqust.- S.4.

7. Kəlbizadə, Elnur. “Naxçıvan tarixi“ çox cilidliyinin hazırlanmasına başlanılması Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi istiqamətində aparılan fundamental tədqiqatların nəticəsidir  : Akademik İ.Hacıyevlə müsahibə / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2013.- 24 yanvar.

8. Qasımlı, Musa. Böyük zəhmətin uğurlu nəticəsi: “ Naxçıvan tarixi” : “ Naxçıvan tarixi “ 3 cilidlik kitabının nəşri haqqında / M. Qasımlı // Şərq qapısı.- 2015.- 7 iyul.- S.2-3.

9. “Naxçıvan tarixi” çoxcilidliyinin təqdimatı olmuşdur   // Xalq qəzeti.- 2016.- 27 yanvar.- S.7 ; Şərq qapısı.- 2016.- 27 yanvar.- S.1.

10. Seyidov, Abbas. Azərbaycan tarixşünaslığına yeni töhfə   : “ Naxçıvan tarixi” kitabı / A.Seyidov // Xalq qəzeti.- 2014.- 7 mart.- S.5.

11. Səfərli, Fəxrəddin. “ Naxçıvan tarixi “ çoxcilidliyinin nəşri Azərbaycan elminə və ictimai fikir tarixinə mühüm töhfədir  / F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2016.-5 fevral.- S.2 ; 2014.- 19 fevral.- S.2.

12. “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi “ mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun keçirilməsi haqqında : Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Fərmanı , 7 iyul 2011- cil il // Şərq qapısı.- 2011.- 8 iyun.

13. Beynəlxalq Simpozium ilk yaşayış və şəhərsalma yeri ilə bağlı məsələlərdə kompleks elmi yanaşmanın əsasını qoydu   // Şərq qapısı.- 2011.- 27 iyul.

14. Hüseynov, Rövşən. İlk yaşayış yeri olan Naxçıvan həm də ilkin şəhər  mədəniyyətinin yarandığı məkandır   / R.Hüseynov // Şərq qapısı.- 2011.- 19 avqust.

15. Hüseynov, Səbuhi. Naxçıvan tarixinin öyrənilməsinə yeni töhfə: “ Naxçıvan : ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi “ mövzusunda beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında / S.Hüseynov // Şərq qapısı.- 2011.- 11 iyun.- 26 iyul.

16. Əzimova, Sara. Naxçıvan dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir   / S.Əzimova // Şərq qapısı.- 2011.- 29 sentyabr.

17. Talıbov, Vasif. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı   / V.Talıbov // Şərq qapısı.- 2011.-18 fevral.

18. Məmmədov, Elxan. Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi Muxtar Respublikanın öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaq   / E. Məmmədov // Azərbaycan.- 2013.- 12 fevral.

19. Səfərli Hacı Fəxrəddin. Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi   / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 23 fevral.

20. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi istifadəyə verilmişdir    //  Şərq qapısı.- 2013.- 12 fevral.

21. Babaoğlu, Hikmət. Söz tarixin açarıdır: Naxçıvan tarixinə dair   / H.Babaoğlu // Yeni Azərbaycan.- 2013.- 13 fevral.

22. Babayev, Məmməd. Üçüncü Beynəlxalq Qafqaz Tarix Simpoziumu keçirilmişdir   / M.Babayev // Şərq qapısı.- 2011.- 18 oktyabr.

23. Şahverdiyev, Zəhmət. Naxçıvan Akademik “Azərbaycan tarixi” nəşrində   / Z. Şahverdiyev // Şərq qapısı.- 2013.- 30 yanvar.

24. İbrahimov, Səbuhi. Naxçıvan tarixinə və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnləri    / S.İbrahimov // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası .- 2010.- № 1.- S.160-163 ; Dövlət və din .- 2010.- yanvar- fevral.- S.44-47 ; 2011.- yanvar- fevral.- S.215-224.

25. Quliyev, Musa. Tiflis arxivlərində olan tarixi sənədlərimiz çox həqiqətlərdən xəbər verir   / M.Quliyev //  525- ci qəzet.- 2013.- 9 yanvar.- S.7.

26. Hacıyev, İsmayıl. “ Əcaib – Əd- Dünya “ ( Dünyanın qəribəlikləri) əsəri və Naxçıvan   / İ.Hacıyev // AMEA Naxçıvan bölməsi xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2010.- № 1.- S.10-15.

27. Əzimova, Sara. Hər bir beynəlxalq simpozium Naxçıvanşünaslığın öyrənilməsində yeni mərhələdir   : Akademik İsmayıl Hacıyevlə müsahibə / S.Əzimova // Şərq qapısı.- 2012.- 25 aprel.

28. Qədirzadə Hacı  Qadir. Naxçıvan tarixi atlası / H.Q.Qədirzadə // Şərq qapısı.- 2010.- 17 mart.

29. “Naxçıvan : ilkin şəhər və Duzdağı “ mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun bölmə iclasları keçirilmişdir   // Şərq qapısı.- 2012.- 31 iyul.

30. Səfərli Hacı Fəxrəddin. Naxçıvan daha böyük əraziləri əhatə edib   / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 7 iyul.

31. Hacı Fəxrəddin, Səfərli. İntibah dövründə Naxçıvanda tarix elminin inkişafı   / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 7 yanvar.

32. Kəlbizadə, Elnur. İohann Şietberkerin “Səyahət kitabı“ Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin tarixi coğrafiyasına dair mənbə kimi   / E.Kəlbizadə // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası .- 2014.-№ 1.- S.70,76.

33. Rəhimov, Yaşar. Nikolay Sokolskinin “ Naxçıvan SSR- in öyrənilməsinə dair materiallar “ əsəri Naxçıvan bölgəsi tarixinin mənbəyi kimi   / Y.Rəhimov // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası. – 2014.-№ 1.- S.46, 53.

34. Seyidov, M. Ulu keçmişin əbədiyyət nəğməsi   : O.H.Həbibullayevin “ Naxçıvan MSSR ərazisində eniolit və tunc dövrləri “ adlı monoqrafiyası haqqında / M.Seyidov // Azərbaycan müəllimi.- 1984.- 28 noyabr.

35. Rəhimov , Yaşar. XIX əsr rus mənbələrində Naxçıvanın tarixi coğrafi şəraiti, tarixi- memarlıq abidələri və etnoqrafiyası  

 / Y.Rəhimov // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2010.- № 1.- S.54, 59.

36. İsmayılova, Z. “Yaşayan tarix , canlı ensklopediya “ : Naxçıvanın ilk tarixçi alimi Əli Əliyev   / Z.İsmayılova  // Şərq qapısı.- 2005.- 3 fevral.

37. Rüstəmov, Fərrux. Azərbaycan elminin layiqli nümayəndəsi   :  Akademik   İsmayıl    Hacıyev – 60  / F.Rüstəmov  // Azərbaycan müəllimi.- 2011.- 4 fevral.

38. Səfərli, Hacı Fəxrəddin. Görkəmli alim. Bacarıqlı elm və təhsil  təşkilatçısı : İsmayıl Hacıyev   / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 19 yanvar.

39. Mahmudov, Yaqub. Görkəmli tarixçi alim və elm təşkilatçısı : Akademik İsmayıl Hacıyev – 60   / Y.Mahmudov // Xalq qəzeti.- 2011.- 20 yanvar.

40. Həbibbəyli. İsa. Tarixçi borcu və vətəndaşlıq mövqeyi   : Akademik İsmayıl Hacıyev / İ.Həbibbəyli // Azərbaycan.- 2011.- 18 yanvar.

41. Sultanov, Oqtay. Zəhmətlə yoğrulan xoşbəxtlik   : Akademik İsmayıl Hacıyev- 60 / O.Sultanov // Yeni Azərbaycan.- 2011.- 26 yanvar.

42. İsayev, Elbrus. Tanınmış alim : Hacı Fəxrəddin Səfərli / E.İsayev // Şərq qapısı.- 2010.- 6 yanvar.

43. “Naxçıvan : ilkin şəhər və Duzdağ “ mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 20 aprel 2012- ci il tarixli Sərəncamı // Şərq qapısı.- 2012.- 21 aprel.

44. Əliyev, Məmməd. “ Azərbaycan numizmatikası “ seçmə kursunda sasanilər dövründə Naxçıvanda sikkə zərbi və pul dövriyəsi probleminin tədrisi təcrübəsindən    / M.Əliyev // NMİ Xəbərləri.- 2012.- cild 8.-№ 1.- S.80.

45. Baxşəliyev, Vəli. Əlincə zərbxanası   / V.Baxşəliyev , Q, Pirquliyeva // Şərq qapısı.- 2016.- 13 yanvar.- S.4.

46. Əliyev, Məmməd. Naxçıvanda zərbxana sistemi və zərb sənəti   / M.Əliyev // NMİ. Xəbərləri.- 2006.-№ 4.- S.42, 46.

47. Hacıyev, İsmayıl. AMEA- nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və Naxçıvan tarixi məsələləri   / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2009.- 10 fevral.

Tarixi abidələr, tarixi yerlər. Tarixi abidələrin

qorunması

1.  Naxçıvan Muxtar Respublikasının  tarixi abidələrinin bərpası fondunun yaradılması haqqında : Naxçıvan Muxtar respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı // Şərq qapısı.- 1999.- 11 dekabr.- S.1.

2.  Baxşəliyev, Vəli. Qədim abidələr Naxçıvan torpağının pasportudur   / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.-2009.- 18 aprel.

3.  Baxşəliyev, Vəli. Abidələrimizdə yaşayan tariximiz   / V.  Baxşəliyev // Şərq qapısı.- 2088.- 3 iyun.

4.  Əliyeva, Ülkər. Abidələrimiz tariximizin ən qədim şahidləridir   / Ü.Əliyeva // Şərq qapısı.- 2008.- 19 sentyabr ; 2008.- 1 iyul.

5.  Əzimova, Sara. Abidələr tarixi kimliyimizdir   / S. Əzimova // Şərq qapısı.- 2008.- 3 iyun.

6.  Əzimova, Sara. Naxçıvan diyarında mədəniyyətə, tarixi abidələrə, onların qorunması və bərpasına xüsusi əhəmiyyyət verilir və tədqiq edilir: Tarix elmləri doktoru Vəli Baxşəliyevlə müsahibə  / S.Əzimova // Şərq qapısı.- 2008 .- 18 aprel.

7.  Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan : Tarixi və abidələri   / İ. Hacıyev // Şərq qapısı.- 2007.- 6 iyun.

8.  Məmmədov, Məmməd. Tarixi abidələri ilə öyünən diyar:   Naxçıvanın   abidələri    haqqında     / M.Məmmədov // Mədəniyyət.- 2009.- 24 yanvar.

9.  Müseyibli, Nəcəf. Naxçıvanın arxeoloji abidələri tarixi irsimizin varislik rəmzidir   / N.Müseyibli // Xalq qəzeti.- 2014.- 6 aprel.- S.5 ; Şərq qapısı.-2014.- 7 aprel.- S.2.

10.  Naxçıvan- Marağa memarlıq məktəbi   // Vergilər .- 2013.- 3 aprel.

11.  Naxçıvanda məşhur binalar, mədrəsələr xanəgahlar olub   // Şərq qapısı.- 2005.- 21 may.

12.  Rəhimzadə, M. Alban ibadətgahları Naxçıvanda necə erməniləşdirilmişdir   / M.Rəhimzadə // Respublika.- 2002.- 14 aprel.

13.   Səfərli, Fəxrəddin. Şəhid və əsir abidələrimiz / F.Səfərli // Naxçıvan.- 2005.-

14.  Səfərli, Hacı Fəxrəddin. Hər bir yerin tarixi onun abidələrində yaşayır   / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2011.- 21 iyul.

15.  Tarixi abidələr hər bir xalqın milli sərvətidir   : 18 aprel Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günüdür // Şərq qapısı.- 2014.- 18 aprel.- S.4 ; 2013.-18 aprel ; 2011.- 16 aprel.

Kiril əlifbası ilə.

16.  Cəfərov, Q. Qədimiliklə və müasirliyin vəhdətində: Naxçıvan şəhərinin tarix və memarlıq abidələrinin elmi bərpası, ətraflarının abadlaşdırılması haqqında / Q.Cəfərov // Sovet Naxçıvanı.- 1981.-28 aprel.

17.  Əkbərov, N.Qədim abidələr öyrənilir : Naxçıvan abidələri haqqında. Pedaqoji təcrübə   / N.Əkbərov // Sovet Naxçıvanı.- 1987.- 23 avqust.

18.  Əliyev, Ə, Seyidov, M. Babalarımızın yadigarına ehtiram   : Naxçıvanın abidələri haqqında / Əliyev. Ə, Seyidov. M // Azərbaycan müəllimi.- 1973.- 21 sentyabr.

19. Əliyev, Vəli. Naxçıvan abidələri tarixi mənbələrdir   : Qədim mədəniyyət abidələri / V.Əliyev,  M.Seyidov // Sovet Naxçıvanı.- 1986.- 3 sentyabr; Şərq qapısı.- 1970.- 4 sentyabr.

20. Əliyev, Vəli. Naxçıvanda antik dövrün izləri  : Naxçıvanın qədim yadigarları / V.Əliyev // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 16 sentyabr ; 1979.- 3 fevral.- S.8.

21. Əliyev, V. Naxçıvanın qədim qalaları   / V.Əliyev // “ Tarix, İctimaiyyət, Coğrafiya tədrisi “ .- 1970.- № 5.- S.56.

22. Əliyev, V., Əliyev, A. Abidələr, tədqiqatlar və… : Naxçıvan Muxtar Respublikasının abidələri haqqında  / V.  Əliyev, A.Əliyev //  Şərq qapısı.- 1970.- 14 noyabr.

23. Əliyev, A. Doğmalıqla üz- üzə   : Naxçıvanın tarixi abidələri haqqında / A.Əliyev // Şərq qapısı.- 1979.- 11 dekabr.

24. Əliyev, V. Qalalı dağlar: Naxçıvan yurdunun ulu daşları / V.Əliyev // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 29 mart.- S.10-11.

25. Əliyev, V. Xalqın yaradıcılıq çeşməsi   : Naxçıvan MSSR ərazisindəki abidələr haqqında  / V.Əliyev // Ədəbiyyat və incəsənət .- 1973.- 1 sentyabr.-S.14-15.

26.  Əliyev, V. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyət abidələri    / V.Əliyev // Elm və həyat.- 1975.-№ 2.- S.16-19.

27.  Həbibov, İ. Naxçıvan abidələri   / İ.Həbibov // Şərq qapısı.- 1970.- 1 avqust.

28.  Həsənov, Q. Tarixi abidələr sərvətimizdir   : abidələrin qorunması ümumxalq işdir / Q.Həsənov // Sovet Naxçıvanı.- 1981.- 18 noyabr.

29.  Hüseynov, A. Naxçıvanın tarixi abidələrində bəşəri təravət iyi duyulur   / A.Hüseynov // Şərq qapısı.-  2000.- 15 sentyabr.

30.   Hüseynov, Ə. Diqqətəlayiq tarixi abidələr   : Naxçıvan MSSR-in tarixi və maddi mədəniyyət abidələri / Ə.Hüseynov // Şərq qapısı.- 1959.-21 may.

31.  Hüseynzadə, L. Abidələr mənəvi sərvətimizdir   : Naxçıvan   MSSR    ərazisində   olan abidələr    haqqında   / L.Hüseynzadə // Sovet  Naxçıvanı.- 1984.- 21 sentyabr.

32.  İbrahimov, H. Mədən abidələrini qorumalı   : Naxçıvan MSSR ərazisində olan mədən abidələrinin qorunması haqqında   / H.İbrahimov // Sovet Naxçıvanı.- 1984.- 4 sentyabr.

33.   Məmmədov, N. Daş yaddaş: Naxçıvan MR olan tarixi abidələr haqqında  / N.Məmmədov // Azərbaycan.- 2004.- 23 may.

34.   Sadıqoğlu, A. Tarixi incilərimizi qoruyaq: Naxçıvan tarixi abidələri haqqında / A.Sadıqoğlu // Sovet Naxçıvanı.-1985.-17 sentyabr.

35.   Seyidov, M.   Naxçıvan qalaları      / M.Seyidov // Ulduz.- 1984.-№ 11.

36.   Seyidov, M.M.Damlama qədim yaşayış yeri: Qədim abidələrimiz /  M.Seyidov //  Sovet Naxçıvanı.- 1980.- 17 iyun.

37.   Seyidov, M. Mədəniyyət  abidələrini qorumalı: Naxçıvan abidələri haqqında / M.Seyidov // Azərbaycan müəllimi.- 1980.-28 may.

38.  Seyidov, Mirağa. Yurdumuzun sərvətləri: Naxçıvanın qədim abidələri / M.Seyidov , M.Ələkbərov // Şərq qapısı.- 1979.- 5 dekabr.- 1975.- 8 parel.

39.  Sultanov, Ə. Azərbaycanın    tarixi    abidələri  / Ə.Sultanov // Şərq qapısı.- 1960.- 21 yanvar.

40.  Sultanov, Ə. Qayğıya ehtiyac var: Abidələr tariximizdir / Ə.Sultanov // Kommunist.- 1978.- 16 avqust.

41.  Zamanov, N. Naxçıvanın qədim mədəniyyət abidələri və xalq sənətkarları   / N.Zamanov // Şərq qapısı.- 15 yanvar.- 1968.

42.  Kazımbəyli, İbrahim. Abbasabad qalası / İ.Kazımbəyli // Dövlət və din .- 2011.-sentyabr, oktyabr.- S.79.

43.  Quliyev, Musa. Abbasabad qalası ətrafında gedən döyüşlər   / M.Quliyev // Şərq qapısı.- 2009.- 26 sentyabr.

44.  Quliyev, Musa. Abbasabad qalasının tarixi.Rusiya-İran  münasibətlərində onun yeri   / M.Quliyev // Şərq qapısı.- 2007.- 30 noyabr.

45.  Peter, Tase. Abbasabad qalası Azərbaycanın tarixi əhəmiyyətini ifadə edir   / P.Tase // Şərq qapısı.- 2015.- 20 avqust.- S.3.

46.  Ceyhun. Naxçıvan buzxanaları  / Ceyhun // Mədəniyyət.- 2012.- 13 yanvar.

47.  Əsgərov, A. XIV əsrin yadigarı : Buzxana haqqında  / A.Əsgərov // Şərq qapısı.- 2004.- 20 oktyabr.

48.  “ Naxçıvanqala “ tarix- memarlıq muzey kompleksinin yaradılması haqqında sərəncam // Şərq qapısı.- 2013.- 6 iyun.

49.  Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvan şəhəri və qədim “ Naxçıvanqala “ abidəsi   / V.Baxşəliyev //  Nuh yurdu.- 2014.- 18 aprel.

50.  Həsənov, Əzamət. Qədim qala    : Keçmişimizdən bu günümüzə gələn səs / Ə.Həsənov // Şərq qapısı.- 2012.- 2 avqust.

51.  Hüseynov, Səbuhi. Naxçıvanın qədim qalası: Dünənə açılan pəncərə / S.Hüseynov // Xalq qəzeti.- 2012.- 26 avqust.

52.  Kəlbizadə, Elnur. XIV əsr tarixçisi Həmdulla Qəzvinin bəhs etdiyi dörd  Naxçıvan qalası   haqqında         /  E.Kəlbizadə  // Şərq qapısı.- 2014.- 10 yanvar.- S.3.

53.    Kəlbizadə, Elnur.  Şahid kimi gərəyimdi bu qala   : Naxçıvanqala / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2014.- 22 aprel.- S.3.

54.   Tarixi abidələr keçmişin yadigarıdır : Köhnəqala bu gün də naxçıvanlılar üçün əhəmiyyətini itirmiyib   // Şərq qapısı.- 2011.- 9 sentyabr.

55.  Alıyev, Nizami.“ Şah Abbas “, yoxsa “Nuhun büllur sarayı “ : Duzdağın sirləri   / N.Alıyev // Nuh yurdu.- 2012.- 11 iyun.

56.  Əliyev, V. Duzdağında yeraltı muzey   : Naxçıvan duz dağı haqqında / V.Əliyev // Ədəbiyyat və incəsənət .- 1976.- 21 avqust.

57.  Əliyev, V. Sirli yeraltı “ saray”   : Duzdağ ərazisində tapılmış “ saray” haqqında / V.Əliyev // Şərq qapısı.- 1976.- 15 may.

1917-ci ilədək ölkənin tarixi

58.  Baxşəliyev, Vəli. Abidələrin tədqiqi Naxçıvanın tarixinə yeni səhifələr yazır   : Eneolit dövrü / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.- 2015.-1 dekabr.

59.  Baxşəliyev, V. Naxçıvanın son eneolit mədəniyyəti / V. Baxşəliyev // Elm və həyat.- 2012.-№ 4.- S.31, 34.

60.  Əliyev, N. Naxçıvanda eneolit dövrü ornamentləri : Axtarışlar, tapıntılar   / N.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.-1983.- 9 dekabr.

61.  Əliyev, N. Naxçıvanda yeni eneolit abidəsi   / N. Əliyev // Azərbaycan müəllimi.-1984.-8 fevral.

62.  Xəlilov, Toğrul. Naxçıvanın erkən tunc dövründə abidələrdən tapılmış öküz fiqurları   / T.Xəlilov // AMEA- nın Naxçıvan bölməsi.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.-№ 1.- S.116.

63.  Seyidov, A. Naxçıvanın ilk tunc dövrü nizə ucları  / A.Seyidov // Elm və həyat.- 1986.-№ 10.- S.19-20.

64.  Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanın qədim tayfalarının ideoloji görüşləri[ Mətn] / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.-2005.-11 iyun.

65.  Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın Azərbaycanda dövlətyaranma prosesindəki roluna dair   : E.Ə.III minillik-e.ə.II minilliyin sonları / İ.Hacıyev // AMEA Nax.bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2015.- № 3.- S.9, 15.

66.  Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın Azərbaycan dövlətçilik tarixində yeri və rolu Mətn : İlk tunc dövrü, Neolit inqlab / İ.hacıyev //  AMEA Nax.bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2015.-Cild 11.- № 1.- S.9, 20.

67.  Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvanın Azərbaycanın dövlətçilik tarixində roluna dair   / İ.Hacıyev // “ Naxçıvan” universitetinin Elmi əsərləri.- 2015.-№ 1.- S.191-204.

68.  Hacıyev, R. Qədim diyar : Naxçıvan haqqında  / R.Hacıyev // Azərbaycan müəllimi.-2004.-4 iyun.

69.  Hacı Qadir Qədirzadə. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin formalaşması ilə bağlı bir neçə söz   / H.Q.Qədirzadə // Şərq qapısı.-2009.- 13 oktyabr, 14 oktyabr.

70.  Muradov, M. Naxçıvan planetimizin ən qədim ərazilərindəndir: Tariximizin yaddaşından səhifələr   

/ M.Muradov // Sovet Naxçıvanı.-1989.-3 oktyabr.

71.  Məmmədov, Şamxal. Naxçıvanın qədim tarixi / Ş.Məmmədov // Nuh yurdu.- 2013.- 20 sentyabr.- S.2.

72.  Naxçıvan qədim dövrdə: qədim daş dövrü // Şərq qapısı.- 2015.- 20 may.- S.3 ; 30 yanvar.- S.3 ; 19 fevral.- S.3.

73.  Orucov, Asəf. Naxçıvan şəhərinin tarixi min illərlə ölçülür   / A.Orucov // Nuh yurdu.- 2016.- 29 fevral.- s.3.

74.  Rzayev, Firudin. Naxçıvan- oğuz türklərinin yaşadığı qədim torpaq[ Mətn] / F.Rzayev // Şərq qapısı.- 2005.-17,  24 may.

75.  Axundov, A. Nəşavə, yoxsa Naxçıvan   / A.Axundov  // Elm və həyat.- 1979.- № 10.- S.27-28.

76.  Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanın qədim    şəhərləri   / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.-2010.- 5 mart.

77.  Budaqova, Sahibə. Naxçıvan diyarının şəhərləri orta əsrlərdən sonrakı dövrlərdə: Naxçıvan, Azad, Culfa, Ordubad, Əylis / S.Budaqova // Qərb Univ. Elmi Xəb.- 2013.-№ 2.- S.98, 103.

78.  Budaqova, S. Naxçıvanın tarixi coğrafiyası : Monqol istilasına qədərki dövrlərdə   / S.Budaqova // İlham.-1991.- 5 yanvar.

79.  Əliyev, V. Naxçıvanın 3500 yaşı var    / V.Əliyev // Şərq qapısı.- 1968.- 18 dekabr.

80.  Əliyev, V. Naxçıvanın qədim tarixinə dair yeni səhifələr   / V.Əliyev // Şərq qapısı.- 1973.- 2 avqust.

81.  Əliyev, Vəli. Naxçıvan monqol yürüşləri və teymurilər dövründə   / V.Əliyev // Xalq qəzeti.-2009.- 9 avqust.

82.  Qaşqay, Solmaz. Naxçıvan : Eramızdan əvvəl I minilliyin birinci yarısında və onun qonşu ölkələrlə əlaqələri   / S. Qaşqay // Şərq qapısı.- 2006.- 28 iyul.

83.  Vəlixanlı, Nailə. Naxçıvan VII- XII  əsrlər tarixinin tarixşünaslığına dair   / N.Vəlixanlı // Şərq qapısı.- 2006.- 2 avqust.

84.  Kəlbizadə, Elnur. XII- XIII əsrlərdə Naxçıvanın tarixi- coğrafiyasının  bəzi məsələlərinə dair   / E.Kəlbizadə // AMEA-nın xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2014.- cild 10.- № 3.- S.60-68.

85.  Piriyev, Vaqif. Naxçıvan XII-XIV əsr mənbələrində   /V.Piriyev // Şərq qapısı.- 2006.- 11 avqust.

86.  Fərzəliyev, Şahin. Naxçıvan : XV əsrdə   / Ş.Fərzəliyev // Şərq qapısı.- 2006.- 28 iyul.- S.6.

87.  Əliyev, İlham. XVI əsrin birinci yarısında Naxçıvanda siyasi vəziyyət   / İ.Əliyev // Naxçıvan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri.- 2010.- № 1.- S.66-71.

88.  XVI- XVIII əsrlərdə Naxçıvanda gedən ictimai- siyasi proseslər   // Şərq qapısı.-2004.- 15 yanvar.

89.  Əliyev, İlham. XVIII əsrin əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsində ermənilərin rolu və bunun Naxçıvana təsiri   / İ.Əliyev // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri ictimai və humanitar elmlər seriyası .- 2014.- № 1.- S.40-45.

90.  Nəcəfli, Gültəkin. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan torpaqlarında erməni dövlətinin yaradılması planları   / G.Nəcəfli // Şərq qapısı.- 2015.- 17 yanvar.- S.3.

91.  Əliyev, Vəli. Naxçıvan atabəylər dövründə   / V.Əliyev // Xalq qəzeti.-2009.- 8 avqust.

92.   Əliyev, Vəli. Naxçıvan torpağı qədim dövlətlərin tərkibində   / V.Əliyev // Xalq qəzeti.- 2009.- 21 iyul.

93.   Əliyev,P. Naxçıvanın şərqlə əlaqələri: Kültəpədə arxeoloji qazıntılarda tapılan əşyalara əsasən / P.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.-1989.- 22 iyun.

94.  Əzimli, Əbülfəz. Naxçıvan və İrəvanın işğal dönəminin tarixinə dair monoqrafik tədqiqat Zəhmət Şahverdiyevin Naxçıvan bölgəsi XIX- XX əsrin əvvəllərində   / Ə.Əzimli // Azərbaycan müəllimi.- 2010.-12 mart.

95.  Qasımov, Rəşad. Azərbaycanın Naxçıvan və İrəvan bölgələrində hərbi- siyasi vəziyyət və diplomatik münasibətlər tarixi  mənbələrdə   / R.Qasımov // “ Naxçıvan “ Universiteti. Elmi əsərlər.- 2016.-№ 1.- S.57-66.

96.  Hacıyeva, Sara. Orta əsrlərdə Naxçıvanda iqtisadiyyatın inkişafında və ticarət əlaqələrinin genişlənməsində sənətkarlığın rolu   / S.Hacıyeva // AMEA Nax.bölməsinin xəbərləri.İstimai və humanitar elmlər seriyası.- 2015.- № 3.- S.77-83.

97.  Quliyev, Musa. Məşhur gürcü şairləri Naxçıvanda : Azərbaycan- Gürcüstan dostluğunun  XIX əsrin ilk yarısında yazılmış maraqlı səhifələri   / M.Quliyev // 525- ci qəzet.- 2013.- 12 oktyabr.

98.  Məmmədov, R. Naxçıvan: Xalqımızın tarixini öyrənək / R.Məmmədov // Şərq qapısı.- 1959.- 19 avqust.

99.  Əliyev, İlham. Naxçıvan şəhəri səfəvilər dövründə    / İ.Əliyev // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 1.- S.74.

100. Əliyev, İlham. Səfəvilər dövründə Naxçıvanın əhalisi   / İ.Əliyev // AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.- 2011.- cild 7.-№ 3.- S.49, 55.

101. Mustafazadə , Tofiq. Naxçıvan : XIX əsrin birinci qərinəsində   / T.Mustafazadə // Şərq qapısı.- 2006.- 17 oktyabr.

102. Naxçıvan tarixinə dair qiymətli kitab : Naşestvie Rudolf Nikolayeviç İvanov   // Şərq qapısı.- 2009.- 20 oktyabr.

103. Rzayev, Firuddin. Naxçıvanda qədim kas tayfaları / F. Rzayev // Şərq qapısı.- 2006.- 24 yanvar.

104. Seyidov, Abbas. Oğuz- Səlcuk səltənəti və Azərbaycan   / A.Seyidov // Şərq qapısı.- 1991.- 5 aprel.

105.  Səfərli, Fəxrəddin. Qəribə taleli şəhər : Azad şəhər  / F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2005.- 6 yanvar.

106.  Bünyadov, T. Nəqşi- Cahandı-Anamız Azərbaycandır : Naxçıvanın tarixi haqqında / T.Bünyadov // Azərbaycan.- 1999.- 18-19 iyun ; Azərbaycan müəllimi.- 1992.- 29 yanvar.

107.   Həsənov, N. Nəqşi Cahan: Naxçıvan şəhəri haqqında / N.Həsənov // Sovet kəndi.- 1968.- 29 fevral.

108.   Elli, M. “ Naxçıvan “ sözü haqqında   / Azərbaycan müəllimi.- 1983.- 3 iyun.

109.   Əliyev, V. Naxçıvanın ilkin şəhər  mədəniyyəti  / V.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.- 1982.- 7 yanvar.

110.  Əliyev, V. Tarixi saxtalaşdırmaq olmaz   : Naxçıvanın tarixi haqqında / V.Əliyev // Azərbaycan.- 1991.-№ 7.- S.159, 166.

111.  Əliyev, N. Kür- Araz mədəniyyətinin mənşəyi : faktlar, mülahizələr   / N.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 17 dekabr.

112.  Əsgərov, A. Naxçıvanın  tarixi   daha     qədimdir   / A.Əsgərov // Şərq qapısı.-  1969.- 15 yanvar.

113.  Həsənov, K. “ Şahlıq quşu” və Şəmsəddin Eldəniz : Atabəylər dövlətinin yaradıcısı Şəmsəddin Eldəniz haqqında   / K.Həsənov // Şərq qapısı.- 2004.- 10 sentyabr.

114.  Məmmədov, R. Teymurləngin “ Əlincə səfəri “ ( Əlincə qalası haqqında)   / R.Məmmədov, V.Piriyev // Elm və həyat.- 1977.-№ 9.- S.31, 33.

115.  Məmmədov, R. Naxçıvan şəhərinin X-XII  əsrlər tarixindən   / R.Məmmədov // Azərbaycan tarixinə dair materiallar kitabından , VI c, Azərb.SSR Elmlər Akademiyasının nəşriyyatı.-Bakı.: 1963.

116.  Cəfərzadə, Əzizə. Naxçıvanın qadın hökümdarı   : Cahan Pəhləvanın qızı, Qızıl Arslanın qardaşı qızı Cəlaliyyə Naxçıvan haqqında / Ə.Cəfərzadə // Xalq qəzeti.- 1999.- 27 fevral.

117.  Əliyev, Arif. “Zaqafqaziya “ qəzeti Naxçıvan haqqında   / A.Əliyev // Şərq qapısı.- 1965.- 6 avqust.

118.  Əliyev, Ə. Fransız jurnalı Naxçıvan haqqında   / Ə.Əliyev // Şərq qapısı.- 1971.- 23 iyun.

119.  Əmirbəyov, O, Zaman Ş. Fransız səyyahı Naxçıvan haqqında   : Fransız coğrafiyaşünası , hidroloq və səyyah Fredrik Dübuan Naxçıvan haqqında / O.Əmirbəyov // Şərq qapısı.- 1975.- 31 iyul.

120.  Əliyev, A. “ Sovremenik “ Naxçıvan haqqında [ Mətn] / A.Əliyev // Şərq qapısı.- 1968.- 1 dekabr.

121.  Sadıqov, S. Dekabirist V.Q. Qriqoriyev Naxçıvan haqqında   / S.Sadıqov // Şərq qapısı.- 1976.- 7 may.

122.  Yampolski, Z, İ. Naxçıvan adında “ Van “ sözünün əhəmiyyəti haqqında   / Z.İ. Yampolski // Az SSSREA xəbərləri. İctimai elmlər seriyası.- 1961.- № 1.- S.19.

1988- ci il

123.  Bağırov, İ. Qriboyedov , Türkmənçay müqaviləsi və Naxçıvan xanlığı   / İ.Bağırov //  Azərbaycan müəllimi.- 1991.- 13 fevral.

124.  Bağırov, İ. Türkmənçay müqaviləsi və Naxçıvan : Tariximizi vərəqləyərkən  / İ.Bağırov // Sovet Naxçıvanı.- 1989.- 11 oktyabr.

125.  Kazımov, İbrahim. Türkmənçay müqaviləsi / İ.Kazımov // Şərq qapısı.- 2007.- 15 iyun.

126.  Paşa, Elnur. “ Gülüstan müqaviləsi “ : Bu müqavilə ilə İrəvan və Naxçıvan xanlıqları istisna olmaqla şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə qatıldı   / E.Paşa // Yeni Azərbaycan.- 2003.- 5 aprel.

127.  Mustafayev, Camal. Naxçıvan xanlığından şəhər həyat və sənət istehsalına dair   / C.Mustafayev // NDU xəbərlər.- 2005.-№ 17.- S.25, 29.

128.  Tağıyev, Mirəli. XIX- XX əsrlər Naxçıvan tarixindən bəzi səhifələr   / M.Tağıyev // Azərbaycan müəllimi.- 2003.- 14, 18 mart.

129.  Kərimov, Y. İran tədqiqatçısı Naxçıvanın tarixini saxtalaşdırmışlar : Tehranda fars dilində “ Naxçıvanın siyasi tarixi” adlı kitabın çapdan çıxması haqqında   / Y.Kərimov // Azərbaycan .- 2001.- 13 aprel.

130.  Mədətli, Eynulla. “ Naxçıvanın siyasi tarixi “ kitabı- yaxın tariximizin kobud saxtalaşdırılması   : çox təəsüf ki, Tehranda nəşr olunan bu kitabda tariximiz kobudcasına saxtalaşdırılır / E.Mədətli // Şərq qapısı.- 2001.- 24 mart ; Azərbaycan .- 2001.- 14 dekabr.

131.  Rəhimov, Yaşar. XIX əsrdə Naxçıvanın hərbi siyasi əlaqələri ( Rus mənbələri əsasında)   / Y.Rəhimov // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 1.- S.53.

132.  Rəhimov, Yaşar. Naxçıvanın işğal edilməsinin rus mənbələrində əksi   / Y.Rəhimov // AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.- 2011.-cild 7.-№ 3.- S.61, 69.

133.  Rəhimov, Yaşar. I Rus inqlabından I  dünya müharibəsinə qədər Naxçıvan təsərrüfat həyatı   / Y.Rəhimov // AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 3.- S.48.

134.  Rzayev, Firudin. Rus şovinizmin iyrənc siyasəti   / F.Rzayev // Şərq qapısı.- 2005.- 7 yanvar.

135.  Azərbaycanlı tarixçi alim İsveçdə “ Naxçıvan xanlığının XVIII-XIX əsr bayraqları “ adlı məruzə ilə çıxış edib: İsveç krallığının Stokholm şəhərində Beynəlxalq veksilloloji simpoziumda Pərvin Gözəlovun çıxışı // Şərq qapısı.- 2016.- 24 may.- S.1.

136.  Quliyev, Musa. Naxçıvan xanlığının bayrağı haqqında bir neçə söz   / M.Quliyev // Şərq qapısı.- 2014.- 24 sentyabr.- S.3.

137.  Quliyev, Musa. Naxçıvan xanlığının dövlət atributları   / M. Quliyev // Şərq qapısı.- 2007.- 17 noyabr.

138.  Əliyev, Ə. 1905-1907- ci illərdə Naxçıvan qəzasında kəndli çıxışları : Birinci rus inqlabının 80 illiyi qarşısında / Ə.Əliyev // Sovet Naxçıvanı.- 1985.- 4 may.

139.  Əliyeva, İradə. Sağalmayan yaralar : Naxçıvan 1905-1906- cı illərdə ( soyqırım)   / İ.Əliyeva // Azərbaycan.- 2013.- 29 mart.

140.  Məmmədov, İ. Çarizmin Naxçıvanda idarəçilik sistemi   / İ.Məmmədov // Şərq qapısı.- 2004.- 29 may.

141.  Quliyev, Musa. Naxçıvandan Qafqaz hərb tarixi muzeyinə uzanan cığırlar   / M.Quliyev // 525- ci qəzet.- 2013.- 22 fevral.

142.  Cəfərov, Həmzə. Araz- Türk Respublikası və Naxçıvanın tarixində onun yeri   / H.Cəfərov // Naxçıvan.- 2009.-№ 9.-S.56, 64.

143.  Hacıyev, İsmayıl. Araz- Türk Respublikası naxçıvanın erməni işğalından qorunmasında mühüm rol oynamışdır / İ. Hacıyev // Şərq qapısı.- 2013.- 26 yanvar.

144.   Hüseynov, H. Tariximizin yaddaşı : Araz- Türk Respublikası – 85   / H.Hüseynov // Şərq qapısı.- 2003.- 9 oktyabr.

145.   Kəlbizadə, Elnur. Araz- Türk Respublikasının xarici siyasətini müəyyənləşdirən diplomat : Bəhram xan Naxçıvanski  / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 20-13.- 6 noyabr.

146.    Kəlbizadə, Elnur. Beşinci Cümhuriyyət : Araz-Türk Respublikası- 95   / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2013.- 11 yanvar.

147.    Quliyev, Musa. Araz- Türk Respublikası və Naxçıvanskilər   / M.Quliyev // Şərq qapısı.- 2008.- 23 fevral.

148.    Məmmədov, M. Naxçıvanda Türk- Araz Respublikası   / M.Məmmədov // Şərq qapısı.- 2005.- 25 iyun.

149.    Rəhimov, Yaşar. I Dünya müharibəsi illərində Naxçıvan bölgəsində siyasi vəziyyət   / Y.Rəhimov // Axtarışlar ( AMEA- nın Naxçıvan bölməsi. İncəsənət dil və ədəbiyyat institutu) .- 2014.-№ 3.- S.160-166.

150.    Zamanov, Elçin. XX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvan müttəfiqlərin və yaxın xaric dövlətlərin münasibətləri müstəvisində   / E.Zamanov // “ Naxçıvan “ Universitetinin Elmi əsərləri.- 2015.- № 1.- S.46, 50.

Nuh yurdu. Qədim Naxçıvan.

151.    “Nuh Peyğəmbər : Dünya tufanı və Naxçıvan “ mövzusunda Beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında 10 fevral 2009- cu il tarixli Sərəncam // Şərq qapısı.- 2009.- 11 fevral.

152.     “Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan “ mövzusunda Naxçivanda keçirilən Beynəlxalq simpozium // Şərq qapısı.- 2009.- 25 aprel.

153.     Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında : 28 iyun 2006- cı il sərəncamı // Şərq qapısı.- 2006.- 29 iyun.

154.     Bağırov, Feyruz. Nuh türbəsi : Naxçıvan ziyarətgahları   / F.Bağırov // mədəni- maarif.- 2006.- № 1.- S.47-48.

155.     Baxşəliyev, Vəli. Gəmiqaya təsvirləri Nuh tufanının yaşıdıdır   / V.Baxşəliyev // “ Naxçıvan” Universiteti.Elmi əsərlər.- 2016.- № 1.- S.180, 198.

156.     Baxşəliyev, Vəli. Naxçıvanda Nuhla bağlı əfsanələr: Nuhun qəbri və burada aparılan arxeoloji qazıntılar / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.- 2005.- 8 dekabr.

157.     Baxşəliyev, V. Dünyanı su basması haqqında əfsanə / V.Baxşəliyev // Şərq qapısı.- 2001.- 14 avqust.

158.     Əliyev, Vəli. Ümumdünya daşqını haqqında əfsanə və Andrey Polyakovun uydurmaları : Polyakovun Naxçıvana ekspedisiyası   / V.Əliyev // Xalq qəzeti.- 2005.- 16 aprel.

159.     Elçin Muxtar Elxan. Nuhun dabanı : tarixdən səslər / M.E.Elçin // Azərbaycan.- 2003.- № 4.- S.175.188.

160.     Arif, Emin. Ermənilərin Nuhla bağlı iddaları   / E.Arif // Şərq qapısı.- 2005.- 23 sentyabr.

161.     Əsgərova, Nuray. Nuh peyğəmbərlə bağlı araşdırmalar Naxçıvanın bəşər ilkinliyinin məsgəni, bu torpağın məhz Azərbaycan türklərinə məxsusluğunu bir daha təsdiq edir : tarix elmlər doktoru Hacı Qadir Qədirzadə ilə müsahibə   / N.Əsgərova // Şərq qapısı.- 2009.- 6 fevral.

162.     Hacıyev, İsmayıl . Naxçıvanla bağlı sayıqlamalar yaxud rus şərqşünası Andrey Polyakovun bu torpaqda “ Axtarışları” kimlərə xidmət ?   / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2005.-22-23 aprel.

163.     Həbibbəyli, İsa.Nuh çıxandan Naxçıvana  / İ.Həbibbəyli // Azərbaycan.- 2009.- 8 iyul ; Şərq qapısı.- 2009.- 9 iyul.

164.     Həbibbəyli, İsa. Nuhçıxan- Naxçıvan   / İ.Həbibbəyli // Naxçıvan.- 2009.- № 19.- S.35, 44.

165.     Həbibbəyli, İsa. Dünya tufanı və Nuhun gəmisi haqqında yeni elmi versiya   / İ.Həbibbəyli // Şərq qapısı.- 2005.- 11 oktyabr; 2010.- 24 aprel.

166.     Həbibov, İ. Nuhun qəbri hardadır   / İ.Həbibov // Şərq qapısı.- 1990.- 30 noyabr.

167.     Hüseynzadə, Əkrəm. Nuh tapan və Nuhla bağlı adlar mərasimlər, rəvayətlər   / Ə.Hüseynzadə // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi.İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2012.- cild 8.- № 1.- S.196.

168.     Hüseynzadə, Rüfət. Skala- təhsilin ilk tarixi məkanı   : Gəmiqaya, Nuh peyğəmbər, təhsil / R.Hüseynzadə // NDU-nin elmi əsərləri.İctimai elmlər seriyası.- 2016.- № 6.- S.9, 13.

169.     İsmayıl, Məhsəti. “ Nuh tufanı” ndan “ Nuhdaban” a   / M.İsmayıl // Şərq qapısı.- 2005.- 19 fevral.

170.     İsmayılov, Rufik. Nuh peyğəmbər bəşəriyyətin atası hesab edilir[ Mətn] / R.İsmayılov // Şərq qapısı.- 2006.- 13 sentyabr.

171.     Kəlbizadə, Elnur. Naxçıvan ərazisinin Nuh peyğəmbərlə bağlı olduğunu təsdiqləyən daha bir mənbə: almaniyalı səyyahın XIX əsr Naxçıvan haqqında məlumatı  / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2013.- 23 noyabr.

172.     Zərbəliyev, Ceyhun. Məzarüstü türbənin izi ilə / C.Zərbəliyev // Mədəniyyət.- 2012.- 2 may.

173.     Abuzərli, Q. “ Nuhun tufanı olmuşmu ? “ : Ateizm mövzusunda / Q.Abuzərli // Şərq qapısı.- 1971.- 9 iyun.

174.     Qabıssanlı, Şakir. Nuhun tufanı harada, hansı ayda və hansı saatda baş vermişdir   / Ş. Qabıssanlı // Təhsil problemləri.- 2013.- 16, 23 may.

175.     Qədirzadə Hacı Qadir. Naxçıvanda Hz.Nuhun oğlu türklə bağlı rəvayət- onun Mahmud kaşğarinin “ Divani- lüğəti türk “ əsərində əksi   / H.Q.Qədirzadə // AMEA- nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası.- 2010.- № 1.- S.115-119 ; Şərq qapısı.- 2010.- 23 yanvar.

176.     Qədirzadə Hacı Qadir. Naxçıvanda Nuh peyğəmbərlə bağlı yeni  etnoqrafik    araşdırmalar      / H.Q.Qədirzadə // Naxçıvan.- 2009.-№ 19.- S.91, 97 ; Şərq qapısı.- 2009.- 14 yanvar.

177.     Hacı Qadir Qədirzadə. Naxçıvan təkcə Nuh yurdu deyil, həm də Nəbi yurdudur / .Q.Qədirzadə //  Şərq qapısı.- 2008.- 19 iyun.

178.     Quliyev, Əbülfəz. Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan : Hacı Qədir Qədirzadənin monoqrafiyası haqqında / Ə.Quliyev , F.Yunisli // Şərq qapısı.- 2009.- 4 fevral.- S.6.

179.     Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi ucaldılır / M.Məmmədov // Azərbaycan.- 2007.- 9 oktyabr.

180.     Məmmədov, Məmməd. Tariximizin öyrənilməmiş səhifələri üzə çıxarılır : “ Nuh peyğəmbər : Dünya tufanı və Naxçıvan “ mövzusunda beynəlxalq simpozium   / M.Məmmədov // Azərbaycan.- 2009.- 29 aprel.

181.     Məmmədov, Muxtar. Naxçıvan bəşər sivilzasiyasının başlandığı məkandır   / M.Məmmədov // Şərq qapısı.- 2009.- 28 aprel.

182.     Məmmədov, S. Nuhun gəmisi yenidən güündəmdə : İndidə Honkqoqlular gəmini gördüklərini iddia edirlər  / S.Məmmədov // Xalq qəzeti.- 2004.- 24 noyabr.

183.     Mirzəliyev, Canalı. Nuh yurdu- tarixlər şahidi qədim Naxçıvan   / C.Mirzəliyev // Mədəniyyət.- 2008.- 14 iyun.

184.     Hacı Murad. Nuhun gəmisi harayacan üzübmüş?   / H.Murad // Şərq qapısı.- 2010.- 24 aprel.

185.     Muradoğlu, Nizami. Ucuz sensasiya yaratmaq cəhdi : Nuhun gəmisi barədə ekspedisiya   / N.Muradoğlu // Azərbaycan.- 2005.- 27 aprel.

186.     Nuhun gəmisi harayacan üzübmüş ?   : rus dilindən tərcümə edəni Qurban Qurbani // Şərq qapısı.- 2005.- 11 oktyabr.

187.     Səfərli, Hacı Fəxrəddin. Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan   / H.F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2010.- 1 iyun.

188.     Səfərli, Fəxrəddin. Naxçıvan memarlıq məktəbinin möhtəşəm nümunəsi nuh türbəsi   / F.Səfərli // Dövlət və din.- 2010.- iyul- avqust.- S.205.

189.     Talıbov, V. Nuh yurdu Naxçıvan   / V.Talıbov // Elm və həyat.- 2011.- № 4.- S.2, 4.

190.     Tumas, İ. Nuhçıxandan Naxçıvana : Naxçıvan haqqında   / İ.Tumas // Şərq qapısı.- 2004.- 1,3 dekabr.

191.     Təxribat qrupu, yaxud Andrey Polyakov Naxçıvan torpağında nə axtarıb ?   // Şərq qapısı.- 2005.- 13 may.

192.     Asim, Yadigar. Naxçıvan Nuh peyğəmbərin vətənidir   / A.Yadigar // Şərq qapısı.- 2009.- 22 aprel.

Beynəlxalq ipək yolu.

193.     Məmmədov, Q. Heydər Əliyev işığı- İpək yolu : “ Heydər Əliyev işığı “  “ İpək yolu “ kitabı haqqında   / Q Məmmədov // Respublika.- 2001.- 24 iyul.

194.     Cabbarov, Əli. İpək yolu və Naxçıvan : tarixi marşurutun müasir imkanları   / Ə.Cabbarov // Şərq qapısı.- 2011.- 14 dekabr.

195.  İsayev, E. Böyük ipək yolu və Naxçıvan körpüləri  / E.İsayev // Şərq qapısı.- 2004.- 16 oktyabr.

196.  İsayev, Elbrus. Naxçıvan ərazisindən keçən Beynəlxalq karvan yolları   / E.İsayev // NDU-nin Xəbərləri.- 2005.- № 17.- S.37, 39.

197.  Kəlbizadə, Elnur. Tarixi və yeni ipək yolu üzərində yerləşən Naxçıvan çox mühüm coğrafi strateji əhəmiyyət daşıyır   : ABŞ- da doqquzuncu beynəlxalq ipək yolu konfransında Elbrus İsayev iştirak etmişdir / E.Kəlbizadə // Şərq qapısı.- 2014.- 24 may.- S.3.

198.  Kətanov, Rabid. Böyük ipək yolu keçmişdən başlasa da , gələcəyə doğru gedən yoldur   / R.Kətanov // Şərq qapısı.- 2009.- 8 sentyabr.

199.  Musayev, Ehtibar. Azərbaycanın Beynəlxalq aləmə inteqrasiyası : Böyük İpək yolunun  bərpası və şərq- qərb enerji dəhlizinin yaradılması    / E.Musayev // Axtarışlar ( AMEA-nın Naxçıvan bölməsi incəsənət, dil və ədəbiyyat institutu ) .- 2014.- № 3.- S.173, 180.

200.  Süleymanov, Orjas.    İpək   yolu   və   türklər / O.Süleymanov // 525- ci qəzet.- 2013.- 30 oktyabr.

201.  Tahirli, Sahil. Tarixi ipək yolunun bərpası ideyası əfsanədən reallığa çevrilir   / S.Tahirli // Şərq qapısı.- 2008. 9 avqust.

     Kitabxana – Biblioqrafiya  Proseslərinin  Avtomatlaşdırılması  Şöbəsi

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.